Normalisering van het Ambtenarenrecht

Steven Jellinghaus; Karen Maessen

 
 
paperback/ gebrocheerd: € 24.95: GRATIS verzending! (NL)
ISBN: 9789462156395, 80 blz., May 2019
Formaat: 21.3 (h) x 14.9 (b) x 1.2 (d) cm. Gewicht: 137 gram.

Uitgever: Vakmedianet

beschrijving

De voorbereidingen zijn in volle gang: de normalisatie van de rechtspositie
van ambtenaren komt er aan. De wet is op 28 maart 2017 gepubliceerd in
het Staatsblad en treedt naar verwachting op 1 januari 2020 in werking. Dit
betekent dat de rechtspositie van ambtenaren ingrijpend wijzigt. Zij gaan van aanstelling naar arbeidsovereenkomst. Van rechtspositieregeling naar cao. Van bestuursrecht naar civiel recht. Sommige groepen ambtenaren verliezen hun ambtelijke status terwijl groepen werknemers ambtenaar worden. Van de ene op de andere dag zal het arbeidsrecht zich uitstrekken over ambtenaren. Uiteindelijk moeten de meeste arbeidsverhoudingen bij de overheid gelijk zijn aan de verhoudingen in het bedrijfsleven.

De normaliseringsslag vraagt voorbereiding door alle betrokkenen. Er zijn
al cao's tot stand gekomen. Er worden arbeidsovereenkomsten opgesteld.
Overheidswerkgevers, hun personeelsfunctionarissen en ondernemings raden
zijn zich aan het omscholen. Bij de besluitvorming moet nu al rekening worden gehouden met de normaliseringsslag. Dit boek verschaft op vlotte en
praktische wijze inzicht in de belangrijkste veranderingen en de gevolgen
voor de praktijk. Onder andere bevat dit boek informatie over het nieuwe
ambtenarenbegrip, het overgangsrecht, de implementatie, het arbeidsrecht,
de nieuwe Ambtenarenwet 2017, de gevolgen voor besluitvormingstrajecten,
de wijziging van het ontslagstelsel en de veranderingen van de positie van
de vakbonden en de ondernemingsraad. Ook behandelt dit boek een
aantal specifieke situaties, zoals die van de gemeenschappelijke regelingen
en kroonbenoemingen.

Meer boekennieuws op Facebook.

ingezonden mededeling: