Leefklimaat

in de klinische forensische zorg

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Leefklimaat

paperback/ gebrocheerd: € 44.00: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789088503283, 376 blz., August 2013 UITVERKOCHT!

Uitgever: SWP, Uitgeverij B.V.

redactie: Peer van der Helm; Uta Kroger; Petra Schaftenaar; Jaap van Vliet

beschrijving

In Nederland worden cliënten en patiënten in de gesloten psychiatrische zorg en TBS, die vaak een bedreiging voor zichzelf en anderen vormen, of ernstige delicten hebben gepleegd, behandeld op leefgroepen, begeleid door hbo-opgeleide sociotherapeuten (groepswerkers). Zij hebben de moeilijke taak om dagelijks een balans te vinden tussen flexibiliteit in therapeutisch handelen, nodig voor herstel en controle, nodig om chaos en agressie op de groep te voorkomen.

Met hun vakkennis en ervaring zijn ze in staat ernstig ontregelde mensen weer te stabiliseren en contact te leggen. Medewerkers en cliënten/patiënten vormen samen een sociaal-pedagogisch leefklimaat op de groep, een belangrijke voorwaarde voor herstel.

Dit boek beschrijft de moeilijke taak ('misschien wel het moeilijkste werk ter wereld') van sociotherapeuten op de leefgroep om dat sociaal-pedagogisch klimaat neer te zetten vanuit recent wetenschappelijk onderzoek dat laat zien dat werken op de groep 'werkt'.

Het boek is bedoeld voor het hbo 'Werken in Gedwongen Kader' en voor de vakmensen op de leefgroep zelf, ter ondersteuning van hun werk.

Meer teksten en voorbeelden:

inhoudsopgaveInhoud
Voorwoord 9
Nico van Tol
Ten geleide 11
Peer van der Helm
Deel I Inleiding 17
1 Wat is forensische zorg? 18
Jaap van Vliet
2 Patiënten aan het woord. Belevingen van tbs-cliënten over hun traject 26
Donnalee Heij en Amber Trapman
3 Interview met een tbs-patiënt 38
Peer van der Helm
4 Sociotherapeutisch werken in gedwongen kader. Het verhaal van een
sociotherapeute 43
Martine Gerritsen
5 Mijn reis naar en bij Inforsa 50
Michiel Schippers
Deel II Behandelklimaat 61
6 Juridisch kader van de tbs 62
Michiel van der Wolf
7 Wetgeving geestelijke gezondheidszorg 72
Susanne Höfte
8 Behandelklimaat in een forensisch psychiatrische setting 79
Peer van der Helm en Jolien Drenth
9 Behandeldilemma’s in een forensisch psychiatrische setting 97
Peer van der Helm en Joop van Velzen
10 Forensisch psychiatrische patiënten met een licht verstandelijke
beperking 106
Ilse van Esch
11 Dwang en drang in de (forensische) zorg; van controle naar contact 116
Minco Ruiter
Leefklimaat in de klinische forensische zorg
Onder redactie van Peer van der Helm, Petra Schaftenaar, Uta Kröger en Jaap van Vliet
ISBN 978 90 8850 328 3 NUR 848 © 2013 B.V. Uitgeverij SWP Amsterdam
12 Agressie in de forensische psychiatrie 132
Mirjam van Leeuwen en Nienke Ros
13 Transactionele Analyse als methode om een professionele
werkhouding voor teams te behouden 152
Anita Nanninga
14 Een positief leerklimaat 167
Petra Schaftenaar
15 Behandeling in een therapeutische gemeenschap 175
Frans Derks en Uta Kröger
16 Functie en rol van de Commissie van Toezicht in een forensisch
psychiatrisch centrum 185
Frank Hovens
17 De noodzaak van verhalen. Verklaren en verstaan in de transculturele
forensische psychiatrie 193
Nienke Verstegen
18 Behandeling van psychopathie in een sociotherapeutisch milieu 200
Uta Kröger en Rob Geraerts
19 Behandelvisie en behandelbaarheid in de forensische psychiatrie 210
Ivo van Outheusden en Petra Schaftenaar
20 Nooit meer vrij? Longstay 219
Peter Braun
Deel III Onderlinge communicatie 233
21 Conflict en coping bij gedwongen residentiële behandeling 234
Peer van der Helm en Geert-Jan Stams
22 Het belang en de kunst van (schriftelijk) rapporteren 250
Anke van Stijn
23 Teamsamenwerking in de forensisch psychiatrische zorg 255
Peer van der Helm en Nico van Tol
24 Teamsamenwerking in een gesloten setting in de praktijk 262
Josee Bos en Petra Schaftenaar
25 Moreel beraad als vorm van reflectie 267
Yolande Voskes, Elleke Landeweer en Guy Widdershoven
Leefklimaat in de klinische forensische zorg
Onder redactie van Peer van der Helm, Petra Schaftenaar, Uta Kröger en Jaap van Vliet
ISBN 978 90 8850 328 3 NUR 848 © 2013 B.V. Uitgeverij SWP Amsterdam
Deel IV De organisatie van de zorg 277
26 De sociotherapeut, een professional 278
Anneke Menger en Jaap van Vliet
27 Afgrenzing en angst op de gesloten afdeling 285
Ko Hummelen en Maud Overduin
28 Leidt niet leiden tot meer lijden? Nut en noodzaak van ondersteunend
leiderschap in forensisch residentiële instellingen 295
Joop van Velzen
29 De positie van het slachtoffer in de behandeling 304
Arie Raaijmakers & Miriam Wieland
30 Risicotaxatie van geweld in de forensisch klinische praktijk 313
Vivienne de Vogel en Michiel de Vries Robbé
31 Behandelevaluatie met behulp van klinische risicotaxatie 328
Eddie Brand, Paul ter Horst en Marinus Spreen
32 Beschermende factoren voor gewelddadig gedrag: de waarde voor
risicotaxatie en behandeling 341
Michiel de Vries Robbé en Vivienne de Vogel
33 Forensisch psychiatrisch toezicht. Samenwerking bij resocialisatie in
gedwongen kader 356
Ada Andreas
Slotbeschouwing: de ontmoeting 367
Peer van der Helm
Personalia 370

Leefklimaat in de klinische forensische zorg
Onder redactie van Peer van der Helm, Petra Schaftenaar, Uta Kröger en Jaap van Vliet
ISBN 978 90 8850 328 3 NUR 848 © 2013 B.V. Uitgeverij SWP Amsterdam
toelichtingDit boek beschrijft de moeilijke taak ('misschien wel het moeilijkste werk ter wereld') van sociotherapeuten op de leefgroep om dat sociaal-pedagogisch klimaat neer te zetten vanuit recent wetenschappelijk onderzoek dat laat zien dat werken op de groep 'werkt'.
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.