Einstein en de kunst van het zeilen

praktijkboek over leiderschap en communicatie

Anne de Graaf; Klaas Kunst

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Einstein en de kunst van het zeilen

paperback/ gebrocheerd: € 30.00: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789088502071, geïllustreerd, 175 blz., June 2019 UITVERKOCHT!

Uitgever: Point

illustrator: Luuk Poorthuis

beschrijving

12e DRUK | REEDS 35.000 EXEMPLAREN VERKOCHT

Einstein en de kunst van het zeilen neemt je mee op een enerverende zoektocht naar de rol van de leidinggevende. Nieuwsgierige, onderzoekende en uitdagende vragen brengen je op het spoor van het leiderschap van de nieuwe tijd. Diverse denksporen helpen je te ontdekken wat leiderschap voor jou kan zijn. Dat maakt Einstein en de kunst van het zeilen tot een uniek lees- en werkboek.

Einstein...
Op je tocht word je vergezeld door de grote denker Einstein: de personificatie van de vasthoudende onderzoeker en briljante vragensteller. Einstein voert je langs thematische hoofdstromen: wat zijn de centrale vragen rond leiderschap vandaag? Je staat stil voor momenten van reflectie: welke persoonlijke kenmerken maken mij tot een goede leidinggevende? Je ontdekt verschillende perspectieven op het fenomeen leiderschap: wat is voor een leidinggevende van belang om echt notitie van te nemen?

...en de kunst van het zeilen
De vraag is niet hoe je (in het algemeen) een excellent leidinggevende kunt zijn, de vraag is hoe juist jij een excellent leidinggevende kunt zijn. Je persoonlijke kracht en het krachtenveld binnen je organisatie bepalen je mogelijkheden. Je lijkt op de zeiler, die zijn eigen kennis, kunde, vaardigheid en ervaring inzet, maar ook gebruik weet te maken van de elementen in het eco-systeem, zoals weer en wind, eb en vloed.

Dit boek biedt een aantal theoretische kaders uit de Transactionele Analyse, Group Relations Theory en de Systeem- en Communicatietheorie. Het is echter vooral een handreiking bij de zoektocht naar en de worsteling met de rol van de leidinggevende in een snel veranderende omgeving.

Meer teksten en voorbeelden:

over de schrijver(s)Anne de Graaf is al vele jaren gefascineerd door de vraag hoe mensen (leidinggevenden en medewerkers) in organisaties en bedrijven op de meest adequate wijze hun rol kunnen oppakken. In zijn werk als adviseur bij advies- en managementbureau BMC (Leusden) en opleidingsmanager van de BMC academie (Amersfoort) is die zoektocht wat hem drijft. Op die zoektocht wordt hij graag vergezeld door Klaas Kunst, directeur van BMC. Samen publiceerden zij artikelen, brochures en boeken over ‘the state of the art’, waar het gaat om leiderschapvraagstukken.
De BMC academie is, met als paradepaardje de uiterst succesvolle opleiding Persoonlijk Leiderschap (zie www.bmc.nl/academie) , het platform waarop BMC met haar klanten in gesprek wil zijn over de leuke en lastige kanten van de leiderschaprol.

In de opleiding (en ook in de andere programma’s) wordt veel gebruik gemaakt van het communicatie- en persoonlijkheidsmodel van de Transactionele Analyse, van de Systeem- en Communicatie Theorie en van het denken uit de wereld van Grouprelations.

Anne de Graaf studeerde theologie in Amsterdam en werkte een aantal jaren op een school voor Mavo/Havo/VWO. Vervolgens werkte hij een aantal jaren aan de Hogeschool Holland als docent Leerlingbegeleiding/Schooldecanaat. De afgelopen 10 jaar was hij in dienst van BMC, een bureau dat als geen ander hart heeft voor ‘de publieke zaak’. Anne werkt met hart en ziel voor onderwijs, zorg, welzijn en overheid.

Leiderschap en communicatie zijn de thema’s die als een rode draad door alle publicaties van Klaas Kunst lopen. Een groot deel van de artikelen over deze onderwerpen schreef hij samen met Anne de Graaf, collega en opleidingsmanager van de BMC Academie. In alle publicaties staat de worsteling centraal om theorievorming te verbinden met de werkelijkheid van alledag. Het streven is theorie zo toegankelijk en bruikbaar te maken dat er in alle lagen van een organisatie praktisch mee te werken valt. Een gezamenlijke taal draagt ertoe bij de top van een organisatie te verbinden met het hart: de werkvloer.
Klaas Kunst is directeur van het advies- en managementbureau Bestuur- en Management Consultants (BMC) in Leusden. De 1.200 adviseurs van BMC, experts op het gebied van de lokale overheid, onderwijs en gezondheidszorg leveren door advisering, interim- management, training en coaching een bijdrage aan het verbeteren van de publieke sector.
Klaas Kunst studeerde Nederlands in Groningen en werkte lange tijd in het onderwijs. Die achtergrond verklaart zijn belangstelling voor taal en communicatie. Inmiddels heeft hij een lange staat van dienst als adviseur, trainer en coach in de wereld van het onderwijs, de zorg en de overheid. Advies dient, naar zijn mening, altijd bij te dragen aan verbetering voor de leerling, de patiënt en de burger.
inhoudsopgaveInhoudsopgave
Voorwoord 9
Om te beginnen... 11
Hoofdstromen Kwaliteiten van een moderne leider
Leiderschap Hoofdstroom 1: De taak van de leider 15
Denkspoor 1: Leiderschap, maar dan anders 18
Denkspoor 2: Leidinggeven aan samenwerken 20
Denkspoor 3: Begrenzingen en mogelijkheden 22
Denkspoor 4: Vensters op de organisatie 24
Vragen stellen Hoofdstroom 2: Betere antwoorden door betere vragen 27
Denkspoor 1: Vragen stellen 28
Denkspoor 2: Vragen in soorten en maten 29
Denkspoor 3: Attributie 30
Denkspoor 4: De juiste vragen op het juiste moment 32
Rol Hoofdstroom 3: Worstelen met de rol 37
Denkspoor 1: Een idee in je hoofd 38
Denkspoor 2: Een rol is niet… 39
Denkspoor 3: Verkenning van het systeem 41
Denkspoor 4: Spiegels en vensters 43
Spiegels Reflecties op de persoon die je bent
Vensters op de wereld Spiegel 1: ‘t Is maar hoe je het bekijkt! 47
Denkspoor 1: Ik ben OK, jij bent OK 48
Denkspoor 2: Geen vrolijk beeld? 51
Denkspoor 3: Het gezonde venster 52
Communicatiestijlen Spiegel 2: Intenties versus effecten 55
Denkspoor 1: Ik-toestanden 56
Denkspoor 2: Egogram 58
Denkspoor 3: Transacties 61
Werkstijlen Spiegel 3: Als wat kan ook moet! 65
Denkspoor 1: Te veel van het goede 66
Denkspoor 2: In elk verwijt schuilt kwaliteit 70
Denkspoor 3: Toegang of afgang? 71
Emoties Spiegel 4: Een bron van energie?! 73
Denkspoor 1: De vijf B’s 74
Denkspoor 2: Wat is nodig? 75
Denkspoor 3: Non-verbale signalen 76
Einstein Basisboek BW-deel1-r3.indd 5 1/10/11 9:53:47 AM
Grenzen Spiegel 5: Tot hier en niet verder? 79
Denkspoor 1: Vragen aan de grens 79
Denkspoor 2: Grenswerkwoorden 81
Denkspoor 3: Van extern naar intern 82
Script Spiegel 6: Als we later groot zijn 85
Denkspoor 1: Een rode draad 85
Denkspoor 2: Cultuur 88
Denkspoor 3: Organisatiecultuur 89
Strooks Spiegel 7: Waar je aandacht aan geeft, groeit! 91
Denkspoor 1: Briljant of lastig? 92
Denkspoor 2: Een schot in de roos? 94
Denkspoor 3: De mythe van de schaarste 95
Coaching Spiegel 8: Een Ondefinieerbaar proces over Ongrijpbare
problemen met een Onvoorspelbare afloop? 99
Denkspoor 1: Bekwaam en bereid! 100
Denkspoor 2: Kijken met een breedhoeklens 102
Denkspoor 3: Provocatieve coaching 104
Ondernemerschap Spiegel 9: Lef tonen en risico’s nemen! 107
Denkspoor 1: Ondernemende mensen zijn overal... 108
Denkspoor 2: Een kwestie van gevoel?! 109
Denkspoor 3: Excelleren! 110
Vensters Perspectieven op het systeem waarin je werkt
Teamwerk Venster 1: Wij bouwen een kathedraal 115
Denkspoor 1: Gezond verstand-conclusies 116
Denkspoor 2: Adrenaline en warmte 117
Denkspoor 3: Je eerste team! 119
Spel Venster 2: Zo gaat het hier nou altijd! 123
Denkspoor 1: Spelletjes 123
Denkspoor 2: Zie-je-wel-isme 125
Denkspoor 3: Omgaan met de beschikbare tijd 126
Omstanders Venster 3: Deel van de oplossing? 131
Denkspoor 1: Probleem of oplossing? 131
Denkspoor 2: Op de tribune of in het veld? 132
Denkspoor 3: Veranderen of veranderd worden? 134
Miskenning Venster 4: Veranderen is een proces… 137
Denkspoor 1: Gedrag is beslissend 138
Denkspoor 2: Voor welk probleem is dit de oplossing? 138
Denkspoor 3: Passiviteit 141
Einstein Basisboek BW-deel1-r3.indd 6 1/10/11 9:53:47 AM
Contractmanagement Venster 5: Zeggen wat je doet en doen wat je zegt! 143
Denkspoor 1: Expliciet én impliciet 143
Denkspoor 2: Verwarring? 146
Denkspoor 3: Steeds weer contracten 146
Driehoekscontract Venster 6: Tussen afstand en nabijheid 149
Denkspoor 1: Duidelijkheid van twee kanten 150
Denkspoor 2: Afstand en nabijheid 151
Denkspoor 3: Voordelen van een contract 152
Sturing Venster 7: Binding en discipline 153
Denkspoor 1: Urgent of belangrijk? 153
Denkspoor 2: Controlerende belangstelling 154
Denkspoor 3: Contact gaat voor contract 155
Overdracht Venster 8: Hier en nu of ... toen en daar? 159
Denkspoor 1: Ouwe koek? 160
Denkspoor 2: Onder de oppervlakte... 161
Denkspoor 3: Hoopvol 162
Organisatiecultuur Venster 9: Het verhaal van de organisatie 165
Denkspoor 1: Gedrag is communicatie 166
Denkspoor 2: Observatieperspectief 168
Denkspoor 3: De buitenkant 169
Bedankt! 171
Literatuur 173
toelichtingEen man zag eens een vlinder, die bezig was zich uit zijn cocon los te maken om in een prachtige nieuwe gedaante ter wereld te komen. Vol medelijden pakte hij zijn zakmesje en sneed het weefsel voorzichtig los. Toen nam hij het diertje in zijn handen en wierp het hoog in de lucht. Tot zijn verbijstering dwarrelde het hulpeloos wentelwiekend naar de grond, niet in staat om te vliegen. Onbedoeld had hij het diertje beroofd van de levensnoodzakelijke oefeningen om te kunnen vliegen.

Einstein en de kunst van het zeilen neemt je mee op een enerverende zoektocht naar de rol van de leidinggevende. Nieuwsgierige, onderzoekende en uitdagende vragen brengen je op het spoor van het leiderschap van de nieuwe tijd. Diverse denksporen helpen je te ontdekken wat leiderschap voor jou kan zijn. Dat maakt Einstein en de kunst van het zeilen tot een uniek lees- en werkboek.

Einstein...
Op je tocht word je vergezeld door de grote denker Einstein: de personificatie van de vasthoudende onderzoeker en briljante vragensteller. Einstein voert je langs thematische hoofdstromen: wat zijn de centrale vragen rond leiderschap vandaag? Je staat stil voor momenten van reflectie: welke persoonlijke kenmerken maken mij tot een goede leidinggevende? Je ontdekt verschillende perspectieven op het fenomeen leiderschap: wat is voor een leidinggevende van belang om echt notitie van te nemen?

...en de kunst van het zeilen
De vraag is niet hoe je (in het algemeen) een excellent leidinggevende kunt zijn, de vraag is hoe juist jij een excellent leidinggevende kunt zijn. Je persoonlijke kracht en het krachtenveld binnen je organisatie bepalen je mogelijkheden. Je lijkt op de zeiler, die zijn eigen kennis, kunde, vaardigheid en ervaring inzet, maar ook gebruik weet te maken van de elementen in het eco-systeem, zoals weer en wind, eb en vloed.

Dit boek biedt enkele theoretische kaders uit de Transactionele Analyse, Group Relations Theory en de Systeem- en Communicatietheorie. Het is echter vooral een handreiking bij de zoektocht naar en de worsteling met de rol van de leidinggevende in een snel veranderende omgeving. Aanvullend op het boek is er een interactieve website: alberteinstein.nl
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.