Vademecum

van religieuzen en kloosters in Noord-Brabant

Jan Smits

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Vademecum

gebonden: € 19.95: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789087300326, geïllustreerd, 943 blz., December 2010
Formaat: 24.7 (h) x 18.2 (b) x 6.0 (d) cm. Gewicht: 2208 gram.

Uitgever: Veerhuis

redactie: Miriam van Leeuwen-Pilet

beschrijving

Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant

Niet alleen het straatbeeld maar ook de horizon van Brabantse dorpen en steden werd in de negentiende en twintigste eeuw in hoge mate bepaald door rooms-katholieke gebouwencomplexen, waartoe steevast ook een klooster behoorde. Zoals uit dit standaardwerk blijkt, beschikte elke plaats wel over een of meer vestigingen van een kloosterorde of congregatie.
Voor het eerst wordt hier een alomvattend overzicht gegeven van de kloostergebouwen in de provincie Noord-Brabant. Ook de inmiddels verdwenen bouwwerken zijn hier beschreven en afgebeeld.
Auteur Jan Smits heeft zijn jarenlange, systematische onderzoek daarnaast aangevuld met een rijk geïllustreerd overzicht van alle in Noord-Brabant vertegenwoordigde orden en congregaties.
Het begrip ‘vademecum’ is afgeleid van het latijn vade cum me, oftewel ‘ga met mij’.
Dit unieke naslagwerk zal dan ook een trouwe metgezel blijken voor liefhebbers van het Brabantse religieuze erfgoed.

Meer teksten en voorbeelden:

recensie citaatOp initiatief van de voormalige Commissie Kunst en Architectuur van het Noordbrabants Genootschap is in deze lijvige uitgave een volledig overzicht gemaakt van de religieuze ordes en hun kloostergebouwen uit de negentiende en twintigste eeuw in Noord-Brabant. Na een korte verantwoording over opzet, afbakening van het project en werkwijze volgt een beknopte algemene inleiding over de geschiedenis van de religieuzen en over de architectuurgeschiedenis van de kloosters. Vervolgens worden in deel een de verschillende soorten religieuze ordes kort besproken: geschiedenis, doelstelling en plaatsen van vestiging in de wereld, in Nederland en specifiek in Noord-Brabant. In deel twee volgen, gesorteerd op plaatsnaam, een opsomming en korte bespreking van de verschillende kloostergebouwen, met oude, soms recente, foto's. Aangevuld met een aantal sfeerfoto's van het dagelijkse leven van de kloosterlingen. Deel drie bevat lijsten van religieuze begrippen, bouwkundige termen, architecten en een literatuurlijst. Het boek is een belangrijke bijdrage voor de beschrijving van het cultureel erfgoed in Noord-Brabant.
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.