Eeuwig roemen in het kruis

49 overdenkingen voor de lijdensweken

Isaac da Costa

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Eeuwig roemen in het kruis

paperback/ gebrocheerd: € 9.95

ISBN: 9789087184414, 104 blz., January 2021
Formaat: 20.1 (h) x 12.5 (b) x 0.9 (d) cm. Gewicht: 121 gram.

Uitgever: Erdee Media Groep – Uitgeverij de Banier

beschrijving

In deze uitgave vindt u 49 overdenkingen die gebruikt kunnen worden om tijdens de zeven lijdensweken elke dag een moment stil te staan bij het bitter lijden en sterven van Christus. Isaäc da Costa, een Jood die zich in 1822 bekeerde tot het christelijk geloof, heeft ons in zijn Bijbellezingen een originele Bijbeluitleg nagelaten. Daaruit zijn deze overdenkingen samengesteld.

Jezus is gekomen om Zijn volk zalig te maken van hun zonden. Daartoe was Zijn leven op aarde niet genoeg. Hij moest ook lijden, sterven, weer opstaan en ten hemel varen. Onze zonden konden niet van ons weggenomen worden, dan alleen in de weg van Gods gerechtigheid. Christus moest onze zonden voor Zijn rekening nemen, en dat deed Hij! Uit gehoorzaamheid aan Zijn Vader en uit liefde tot ons. Hij betaalde tot de laatste penning toe aan de Rechter, Zijn Vader. Christus is de Borg geworden van het eeuwige verbond der genade. ‘Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten, die heeft Hij gedragen.’

Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen

Inkijkexemplaar:

Meer teksten en voorbeelden:

over de schrijver(s)Isaac da Costa (1798-1860) was dichter en theoloog. Hij behoorde tot de kring van het Reveil. Op betrekkelijk jonge leeftijd bekeerde deze Jood zich tot het christelijke geloof
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.