Het enige Fundament

vier preken

D.E. van der Kieft

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Het enige Fundament

gebonden: € 12.95

ISBN: 9789087183547, 120 blz., September 2020
Formaat: 22.5 (h) x 15.7 (b) x 1.2 (d) cm. Gewicht: 278 gram.

Uitgever: Erdee Media Groep – Uitgeverij de Banier

beschrijving

In de vier indringende preken die in deze bundel zijn opgenomen klinkt helder de noodzaak door van het feit dat het huis van onze hoop - evenals dat van de wijze bouwer - gebouwd moet zijn op het enige Fundament, Jezus Christus en Dien gekruisigd. In de eerste preek klinkt de oproep: ‘Bekeert u’, Mattheüs 3:2. De tweede preek wijst op de mogelijkheid van bekering: ‘Zie, het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt’, Johannes 1:29. Preek drie, de gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer (Lukas 6:48,49), wijst op de noodzaak van de waarachtige bekering. De bundel sluit af met een preek over de woorden van Paulus: ‘Maar het zij verre van mij dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere Jezus Christus, door welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld’, Galaten 6:14.

Meer teksten en voorbeelden:

over de schrijver(s)Ds. D.E. van de Kieft is sinds september 2018 als predikant verbonden aan de Gereformeerde Gemeente in Nederland op Urk
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.