Digitaal recht voor IT professionals

30 jaar Ngi-NGN special interest group IT en Recht

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Digitaal recht voor IT professionals

paperback/ gebrocheerd: € 39.00: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789086920617, 175 blz., December 2016
Formaat: 24.0 (h) x 16.0 (b) x 1.2 (d) cm. Gewicht: 327 gram.

Uitgever: deLex Solutions B.V.

redactie: Victor de Pous

beschrijving

Wie denkt dat recht voor juristen bedoeld is, slaat de plank mis. Juridische
normering richt zich namelijk primair op dat deel van de samenleving dat het
beoogt te regelen. Neem het wegenverkeersrecht. Een automobilist behoort tijdens het besturen zelf de verkeersregels toe te passen. Achteraf op de compliance-kennis van de juridische dienst van verzekeraar of eigen bedrijf vertrouwen, biedt weinig soelaas bij het voorkomen van verkeersovertreding of ongeval. Een wellicht flauwe, maar daarom niet minder treffende constatering. Ook de noodzaak tot het verwerven van begrip en kennis van digitaal recht door leken, in het bijzonder de ITprofessional, staat buiten kijf. Bovendien hoort digitaal recht tenminste op hoofdlijnen thuis in de bestuurskamer van ieder bedrijf en overheidsorganisatie, omdat dit rechtsgebied het fundament vormt voor - besturen en ondernemen in- informatiesamenleving en single digital market. Dat geldt zo mogelijk in het
bijzonder voor ICT-bedrijven, die vanouds zowel aan inkoop- als verkoopkant bits en bytes in hun DNA hebben.
De unieke bundel, geschreven, samengesteld en uitgegeven ter gelegenheid van het dertigjarig jubileum van Ngi-NGN Special Interest Group IT en Recht (ooit gestart als Afdeling Computerrecht van het Nederlands Genootschap voor Informatica) in november 2016, bevat dertig artikelen, speciaal geschreven voor de beroepsontwikkeling van IT professionals. De handzame publicatie is tegelijkertijd zeker niet beperkt tot deze doelgroep. Ook anderen kunnen hiermee hun voordeel doen. Het gaat immers om belangrijke rechtsontwikkelingen voor alle niet-juristen. De juridische onderwerpen lopen samengevat uiteen van privacy tot softwareontwikkeling, van online-handel tot eHealth, van slimme steden tot sjoemelsoftware, van verzekering tot sociale media, van encryptie tot criminaliteit, van cookies tot fintech, van cloud computing tot big data, van mislukte automatisering tot conflictoplossing, en meer.
Één zaak is duidelijk. De juridische aspecten van computers zijn in dertig jaar tijd van een pril en exotisch onderdeel van het recht tot een breed en cruciaal rechtsdomein geëvolueerd, dat de basis vormt voor onze moderne informatiemaatschappij. Aan deze rechtsontwikkeling komt vooralsnog geen einde. Blijf het ICT-recht dus volgen.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.