Handhaving van intellectuele eigendom

F.W. Grosheide

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Handhaving van intellectuele eigendom

gebonden: € 65.00: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789086920464, 400 blz., April 2016
Formaat: 24.8 (h) x 16.7 (b) x 3.0 (d) cm. Gewicht: 845 gram.

Uitgever: deLex B.V.

beschrijving

In dit boek wordt in de opvolgende hoofdstukken aandacht besteed aan het hier te lande geldende recht ter zake van de handhaving van intellectuele eigendomsrechten. Het gebied van de intellectuele eigendom wordt daarbij - mede gelet op het toepassingsgebied van het TRIPS-Verdrag (TRIPs-V) en de Handhavingsrichtlijn (Hrl) - beperkt tot het Nederlandse positieve recht, dat wil zeggen: de hier te lande wettelijk geregelde intellectuele eigendomsrechten en daarop betrekking hebbende rechtspraak, geplaatst in internationaal en EU perspectief. Zulks met dien verstande evenwel dat binnen dat kader passende en met die wettelijk geregelde rechten samenlopende rechtsposities, zoals die met betrekking tot portretten en domeinnamen zowel als de ongeoorloofde mededinging, mede in de beschouwing worden betrokken.

Bediening van de rechtspraktijk staat daarbij voorop vanuit de gedachte dat de praktijk ermee zal zijn gediend om nu nog verspreid over verscheidene boeken besproken regels met betrekking tot de handhaving van de intellectuele eigendom in dit boek bijeengebracht te vinden.

Dusdoende staat beschrijving van het geldende recht centraal, hetgeen niet
uitsluit dat waar dit nuttig of nodig voorkomt commentaar of kritiek wordt
geleverd. Alles in het besef dat de rechtsontwikkeling met betrekking tot de
handhaving van de intellectuele eigendom nog lang niet tot rust is gekomen:
niet op het internationale, niet op het Europese, en niet op het nationale vlak.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.