Agrarisch natuurbeheer in Nederland

principes, resultaten en perspectieven

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Agrarisch natuurbeheer in Nederland

paperback/ gebrocheerd: € 39.99: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789086862818, geïllustreerd, 384 blz., May 2016
Formaat: 24.1 (h) x 17.1 (b) x 1.8 (d) cm. Gewicht: 743 gram.

Uitgever: Wageningen Academic Publishers

redactie: G.R. de Snoo; Th.C.P. Melman; F.M. Brouwer

trefwoorden: agrarisch natuurbeheer natuurbeheer natuurbeleid

beschrijving

Dit is het eerste boek dat een breed overzicht van agrarisch natuurbeheer in Nederland geeft. Naast de actuele stand van zaken schetst het boek perspectieven voor de toekomst die inpasbaar zijn in de bedrijfsvoering. Het eerste deel gaat in op de ontwikkeling van het natuur- en landbouwbeleid en van de organisaties die zich voor agrarisch natuurbeheer inzetten. Het tweede deel geeft een overzicht van de ecologische aspecten, waarbij naast weidevogels, akkervogels en ganzen, ook sloten, opgaande begroeiing, erven en gebouwen aan bod komen. Ook worden de functies van biodiversiteit voor de landbouw belicht. Het derde deel behandelt de inpasbaarheid in de bedrijfsvoering en de betekenis voor verbreding van de landbouw. Het afsluitende hoofdstuk schetst de perspectieven voor natuur in het boerenland.
Aan dit boek hebben ruim 40 auteurs meegewerkt, die tezamen een breed spectrum aan disciplines bestrijken. Het is bedoeld voor een ieder die met agrarisch natuurbeheer te maken heeft of daarin geïnteresseerd is.

Inkijkexemplaar:

Meer teksten en voorbeelden:

toelichtingOntwikkeling van biodiversiteit zie ik als nieuwe standaard voor de moderne, duurzame landbouw. Het brede overzicht van de kennis en ervaringen in dit boek geeft een stevig houvast. Van harte aanbevolen!
Douwe Hoogland
voorzitter Deskundigenteam Cultuurlandschap, Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit

De kennis in dit boek kan bijdragen aan een ecologisch duurzame landbouw waar boeren een fatsoenlijke boterham verdienen en waar ze met uitgekiend agrarisch natuurbeheer weer gaan zorgen voor zingende veldleeuweriken.
Fred Wouters
directeur Vogelbescherming

Het nieuwe stelsel agrarisch natuur- en landschapsbeheer staat er. Nu is de fase van uitvoering begonnen. ‘Lerend beheren’ is daarbij uitgangspunt. Dit boek draagt daar aan bij!
Hugo van de Baan
Interprovinciaal Overleg
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.