EU-beleid voor landbouw, voedsel en groen

van politiek naar praktijk

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
EU-beleid voor landbouw, voedsel en groen

paperback/ gebrocheerd: € 47.95: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789086862306, geïllustreerd, 400 blz., September 2013
Formaat: 24.2 (h) x 17.2 (b) x 1.8 (d) cm. Gewicht: 771 gram.

Uitgever: Wageningen Academic Publishers

redactie: Gerrit Meester; Petra Berkhout; Liesbeth Dries

trefwoorden: beleid eu groenbeleid landbouwbeleid voedselbeleid

beschrijving

Het Europese beleid voor landbouw, voedsel, milieu, natuur en platteland is volop in beweging. Wat zijn de hoofdelementen en hoe hangen die met elkaar samen? Wat zijn de overwegingen achter de beleidsmaatregelen en wat zijn de gevolgen? Dit geheel herziene en uitgebreide boek behandelt zowel de politiek als de praktijk, waarbij de nadruk ligt op Nederland en Vlaanderen.

Begonnen met de Zes, telt de EU nu 27 lidstaten. Mijlpalen in de integratie zijn de vorming van de interne markt, de introductie van de euro, de richtlijnen voor de bescherming van milieu en natuur, de algemene levensmiddelenverordening (General Food Law) en de discussie over het Verdrag van Lissabon. Naast interne doelstellingen zijn WTO-onderhandelingen en budgettaire grenzen drijvende krachten achter beleidswijzigingen.

Binnen het veld van landbouw, voedsel en groen is de aandacht steeds meer verschoven van het markt- en prijsbeleid naar inkomensbeleid, voedselveiligheid en ecologische duurzaamheid. Op de Europese agenda staan een verdere aanpassing van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid, de Europese begroting na 2013 en de verschuivende verhouding tussen 'publiek' en 'privaat'. Recentelijk is het Europese beleid extra op de kaart gezet door de hoge prijzen op de agrarische wereldmarkten, de energieschaarste, de bevordering van biobrandstoffen en, in samenhang daarmee, de voedselvoorziening in de wereld.

Deze materie is door een groep deskundigen vanuit wetenschap, overheid en bedrijfsleven toegankelijk gemaakt voor een brede kring belangstellenden. Het boek is bestemd voor studenten in het wetenschappelijk- en beroepsonderwijs maar ook voor medewerkers bij overheid, bedrijfsleven en organisaties die te maken hebben met landbouw, voedsel en groen op Europees niveau.

Inkijkexemplaar:

Meer teksten en voorbeelden:

inhoudsopgaveInhoudsopgave EU-beleid (4e druk, 2013)
Woord vooraf 7
1. Europese integratie: betekenis voor landbouw, voedsel en groen 19
Gerrit Meester en Liesbeth Dries
2. EU-instellingen en besluitvormingsprocessen 35
Gerbert Kunst
3. Budgettaire kaders 69
Marko Bos
4. Het WTO-perspectief 93
Pieter Gooren en Rien Huige
5. Wereldmarkten en volatiliteit 111
Gerdien Meijerink
6. Private vormen van prijs- en inkomensstabilisatie 131
Joost Pennings en Arie Oskam
7. Landbouwprijs- en inkomensbeleid 141
Roald Lapperre, Herman Snijders en Huib Silvis
8. Vergroening van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 169
Anne van Doorn en Jan Gerrit Deelen
9. EU-plattelandsbeleid en structuurfondsen 183
Petra Berkhout en Willem Schoustra
10. Diergezondheid 205
Monique Mourits
11. Plantgezondheid 217
Monique Mourits, Jan Schans en Alfons Oude Lansink
12. Dierenwelzijn 229
Ferry Leenstra, Leon Arnts en Geert van der Peet
13. Voedselkwaliteit en voedselveiligheid 241
Wim Verbeke
14. Europees voedselveiligheidsrecht 255
Bernd van der Meulen en Harry Bremmers
15. Private en publieke standaarden in de voedselketen 283
Frank Bunte
16. EU-beleid voor genetisch gemodificeerde organismen 301
Gé Backus en Coen van Wagenberg
17. Naar ecologische duurzaamheid 311
Joris Relaes en Huib Silvis
18. Toepassing Europees milieukader in de landbouw in Nederland 325
Huib Silvis
19. Toepassing Europees milieukader in de landbouw in Vlaanderen 337
Joris Relaes
20. Europees natuurbeleid en de toepassing in Nederland en Vlaanderen 345
Raoul Beunen en Irene Bouwma
21. Een blik in de toekomst 363
Gerrit Meester
Auteurs 385
Index 389
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.