Handreiking besluit vijstandverlening zelfstandigen 2004

 
 

paperback/ gebrocheerd: € 10.00

ISBN: 9789086350698, 116 blz., March 2015 UITVERKOCHT!

Uitgever: De Langhenkel Groep

redactie: Wim Donders; R. Hutten

beschrijving

Dit is de vierde druk van de Handreiking Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004. De handreiking is aangepast aan de Participatiewet en ingedeeld volgens de processtappen die zich bij de uitvoering van het Bbz 2004 in chronologische volgorde voordoen: aanvraag, besluit, betaling, definitieve vaststelling, aflossing en maatregelen bij niet nakomen verplichtingen en terugvordering en inning. Uiteraard is de wettekst opgenomen, evenals de onderliggende regelgeving. De vernieuwde versie zal 22-10-2018 verschijnen.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.