Diabetes Mellitus

diagnostiek, complicaties en behandeling

Dr. A. Kooy

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Diabetes Mellitus

gebonden: € 51.95: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789085620938, geïllustreerd, February 2011 UITVERKOCHT!

Uitgever: Prelum Uitgevers

NB: Er zijn meer uitvoeringen van dit boek.

beschrijving

Diabetes mellitus is meer dan suikerziekte; het is feitelijk een vaataandoening veelal leidend tot een hartinfarct, een beroerte of andere vasculaire complicaties. Inzichten in nieuwe behandelingsmogelijkheden helpen ons bij het zoeken naar de optimale therapie. Maatwerk voor de individuele patiënt is dan cruciaal. Naast een nauwgezette glucoseregulatie wordt in toenemende mate accent gelegd op een intensief cardiovasculair risicomanagement. De richtlijnen daarvoor zijn de laatste jaren herhaaldelijk aangescherpt.

Diabetes Mellitus is een praktijkgericht handboek met de meest recente inzichten over de preventie, opsporing en behandeling van diabetes. Gezien de duidelijke toename van 'pre-diabetes' en diabetes in onze samenleving, kunnen deze inzichten populatiebreed bijdragen aan een aanzienlijke afname van cardiovasculaire ziekte en sterfte. Actuele kennis en een effectieve zorgstructuur met een constructieve samenwerking tussen de eerstelijns- en tweedelijnsgezondheidszorg zijn daarbij duidelijk van meerwaarde.

In deze tweede druk is de gehele inhoud geactualiseerd en zijn nieuwe thema's toegevoegd of uitgebreid, zoals behandelsopties bij zwangerschap en de relatie tussen DM2, insulineresistentie en kanker. Ook is een volledig nieuw overzicht toegevoegd over de effectiviteit en veiligheid van nieuwe geneesmiddelen bij de behandeling van DM2.

Dr. A. Kooy is initiator en vanaf 1996 hoofdonderzoeker van de HOME-studie (HOME: Hyperinsulinaemia: the Outcome of its Metabolic Effects), een placebogecontroleerd onderzoek naar de effecten van metformine bij patiënten met diabetes type 2 met insulinetherapie. Daarbij heeft hij meerdere promovendi begeleid. Na zijn vicevoorzitterschap (1998-2002) is hij nu sinds 2005 voorzitter van de Medische Staf in het Ziekenhuis Bethesda te Hoogeveen.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Vergelijkbare uitvoeringen van dit boek:

Diabetes mellitus

gebonden: € 20.95
Nieuwe ontwikkelingen hebben geleid tot een actualisatie van het zakboek Diabetes Mellitus. In deze uitgave zijn vernieuwingen toegevoegd ...

Meer boekennieuws op Facebook.