Het IQ en de intelligentie

De illusie van meten

Martine F. Delfos

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Het IQ en de intelligentie

paperback/ gebrocheerd: € 19.95: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789085600770, 144 blz., August 2020
Formaat: 23.5 (h) x 16.0 (b) x 1.0 (d) cm. Gewicht: 264 gram.

Uitgever: PICOWO

beschrijving

Paul Stoffer MSc & ir. Norbert Groot:

"Het genie Alfred Binet uit de negentiende eeuw is de grondlegger van het psychologisch onderzoeken van de intelligentie. De intelligentietests van de eenentwintigste eeuw behelzen nog steeds de subtests die hij ontwierp.

In Het IQ en de intelligentie neemt Martine Delfos ons mee naar de psychologische geboorte van het onderzoeken van intelligentie bij Alfred Binet, aan het einde van de negentiende eeuw. Vanaf daar maken we een onwaarschijnlijke, indrukwekkende en fascinerende psychologische en historische reis, waarbij het opsporen van zwakke plekken bij leerlingen via de intelligentietests en het IQ al snel verwijderd raakten van de oorspronkelijke visie van Binet. Zwakke kanten ontdekken, daarvan de oorsprong onderzoeken en het begeleiden van die zwaktes verandert in het selecteren van mensen op intelligentie. Maar kan dat wel? Meten we wel wat we denken te meten en kennen we de gevolgen? Na honderd jaar onderzoek is het antwoord: nee!

Vanuit een historisch perspectief kijkt Martine Delfos naar het IQ en de intelligentietest om de lastigheden in het heden beter te begrijpen. Daarbij wekt zij Alfred Binet, als belangrijke pionier, weer tot leven, waardoor een honderd jaar oud inzicht opnieuw, of zelfs voor het eerst, kan worden begrepen. De ervaren kennis van toen gaat zo niet verloren maar herleeft. Al meer dan honderd jaar heeft wetenschappelijk onderzoek bewezen dat wat Alfred Binet beweerde, wetenschappelijk gezien juist is. Meer dan honderd jaar na zijn dood heeft honderd jaar evidence-based onderzoek bewezen dat de intelligentietest niet de intelligentie meet en de IQ-score geen maat is voor intelligentie.

Vanuit haar eigen overstijgende inzicht en denken, wordt een waarde blootgelegd in wat denkers en wetenschappers voor ons al hebben bedacht. En niet zonder belangrijke reden, want de dwaling blijft zich voortzetten rond het overgeneraliseren van testuitslagen, het foutief diagnosticeren van verstandelijke beperking en het diagnosticeren van de intelligentie van mensen met autisme. Dit heeft tot gevolg dat deze mensen verkommeren doordat niet wordt aangesloten bij hun mogelijkheden. Het is de aanleiding geweest om dit belangrijke boek te schrijven. Het is de hoogste tijd om niet langer de ogen te sluiten, maar de waarheid onder ogen te zien en een nieuwe manier van intelligentieonderzoek te ontwikkelen, waarvoor de eerste schreden al zijn gezet."

Het IQ en de intelligentie is deel 19 van de PICOWO-serie, wetenschappelijke onderzoeken met theorieën en modellen ontwikkeld vanuit het Psychologisch Instituut voor Consultatie, Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (PICOWO).

Meer teksten en voorbeelden:

over de schrijver(s)Dr. Martine France Delfos studeerde eind jaren zestig klinische psychologie (klinische research) en begin jaren negentig Franse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Utrecht. In 1999 promoveerde zij op een psychologisch en letterkundig onderzoek over rouwverwerking bij Franse schrijvers. Zij is opgeleid als wetenschappelijk onderzoeker, klinische psychologie, en is vervolgens in de praktijk gaan werken sinds 1975. Daar heeft ze langdurig ervaring opgedaan in het diagnosticeren en behandelen van kinderen, jeugdigen en volwassenen. Zij is onder andere gespecialiseerd in relatietherapie, autisme en eetstoornissen.

Vanaf 1994 verzorgt zij naast haar therapeutische praktijk nascholing aan psychologen, psychiaters, orthopedagogen, artsen, maatschappelijk werkers en groepsleiders.
In 1997 richtte zij het PICOWO op: Psychologisch Instituut voor Consultatie, Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek om haar researchwerk vorm te geven. Vanuit de combinatie van een researchopleiding en een therapeutische praktijkervaring begon ze haar kennis om te zetten in biopsychologische modellen. Daarbij worden verschillende wetenschapsgebieden betrokken met name psychologie, biologie, chemie, en wiskunde. Martine Delfos hecht er belang aan dat er een verbintenis is tussen wetenschap en praktijk. De modellen die zij ontwikkelt, staan in directe relatie tot de maatschappelijke en wetenschappelijke werkelijkheid.

Naast haar werkzaamheden als zelfstandig gevestigd therapeut en docent publiceerde zij vanaf 1993 onder andere op het gebied van de psychologie. Verscheidene handboeken en specialistische boeken, onder andere over gespreksvoering met kinderen (Luister je wel naarmij? Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar), gespreksvoering met pubers en adolescenten (Ik heb ook wat te vertellen! Gespreksvoering met pubers enadolescenten) en verschillen tussen mannen en vrouwen (De schoonheid van het verschil.Waarom mannen en vrouwen verschillend zijn én hetzelfde).

In 1994 ontving zij de Wilhelminaprijs voor haar eerste vier therapeutische kinderboeken. In deze serie zijn inmiddels twintig boeken verschenen. Vanaf 1997 verscheen een serie van tien kinderboeken over seksuele voorlichting. Omdat wetenschap dynamisch is, wordt in nieuwe drukken van haar boeken steeds het meest recente onderzoek verwerkt. Verschillende van haar boeken zijn in vertaling verschenen (Engels, Duits, Frans, Spaans en Burmees).

Van 2008 tot 2012 was zij lector aan de Hogeschool Edith Stein (HES) / Twente School of Education (TSE), met als leeropdracht: Virtuele ontwikkeling van jeugdigen.

Sinds 2010 is zij als Visiting Professor verbonden aan de International University of Sarajevo in Bosnië-Herzegovina en vanaf 2011 als Visiting Professor aan de Universidad Central del Ecuador in Quito, Ecuador. In beide landen zet zij zich in bij het opzetten van de autisme hulpverlening.

Meer informatie op haar website: mdelfos.nl
inhoudsopgaveInhoud
Voorwoord 11
Inleiding 13
1 Alfred Binet, de grondlegger: de mentor 15
De psychologie ontwikkelt zich als wetenschap 16
Van de magie van de grote getallen naar diepteonderzoek 18
Voortschrijdend inzicht 20
De menselijke factor in het onderzoek 22
Lessen te leren van Binet uit hoofdstuk 1 23
2 Normaal van abnormaal onderscheiden 25
Geïnspireerd door Pinel 25
Het menselijk denken begrijpen 26
De roep van de regering om een test 27
De waarschuwing 28
Het verschil tussen functioneren en zijn 28
De constructie van de Binet-Simon-test 30
De afname van de Binet-Simon-test 33
De psychologische methode 35
Lessen te leren van Binet uit hoofdstuk 2 36
3 De kronkel in de intelligentietest 39
Het verdwalen begint 39
De test als instrument voor rassenzuivering 40
De geboorte van het IQ 41
De magie van de grote getallen 43
Lessen te leren vanuit hoofdstuk 3 45
4 The right man on the right place 47
Grootschalig onderzoek 47
Amerika versus Europa 49
1.700.000! 50
Lessen te leren vanuit hoofdstuk 4 51
5 Meisjes zijn intelligenter dan jongens 53
De tijdgeest ontstijgen 53
Aanleg of omgeving? 55
Meisjes versus jongens 57
Lessen te leren vanuit hoofdstuk 5 58
10 |
6 De moderne intelligentietest 59
Het ontwikkelen van tests breidt zich uit 59
De vergelijkbaarheid centraal 61
Zwakke betrouwbaarheid en validiteit 61
Wat is intelligentie? 63
Fundamentele kritiekpunten op de IQ-test 65
Lessen te leren vanuit hoofdstuk 6 67
7 Het Flynn-effect 69
Intelligentie en cultuur 69
Het Flynn-effect 70
De kneedbare intelligentie 71
Lessen te leren vanuit hoofdstuk 7 73
8 De DSM en het IQ 75
De DSM als maatbeker 75
Het verloop van het gebruik van het IQ in de DSM 76
Lessen te leren vanuit hoofdstuk 8 79
9 Leerpotentieel testen 81
De vloek van de standaardisatie 81
Intelligentie uitdenken 82
Potenties en actualisering 83
Vygotsky en de IQ-test 85
De versaliteit en volatiliteit van de intelligentie 86
Feuerstein en Tzuriel: leerbaarheid en mediëren 87
Hoe leren verschillende soorten hersenen? 90
Lessen te leren vanuit hoofdstuk 9 92
10 Het IQ en autisme 95
De instabiliteit van het IQ en de DSM 95
Autisme en een verstandelijke beperking 99
Een atypische ontwikkeling 101
Lessen te leren vanuit hoofdstuk 10 103
11 Epiloog 105
De lessen omgesmeed 105
De lessen en nu verder 105
Persoonlijk 109
Bijlage 1 Casus A.A. 111
Bijlage 2 Originele uitspraken en vertalingen van citaten die in dit boek
zijn opgenomen 121
Referenties 127
Afbeeldingen en overzichten 133
Namenindex 135
Onderwerpenindex 137
Over de auteur 139
De PICOWO-serie 141
toelichtingPaul Stoffer MSc & ir. Norbert Groot:

"Het genie Alfred Binet uit de negentiende eeuw is de grondlegger van het psychologisch onderzoeken van de intelligentie. De intelligentietests van de eenentwintigste eeuw behelzen nog steeds de subtests die hij ontwierp.

In Het IQ en de intelligentie neemt Martine Delfos ons mee naar de psychologische geboorte van het onderzoeken van intelligentie bij Alfred Binet, aan het einde van de negentiende eeuw. Vanaf daar maken we een onwaarschijnlijke, indrukwekkende en fascinerende psychologische en historische reis, waarbij het opsporen van zwakke plekken bij leerlingen via de intelligentietests en het IQ al snel verwijderd raakten van de oorspronkelijke visie van Binet. Zwakke kanten ontdekken, daarvan de oorsprong onderzoeken en het begeleiden van die zwaktes verandert in het selecteren van mensen op intelligentie. Maar kan dat wel? Meten we wel wat we denken te meten en kennen we de gevolgen? Na honderd jaar onderzoek is het antwoord: nee!

Vanuit een historisch perspectief kijkt Martine Delfos naar het IQ en de intelligentietest om de lastigheden in het heden beter te begrijpen. Daarbij wekt zij Alfred Binet, als belangrijke pionier, weer tot leven, waardoor een honderd jaar oud inzicht opnieuw, of zelfs voor het eerst, kan worden begrepen.

Vanuit haar eigen overstijgende inzicht en denken, wordt een waarde blootgelegd in wat denkers en wetenschappers voor ons al hebben bedacht. En niet zonder belangrijke reden, want de dwaling blijft zich voortzetten rond het overgeneraliseren van testuitslagen, het foutief diagnosticeren van verstandelijke beperking en het diagnosticeren van de intelligentie van mensen met autisme. Dit heeft tot gevolg dat deze mensen verkommeren doordat niet wordt aangesloten bij hun mogelijkheden. Het is de aanleiding geweest om dit belangrijke boek te schrijven. Het is de hoogste tijd om niet langer de ogen te sluiten, maar de waarheid onder ogen te zien en een nieuwe manier van intelligentieonderzoek te ontwikkelen, waarvoor de eerste schreden al zijn gezet."
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.