De stadselite van Steenbergen 1590-1795

J.M.G. Leune

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
De stadselite van Steenbergen 1590-1795

gebonden: € 34.95: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789085484608, geïllustreerd, 356 blz., September 2020
Formaat: 30.4 (h) x 21.2 (b) x 2.8 (d) cm. Gewicht: 1216 gram.

Uitgever: GigaBoek

beschrijving

Dit boek bevat een overzicht van de stadselite van Steenbergen in de periode 1590-1795. Tot de elite zijn personen gerekend die op grond van hun positie in de gelegenheid waren om een betekenisvolle invloed uit te oefenen op het leven in deze West-Brabantse stad. Op basis van diepgaand archiefonderzoek worden van 373 invloedrijke functionarissen tal van bijzonderheden vermeld zoals hun herkomst, beroep, zittingsduur, inkomen en vermogen, betrekkingen met andere leden van de elite en hun huwelijkspartners. De auteur publiceerde eerder over de commandeurs, de sergeant-majoors, de commiezen en ontvangers van landelijke belastingen, de stadsdokters en de stadsschoolmeesters in Steenbergen. In dit boek staan de drossaards, stadhouders, burgemeesters, schepenen, stadssecretarissen, rentmeesters van de prinsen van Oranje en notarissen centraal. Nagegaan is of er in de onderzochte periode sprake was van machtsconcentratie in handen van slechts enkele families.
In het eeuwenoude bestaan van de stad Steenbergen neemt het tijdvak 1590-1795 in velerlei opzicht een aparte plaats in. Deze periode wordt aan het begin gemarkeerd door de verovering van de stad op de Spanjaarden door Staatse troepen in oktober 1590 en aan het eind door de komst van de Bataafse Republiek in februari 1795. Tot de belangrijke ontwikkelingen in de tussenliggende jaren behoren de losweking van het hertogdom Brabant en van de koning van Spanje, de inbedding in de Republiek der Verenigde Nederlanden, de uitbreiding van het grondgebied door inpolderingen, de evolutie tot vesting- en garnizoenstad, de komst van de West-Brabantse Waterlinie, het verbod op en de onderdrukking van het katholicisme, de protestantisering van het stadsbestuur en diverse fluctuerende externe bedreigingen. Daaraan is een apart deel van het boek gewijd, waarmee een leemte wordt opgevuld in de geschiedschrijving over Steenbergen.

Meer teksten en voorbeelden:

over de schrijver(s)De auteur groeide op in Steenbergen (West-Brabant) en is als emeritus hoogleraar sociologie verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij vervulde diverse adviesfuncties voor de rijksoverheid zoals voorzitter van de Onderwijsraad, kroonlid van de Sociaal-Economische Raad en voorzitter van de Politieonderwijsraad. Op zijn naam staan ruim honderd publicaties over het onderwijs en het onderwijsbeleid in Nederland. Sinds zijn emeritaat publiceert hij vooral op militair-historisch, regionaal-historisch en genealogisch terrein, met Zeeland en West-Brabant als aandachtsgebieden. Meer bijzonderheden over zijn persoon en werk staan op zijn website: www.hanleune.nl.inhoudsopgaveDit boek bevat een overzicht van de stadselite van Steenbergen in de periode 1590-1795. Tot de elite zijn personen gerekend die op grond van hun positie in de gelegenheid waren om een betekenisvolle invloed uit te oefenen op het leven in deze West-Brabantse stad. Op basis van diepgaand archiefonderzoek worden van 373 invloedrijke functionarissen tal van bijzonderheden vermeld zoals hun herkomst, beroep, zittingsduur, inkomen en vermogen, betrekkingen met andere leden van de elite en hun huwelijkspartners. De auteur publiceerde eerder over de commandeurs, de sergeant-majoors, de commiezen en ontvangers van landelijke belastingen, de stadsdokters en de stadsschoolmeesters in Steenbergen. In dit boek staan de drossaards, stadhouders, burgemeesters, schepenen, stadssecretarissen, rentmeesters van de prinsen van Oranje en notarissen centraal.toelichtingOp basis van diepgaand archiefonderzoek worden van 373 invloedrijke functionarissen tal van bijzonderheden vermeld zoals hun herkomst, beroep, zittingsduur, inkomen en vermogen, betrekkingen met andere leden van de elite en hun huwelijkspartners. Centraal staan de drossaards, stadhouders, burgemeesters, schepenen, stadssecretarissen, rentmeesters van de prinsen van Oranje en notarissen. Nagegaan is of er in de onderzochte periode sprake was van machtsconcentratie in handen van slechts enkele families.
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.