De energietransitie uitgelegd

Sanne de Boer

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
De energietransitie uitgelegd

paperback/ gebrocheerd: € 19.95: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789083083018, geïllustreerd, 214 blz., October 2020
Formaat: 24.0 (h) x 17.1 (b) x 1.6 (d) cm. Gewicht: 518 gram.

Uitgever: De Groene Waterlelie

illustrator: Dominic Jansen

redactie: Pieter van den Brand

beschrijving

De energietransitie is een van de belangrijkste maatschappelijke thema’s van dit moment en van de komende jaren. Het is aan de politiek en de samenleving om keuzes te maken met betrekking tot de inrichting van het energiesysteem van de toekomst. Willen we gebruik maken van biomassa, kernenergie en CCS? En zo ja, onder welke voorwaarde? Moet de energie-infrastructuur ‘zwaar’ genoeg zijn om te allen tijde te aan de wensen van de eindverbruiker te kunnen voldoen? Welk alternatief voor aardgas kan het beste toegepast worden in de gebouwde omgeving?

Om een constructieve discussie te kunnen voeren over deze en andere vragen is het handig om over bepaalde basiskennis te beschikken. Wat ís bijvoorbeeld de energietransitie? En wat zijn de specifieke doelen? Wat is het verschil tussen ‘energieneutraal’, ‘klimaatneutraal’ en ‘CO₂-neutraal’? Hoe zitten ons huidige energieverbruik en energiesysteem in elkaar? En waar zitten de grootste uitdagingen om de doelen van de energietransitie te kunnen behalen?
Zonder deze basiskennis kan het soms lastig zijn om het nieuws omtrent de energietransitie kritisch te kunnen volgen. Er kan zelfs verwarring ontstaan. Dit draagt niet bij aan het realiseren van de energietransitie. Het hebben van voldoende kennis zorgt dat we met zijn allen kunnen werken aan een nieuw, schoner en toekomstbestendig energiesysteem. Het boek ‘De energietransitie uitgelegd’ brengt deze basiskennis op overzichtelijke en begrijpelijke wijze bij elkaar. Een dergelijk boek, dat gelezen kan worden zonder specifieke voorkennis maar ook professionals nieuwe inzichten oplevert, bestond nog niet.

“Zeer informatief, zowel voor het bredere publiek als voor de professional”
Annie Krist – CEO GasTerra

“Dit boek biedt inzichten en neemt misverstanden weg”
Frank Straver – Redacteur Energie & Klimaat, dagblad Trouw

“Goed geschreven, mooi vormgegeven en ook voor mij als leek heel duidelijk”
Christine Dolman – Verpleegkundige

“Ik ben zwaar onder de indruk. Ook onderdelen waar men vaak de mist in gaat zijn prima en begrijpelijk verwoord”
Martien Visser – Lector Energietransitie Hanzehogeschool Groningen

“Een must-read voor elke professional die met de energietransitie te maken heeft”
Marc van der Linden – CEO Stedin Groep

“Bijzonder waardevol, fantastisch onderbouwd en begrijpelijk geschreven”
Herman Jan van der Meulen – Nyenrode Business Universiteit

Inkijkexemplaar:

Meer teksten en voorbeelden:

over de schrijver(s)Sanne de Boer (1987) heeft de studies Innovatie- en Energiewetenschappen gevolgd aan de Universiteit van Utrecht en is cum laude afgestudeerd. Na haar studie is ze enige tijd werkzaam geweest bij een consultancybureau, waar ze verschillende opdrachten heeft uitgevoerd voor de Europese Commissie en Nederlandse overheden op het gebied van hernieuwbare energie. Nu werkt ze als senior analist energietransitie binnen de afdeling Innovatie van Stedin. Daarnaast is ze actief bij KEK, een stichting van jonge professionals die werken aan energie- en klimaatvraagstukken.inhoudsopgave1. Aanleiding voor de energietransitie
1.1 Klimaatverandering
1.2 Milieu- en gezondheidsproblematiek
1.3 Aardbevingsproblematiek in Groningen
1.4 Geopolitieke afhankelijkheid en zelfvoorzienendheid
1.5 Eindigheid van fossiele brandstoffen
1.6 Versterken van de economische activiteiten
1.7 Kostendaling van hernieuwbare energie
Goed om te onthouden

2. Energie
2.1 Wat is energie?
2.2 Energiebronnen en energiedragers
2.3 Primaire energie
2.4 Energie-eenheden
2.5 Verbrandingswarmte
Goed om te onthouden

3. Beleidsdoelen van de energietransitie
3.1 Hoe de energietransitie op de politieke agenda terecht is
gekomen
3.2 Europese beleidsdoelen
3.3 Nederlandse beleidsdoelen
Goed om te onthouden

4. Opties voor een hernieuwbaar energiesysteem
4.1 Energiedragers en energieopwektechnieken
4.2 Voor- en nadelen
4.3 Energie-investeringsrendement
Goed om te onthouden

5. Energiebalans
5.1 Energieaanbod
5.2 Energieomzetting en verbruik
5.3 Sankey-diagram
Goed om te onthouden

6. Energieverbruik
6.1 Totaal primair energieverbruik uitgesplitst naar energiebron
6.2 Totaal finaal energieverbruik uitgesplitst naar sector
6.3 Totaal finaal energieverbruik uitgesplitst naar toepassing
Goed om te onthouden

7. Energieproductie
7.1 Geïnstalleerd vermogen en geproduceerde energie
7.2 Productie van elektriciteit
7.3 Productie van warmte en koude
7.4 Productie van biobrandstoffen, waterstof en synthetische
brandstoffen
Goed om te onthouden

8. Uitstoot van broeikasgassen
8.1 Nederlanders
8.2 Nederland - De periode 1990-2018
8.3 Nederland - Het pad richting 2050
Goed om te onthouden

9. Nederland ten opzichte van andere landen
9.1 Zelfvoorzienendheid en energiewinning
9.2 Energieverbruik
9.3 Elektriciteitsproductie
9.4 Uitstoot van broeikasgassen
Goed om te onthouden

10. De energiesector
10.1 De spelers en hun rol
10.2 De commodityprijs van energiedragers
10.3 De energierekening van kleinverbruikers
Goed om te onthouden

11. Transport en distributie van energie
11.1 Energie-infrastructuur
11.2 Impact van de energietransitie op de energie-infrastructuur
Goed om te onthouden

12. Opslag van energie en vraagsturing
12.1 De noodzaak van energieopslag en vraagsturing
12.2 Methoden van energieopslag
12.3 Vraagsturing
Goed om te onthouden

13. Het energiesysteem van de toekomst
13.1 Algemene spelregels voor een hernieuwbaar energiesysteem
13.2 De vraag naar energie
13.3 Het aanbod van energie
13.4 Energie-infrastructuur, systeemintegratie en opslag
13.5 Het energiesysteem per sector
Goed om te onthouden

14. De energietransitie in een breder perspectief
14.1 Kritieke metalen
14.2 Afval
14.3 Betaalbaarheid en financiering
14.4 Innovatie
14.5 Draagvlak en een nieuwe standaard
14.6 De rol van de overheid
Goed om te onthouden

Nawoord

Dankwoord

Bronnen

Bijlagen
Begrippen
Afkortingen
Scheikundige elementen en moleculen
Eenheden en symbolen
Getalswaarden
SI-voorvoegsels
Reactievergelijkingen

Over de auteur
toelichtingDe energietransitie is een van de belangrijkste maatschappelijke thema’s van dit moment en van de komende jaren. Maar wat ís de energietransitie? En wat zijn de specifieke doelen? Wat is het verschil tussen ‘energieneutraal’, ‘klimaatneutraal’ en ‘CO₂-neutraal’? Welke rol kan waterstof (niet) gaan spelen in de gebouwde omgeving van de toekomst? En hoe zitten ons huidige energieverbruik en energiesysteem in elkaar? Deze en andere vragen worden beantwoord in het boek ‘De energietransitie uitgelegd’. Ook komt aan de orde waar de uitdagingen liggen voor de energietransitie en hoe het energiesysteem er in 2050 ongeveer uit zal zien.

‘De energietransitie uitgelegd’ biedt alle kennis die nodig is om het nieuws omtrent de energietransitie kritisch te kunnen volgen en een gefundeerde mening te vormen in discussies over de inrichting van het energiesysteem van de toekomst. Er is geen specifieke voorkennis nodig om het boek te kunnen lezen, maar het gaat op sommige punten wel diep in. Op deze manier is het zowel interessant voor geïnteresseerde leken, als voor professionals.
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.