Meer Wij

Over samen werken in de 21ste eeuw

Mickey Huibregtsen

 
 

paperback/ gebrocheerd: € 16.95

ISBN: 9789083009209, geïllustreerd, 190 blz., July 2019
Formaat: 20.0 (h) x 12.4 (b) x 1.8 (d) cm. Gewicht: 240 gram.

Uitgever: De Publieke Zaak

beschrijving

Het begin van de 21ste eeuw is het toonbeeld geworden van toenemende verdeeldheid in vrijwel alle sectoren van de maatschappij. Hoewel de welvaart, objectief gemeten, bijna overal toeneemt, loopt de beleving van het welzijn snel achteruit. De stenen des aanstoots – Europa, migratie, milieu, relatieve armoede, maar ook Zwarte Piet – groeien niet alleen in aantal, maar ook in omvang en scherpte.

Steeds meer groepen verdedigen hun positie door zich tegen andere groepen af te zetten. Politieke partijen lijken daaraan zelfs hun bestaansrecht te ontlenen. En dit alles gebeurt, terwijl we het eigenlijk steeds meer eens lijken te worden over onze centrale doelstellingen: de zwakkeren in onze maatschappij op een doelmatige manier beschermen, en zelf zoveel mogelijk vrijheid, veiligheid en voorspoed nastreven.

In dit boek nodigt De Publieke Zaak inspirerende denkers en doeners uit hun licht te laten schijnen over de noodzaak en mogelijkheden om op hun terrein veel meer samen te werken en daarmee het tij van algehele desintegratie te keren.

"Hoewel zwemmen aan de oppervlakte misschien een individuele sport lijkt, is het team om me heen altijd cruciaal geweest om succesvol te kunnen zijn. En wat voor zwemmen geldt, geldt in feite voor elke sport en ook voor de maatschappij als geheel: hoe meer ‘wij’, hoe succesvoller je bent." - Pieter van den Hoogenband

"Laten we durf en lef tonen. Beginnen met vertrouwen en verbinden. Bedenken, dat economie uiteindelijk niet over geld, maar over het geluk van ons allemaal gaat. Ons realiseren, dat de aarde geen erfstuk is, maar een planeet in bruikleen voor de kinderen van vandaag en morgen." - Feike Sijbesma (DSM)

"De ‘wij’ van ons wetenschapssysteem is een belangrijke kracht, die we moeten koesteren en die toe is aan een herwaardering." - Wim van Saarloos (KNAW)

Inkijkexemplaar:

Meer teksten en voorbeelden:

over de schrijver(s)Mickey Huibregtsen, jarenlang voorman van McKinsey & Company in Benelux en Scandinavië en voorzitter van NOC*NSF, is oprichter van De Publieke Zaak. Een van de doelstellingen van De Publieke Zaak is om zo veel mogelijk burgers en organisaties te inspireren om zelf medeverantwoordelijkheid te nemen voor onze maatschappij. Ondernemingen kunnen hierbij een centrale rol vervullen.

In ‘Meer Wij’ geeft een dertigtal prominente Nederlanders via een essay hun visie op het thema van samenwerken. Een korte greep uit de schrijvers: Feike Sijbesma, Gijs de Vries, Hans de Boer, Hans Reus, Jan Peter Balkenende, Jeroen de Haas, Dick Benschop, Kim Putters, Paul Polman, Pieter van den Hoogenband, Pieter Winsemius, Wim van Saarloos, Cees Anton de Vries, Lilian Marijnissen, Cees ’t Hart, Dick Benschop, Funda Müjde, Lodewijk Asscher, Louise Vet, Louise Gunning-Schepers, Michiel de Gooijer, Peter de Wit, Tim van der Hagen, Jitske Kramer, Joost Marsman, Vincent Icke, Annet Aris. Met vignetten van: Tom van Duijn, Anita de Horde, Joep Langen, Anniek Mauser, Talitha Muusse en Laura Polder.
inhoudsopgaveInhoud

Woord vooraf
Inleiding: Over Samen Werken in de 21ste eeuw
Het belang van Samen Werken: Resultaten van een enquête
1.Annet Aris – Meer wij in de digitale wereld
2.Lodewijk Asscher – Samen de rechtsstaat verdedigen
3.Jan Peter Balkenende – Samen werken is overal nodig
4.Dick Benschop – Een nieuw sociaal contract
Vignet: Tom van Duijn – Samen werken is investeren
5.Hans de Boer – Samen lachen
6.Michiel de Gooijer – Goed doen, doet goed volgen
7.Louise Gunning-Schepers – Goed kan alleen samen, ook in de zorg
Vignet: Anita de Horde – Van Spitsbergen naar actie
8.Jeroen de Haas – Ubuntu, ik ben omdat wij zijn
9.Tim van der Hagen – Impact voor een betere samenleving
10.Cees ‘t Hart – Een strategie en missie samen maken
11.Pieter van den Hoogenband – Teamwork makes the dream work
Vignet: Joep Langen - Koeckebackers
12.Vincent Icke – Samen naar de sterren
13.Jitske Kramer – Voorbij wij/zij
14.Lilian Marijnissen – Dit soort mensen hoort hier niet
Vignet: Anniek Mauser – Verrassende partnerships
15.Joost Marsman - Samen werken: een goed verhaal is cruciaal
16.Funda Müjde – Een kunstparadijs
17.Paul Polman – Werk aan de winkel
18.Kim Putters – Luister naar elkaar
Vignet: Talitha Muusse – Het erkennen van de ander
19.Hans Reus – Samen werken op de lange termijn
20.Wim van Saarloos – ‘Wij’ in wetenschap
21.Feike Sijbesma – Het goed(e) doen
Vignet: Laura Polder – Onderwijs schreeuwt om samenwerking
22.Cees Anton de Vries – Samen werken in de tussenruimte
23.Gijs de Vries – Samenwerken begint bij jezelf
24.Pieter Winsemius – Fatsoen is de regel
25.Peter de Wit – De kurk waarop wij drijven
Uitleiding: De maatschappij van de grond af weer opbouwen
toelichtingGele Hesjes, Zwarte Piet, de klimaatdiscussie; het begin van de 21ste eeuw is het toonbeeld geworden van toenemende verdeeldheid in vrijwel alle sectoren van de maatschappij.

Demografische, economische en technologische ontwikkelingen lijken de kloven in onze samenleving alleen maar te vergroten. Steeds meer groepen en politieke partijen claimen hun bestaansrecht door zich tegen anderen af te zetten. Terwijl het succesvol te lijf gaan van de uitdagingen waarvoor we staan juist begint met meer samenwerking.

In dit boek nodigt De Publieke Zaak inspirerende denkers en doeners uit hun licht te laten schijnen over de noodzaak en mogelijkheden veel meer samen te werken en daarmee het tij te keren, van ‘meer ik’ naar ‘meer wij’ in de maatschappij.

Meer Wij biedt belangrijke en inspirerende inzichten over een onderbelicht thema dat niettemin de kritische succesfactor kan zijn om te komen tot een samenleving, waarin welvaart én welzijn op basis van fundamentele menselijke waarden centraal staan.
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.