Ons wilde oosten 2.0

De toekomst van de Veluwe

Michiel Hegener

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Ons wilde oosten 2.0

paperback/ gebrocheerd: € 16.50

ISBN: 9789082997811, geïllustreerd, 264 blz., February 2019
Formaat: 22.1 (h) x 14.0 (b) x 2.7 (d) cm. Gewicht: 392 gram.

Uitgever: Uitgeverij Stuifzand

trefwoorden: jacht natuur toerisme wild veluwe vernatting

beschrijving

Ons wilde oosten 2.0
In het midden van ons land ligt 100.000 hectare bos, hei en stuifzand, het grootste laaglandnatuurterrein van Noordwest-Europa. Dat is gunstig voor Nederland maar niet voor de Veluwe. Al is daar de laatste decennia veel gedaan om de natuur te versterken, de bedreigingen zijn enorm. Ontsluiting voor massatoerisme dooradert nu het hele bos- en heidegebied, sinds kort is de Veluwe Nederlands belangrijkste vakantiebestemming, de agrarische randzones zijn grotendeels in de greep van bio-industrie en intensieve akkerbouw.

Hoe is de Veluwe te herstellen tot een echt natuurgebied, zonder bosbouw, met zo min mogelijk jacht en met zuigende moerassen rondom zoals tot ver in de 19e eeuw? Hoe maken we het grootste leefgebied van onze wilde dieren weer helemaal hun domein, dus zó lastig toegankelijk dat het grote publiek er liever wegblijft?
Daarover gaat dit boek, maar ook over de noodzakelijke landbouwtransitie in de zone tussen het bos- en heidegebied en de Rijn, IJssel en Randmeren – 60.000 hectare vol mogelijkheden voor toerisme, nieuwe woonvormen, bosbouw en natuurvriendelijk boeren.

Meer teksten en voorbeelden:

over de schrijver(s)Michiel Hegener (1952) studeerde geografie / kartografie in Utrecht en bezoekt de Veluwe sinds zijn dertiende. Als freelance journalist is hij vanaf 1984 verbonden aan NRC Handelsblad. Sinds 1994 schrijft hij de ANWB fiets- en wandelgidsen voor de Veluwe. In 2002 verscheen zijn boek Ons wilde oosten waarvan Ons wilde oosten 2.0 een geheel herschreven versie is.inhoudsopgavedeel 1 de veluwe tot 2018

1 Inleiding 9
1.1 Vier kwesties in 2000 10
1.2 Vernatting 11
1.3 Begroeiing 12
1.4 Eenwording (hekken, wegen, ecoducten, verbindingen) 13
1.5 Bezoekers, status en geld 15
1.6 Nog een vijfde vraag? 18

2 De Veluwe 21
2.1 Omvang 21
2.2 Hydrologie 23
2.3 Wat verstaan we onder de Veluwe? 25
2.4 Grondbezit 26
2.5 Begroeiing van het cvn 29
2.6 Begroeiing rond het cvn (bos, hei, stuifzand) 31
2.7 Zoogdierfauna 33
2.8 Bewoners en hun Veluwegevoel 38
2.9 Cultuurhistorie 42
2.10 Hekken, wegen en ecoducten 48
2.11 Status en bestuur 51
2.12 Politiek en media 61

3 De vier kwesties van 2001 tot 2018 65
3.1 Vernatting 67
3.1.1 Kwelzoneherstel en verhoging van de grondwaterstand 68
3.1.2 Grondwateronttrekking en sprengen 73
3.1.3 Voorbeelden 76
3.2 Begroeiing van het cvn 87
3.2.1 Houtplantages en bosomvorming 89
3.2.2 Nutriëntenonbalans 99
3.2.3 Heide 101
3.3 Imago, status, geld, publiek en politiek 102
3.3.1 Recreatie 102
3.3.2 Verblijfsrecreatie 110
3.3.3 Status 119
3.3.4 Politiek 135
3.3.5 Geld en geen geld 146
3.4. Ruimtelijke eenwording 149
3.4.1 Robuuste verbinding naar het westen en noordwesten 151
3.4.2 Ecoducten 154
3.4.3 Hekken en wegen 159
3.4.4 Vismigratie 163

deel 2 de komende 50 jaar

4 De context van de Veluwe 168
4.1 Klimaatbeheersing 168
4.2 Verlies aan biodiversiteit 170
4.3 Landbouwtransitie 173
4.4 Energietransitie 176
4.5 Steeds meer vrijwilligers 177
4.6 Plaatselijke productie 179
4.7 Anders wonen op het platteland 181
4.8 ‘Rewilding’ 183
4.9 We doen het zelf wel 184

5 De Veluwe in 2070 187
5.1 Groene woestijnen rond het cvn 187
5.2 Vernatting 193
5.3 Bodem en begroeiing van het cvn 198
5.4 Fauna 204
5.5 Wegen, hekken ecoducten 212
5.6 Status (unesco, iucn) en geld 218
5.7 Recreatie en publiek 234
5.8 Eenwording 241

Lijst met afkortingen 254
Index 255
Dankwoord 262
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.