Toekomstbestendig ondernemen

De OK! methode als basis

Teun van Aken; Roel Riepma; Rob Westerdijk

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Toekomstbestendig ondernemen

gebonden: € 30.00: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789082970302, 200 blz., December 2018
Formaat: 24.8 (h) x 17.5 (b) x 1.6 (d) cm. Gewicht: 614 gram.

Uitgever: Organisatie-Kundig

bewerkt door: Loes Visch; Frank de Wit

trefwoorden: gestructureerde besluitvormingsanalyse gestructureerde implementatieanalyse gestructureerde oorzaakanalyse iirc model integraal waarnemen ...

beschrijving

Toekomstbestendig ondernemen
Een belangrijk uitgangspunt van Toekomstbestendig ondernemen. De OK! methode als basis is het denken in waarde-soorten, gebaseerd op het model van het International Integrated Reporting Council (IIRC). Daarin worden zes waarde-soorten afgebakend: natuurlijke, materiële, menselijke, sociaal-relationele, intellectuele en financiële waarde. De gedachte hierachter is dat organisaties voor meer verantwoordelijk zijn dan voor winst alleen. De noodzaak van toekomstbestendig economisch handelen wint steeds meer terrein. Dit betekent het in balans brengen van de economische verantwoordelijkheid van de organisatie met de maatschappelijke en ecologische verantwoordelijkheid. Inderdaad: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. In de OK! methode staan mensen centraal. De mensen zijn namelijk degenen die waarde toevoegen aan organisatie en omgeving.

Het model van het IIRC is de basis voor de nieuwe integrale verantwoordingsplicht die vanuit de EU van alle ondernemingen zal worden geëist. Integraal vraagt om dialoog met alle interne en externe belanghebbenden van de onderneming. Toekomstbestendig ondernemen biedt met de OK! methode een gestructureerde methodiek voor het waarnemen, analyseren en aanpakken van organisatievraagstukken. Daardoor kan een bijdrage worden geleverd aan de transitie van een lineaire naar een circulaire economie.

Toekomstbestendig ondernemen. De OK! methode als basis is bedoeld voor ondernemers, leidinggevenden en stafmedewerkers in organisaties, organisatieadviseurs en accountants. De behandelde methoden en instrumenten kunnen concreet bijdragen aan het beter afwegen van belangen, gericht op meervoudige waarde-creatie. Door het gebruik van de OK! methode kan de eigen verantwoordelijkheid beter worden genomen, gericht op het vinden van evenwicht tussen de verschillende waarde-soorten, zowel in de organisatie als tussen organisatie en omgeving.

Meer teksten en voorbeelden:

over de schrijver(s)Teun van Aken (1946), organisatiesocioloog, organisatieadviseur en managementtrainer. Laatste werkkring Lector Career Development, Fontys Hogescholen Eindhoven en Tilburg.

Roel Riepma (1960), bedrijfskundige, organisatietrainer en -adviseur, leidt een eigen trainingsbureau De Project Academie. Hij zet leerprogramma’s op voor zowel hogescholen als bedrijven en besteedt daarin evenwichtig aandacht aan de ontwikkeling van mens en organisatie.

Rob Westerdijk (1956), organisatiesocioloog, docent, managementtrainer en adviseur. Huidige werkkring Programmacoördinator circulaire economie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen gericht op de verbinding tussen werkveld en hogeschool.
inhoudsopgaveINHOUD
Woorden vooraf
Voorwoord
Inhoudsopgave
Deel 1: Toekomstbestendig ondernemen
Introductie
Hoofdstuk 1 De noodzaak van toekomstbestendig ondernemen
1.1. Inleiding
1.2. Ontsporingen
1.3. Ecologisch: Klimaatverandering
1.4. Economisch en financieel
1.5. Technologisch
1.6. Relaties tussen mensen en organisaties
1.7. Het kan anders
1.8. Rijnlands/Europees versus Anglo-Amerikaans
1.9. Integrale verantwoording
Hoofdstuk 2: Meervoudige waarde-creatie: het IIRC-model
2.1. Inleiding
2.2. Wat is voor wie van waarde?
2.3. Welke oplossingen worden aan ondernemers geboden en gevraagd?
2.4. Waarom meervoudige waarde-creatie?
2.5. Waarom integraal?
2.6. De waarde-soorten (capitals)
2.7. Meten en sturen op de waarde-soorten
2.8. Ten slotte: de OK! methode
Hoofdstuk 3 De OK! methode in vogelvlucht
3.1. Inleiding
3.2. De velden van de OK! methode
3.3. Dimensies en Aandachtsgebieden binnen het veld Waarnemen
3.4. Aandachtsgebieden in het veld Beoordelen
3.5. Aandachtsgebieden in het veld Onderzoeken
3.6. Aandachtsgebieden in het veld Beïnvloeden
3.7. Aandachtsgebied in het veld Evalueren
Deel 2 Waarnemen
Introductie
Hoofdstuk 4 Omgeving
4.1. Inleiding
4.2. Directbetrokkenen
4.3. Belangenverdedigers
4.4. Maatschappelijke factoren
4.5. Ideologische voedingsbodem
Hoofdstuk 5 Organisatie
5.1. Inleiding
5.2. Strategie
5.3. Leiding
5.4. Organisatiecultuur
5.5. Structuur
5.6. Bedrijfs- en informatieprocessen
5.7. Bedrijfsmiddelen
5.8. Personeel en talent
5.9. Financiën
5.10. Recht
Hoofdstuk 6 Mens en netwerken van mensen
6.1. Inleiding
6.2. Professionaliserend vermogen
6.3. Verbindend vermogen
6.4. Organiserend vermogen
6.5. Verandervermogen
6.6. Waarde-creërend vermogen
Deel 3 Aanpakken
Introductie
Hoofdstuk 7 Beoordelen
7.1. Inleiding
7.2. Waarnemingen ordenen
7.3. Aanpak bepalen en plannen
Hoofdstuk 8 Analyseren
8.1. Inleiding
8.2. Probleemanalyse
8.3. Besluitvormingsanalyse
Hoofdstuk 9 Beïnvloeden
9.1. Inleiding
9.2. Implementatie opzetten
9.3. Implementatie uitvoeren en beheersen
Hoofdstuk 10 Evalueren
10.1. Inleiding
10.2. Procesevaluatie
10.3. Planevaluatie
10.4. Productevaluatie
Literatuur
Over de auteurs

toelichtingGrote bedrijven zijn verplicht een jaarrekening te maken, waarin ze verantwoording afleggen over de zes waarde-soorten die het International Integrated Reporting Council (IIRC) onderscheidt. MKB bedrijven zullen volgen.
Het boek Toekomstbestendig ondernemen en de daaraan gekoppelde OK! webapplicatie en het verdiepend boek het OK! model, ondersteunt organisaties om vanuit intern en extern perspectief inzicht te krijgen in de scores op de zes waardesoorten.
Vanuit dit inzicht laat het boek zien hoe u gericht plannen maakt voor het realiseren van meer balans in deze zes waarden: menselijke waarde, sociaal relationele waarde, intellectuele waarde, materiële waarde, natuurlijke waarde en financiële waarde.
Zie ook: www.organisatie-kundig.nl
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.