Vrijgesproken!

Genade en verantwoordelijkheid opnieuw doordacht

Michael A. Eaton

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Vrijgesproken!

paperback/ gebrocheerd: € 24.50: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789082953916, 400 blz., August 2019
Formaat: 24.0 (h) x 16.2 (b) x 2.2 (d) cm. Gewicht: 709 gram.

Uitgever: The Grace Factory

redactie: Willem de Vink

vertaald door: Coos de Vink; Carel de Vink

trefwoorden: bijbelstudie calvinisme en arminianisme geloofszekerheid genade niet-wettisch systematische theologie theologie wet en genade zekerheid ...

beschrijving

Dit is een geweldig boek als je van Bijbelstudie houdt. Het geeft een nieuwe, sterk doordachte en doorleefde visie op genade en geloofszekerheid. Als je een diepgravende, systematische uiteenzetting van het evangelie van genade wilt bestuderen, dan is dit je boek.

Dit boek behandelt de thema’s genade, gerechtigheid, wet en geloofszekerheid vanuit een diep inzicht in de Bijbel als geheel. Je gaat nauwgezet door verschillende Bijbelboeken uit het Oude en Nieuwe Testament heen. Je bestudeert het verbond, de wet, genade, het krachtige en definitieve werk van Jezus, onze beloning nu en straks en – misschien wel het hoogtepunt: het geloof van Jezus in ons.

De schrijver geeft de lezer een helder doordachte kijk op Gods genadevolle omgang met mensen in verleden, heden en toekomst. Hij gaat in op verschillende visies en daagt de traditionele stromingen in de evangelische en protestantse kerken uit om hun theologie opnieuw te doordenken. Dit is een theologie die kerken, gezinnen en individuele christenen een sterker fundament biedt.

Prof. Dr. Michael Eaton (1942-2017) groeide op in Londen en studeerde theologie in Groot-Brittanië, Zambia en Zuid-Afrika. Ook werkte hij voor Westminster Chapel onder Dr. Martyn Lloyd-Jones en Dr. R.T. Kendall in Londen en voor Tyndale House, Cambridge. Hij was predikant in Johannesburg, Lusaka en Nairobi. Ook was hij als een van de leiders verbonden met Chrisco Fellowship of Churches. Hij was een veelgevraagd spreker in kerken en conferenties over de hele wereld. Ondanks zijn drukke reisschema bleef hij tot aan zijn dood pastor van een plaatselijke kerk in de krottenwijken van Nairobi. Zijn onderwijs wordt door veel predikanten en leiders gebruikt, met name in Afrika en Azië. Dit boek ‘Vrijgesproken!’ is zijn standaardwerk ('No Condemnation, a Theology of Assurance of Salvation').

Inkijkexemplaar:

Meer teksten en voorbeelden:

over de schrijver(s)No Condemnation, a Theology of Assurance of Salvation

Ecclesiastes, an Introduction and Commentary

Baptism with the Spirit
inhoudsopgaveDeel I
Eeuwige zekerheid, een theologisch
probleem
1. Calvinisme, arminianisme en de zoektocht naar een meer bemoedigende theologie
2. Genade in gevorderd calvinisme
3. Genade in het arminianisme en de evangelische bewegingen
4. De traditie uitgedaagd

Deel II
Een hogere waardering voor genade
5. Een verfrissende kijk op genade
6. Alomvattende verzoening en zekerheid beschikbaar voor iedereen
7. Bevrijd van de Wet (Mozes of Abraham)
8. De Wet van Mozes
9. Galaten: Wet en genade
10. Geloven in het geloof van Jezus

Deel III
Paulus tussen Jakobus, Johannes
en Mattheüs
11. Het Evangelie van Mattheüs en de Wet van Mozes
12. Rechtvaardiging vanuit een niet-wettische theologie

Deel IV
Motivatie: erfenis en vermaning
13. Erfenis in het Oude Testament
14. Erfenis in het Nieuwe Testament
15. Eeuwige geloofszekerheid en de interpretatie van waarschuwingen
16. ‘Afvalligheid’ in de brief aan de Hebreeën
17. Zicht op een niet-wettische theologie
toelichtingDit is een geweldig boek als je van Bijbelstudie houdt. Het geeft een nieuwe, sterk doordachte en doorleefde visie op genade en geloofszekerheid. Als je een diepgravende, systematische uiteenzetting van het evangelie van genade wilt bestuderen, dan is dit je boek.

Dit boek behandelt de thema’s genade, gerechtigheid, wet en geloofszekerheid vanuit een diep inzicht in de Bijbel als geheel. Je gaat nauwgezet door verschillende Bijbelboeken uit het Oude en Nieuwe Testament heen. Je bestudeert het verbond, de wet, genade, het krachtige en definitieve werk van Jezus, onze beloning nu en straks en – misschien wel het hoogtepunt: het geloof van Jezus in ons.

De schrijver geeft de lezer een helder doordachte kijk op Gods genadevolle omgang met mensen in verleden, heden en toekomst. Hij gaat in op verschillende visies en daagt de traditionele stromingen in de evangelische en protestantse kerken uit om hun theologie opnieuw te doordenken. Dit is een theologie die kerken, gezinnen en individuele christenen een sterker fundament biedt.
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.