Het oeroude geslacht Hunink

500 jaar geschiedenis in Deventer, Amsterdam en Lichtenvoorde

Sander Hunink

Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
 
Het oeroude geslacht Hunink

gebonden: € 36.95: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789082634310, geïllustreerd, 266 blz., January 2018
Formaat: 24.7 (h) x 17.7 (b) x 2.2 (d) cm. Gewicht: 679 gram.

Uitgever: Uitgeverij Hune

redactie: Tim Faasen; Sander Hunink

beschrijving

Dit boek beschrijft de afkomst en geschiedenis van de familie van Wilhelmus Arnoldus Hunink (1889-1962) uit Deventer, mijn overgrootvader. Per vestigingsplaats wordt chronologisch teruggekeken op het leven van mijn voorouders. Ik heb hierbij een patrilineaire lijn aangehouden van de familie Hunink. De zoektocht naar de genealogie en herkomst van de familie heeft een schat aan informatie opgeleverd. Ik heb niet alleen de genealogie beschreven, maar ook de plaats waar mijn voorouders woonden, hun beroep, bijzondere gebeurtenissen en hun leefomgeving. Hierdoor hoop ik een goed beeld te hebben geschetst van het leven (en dood) van mijn voorouders, waardoor de namen meer een gezicht hebben gekregen. In de bijlagen is onder meer de volledige stamboom opgenomen, dat tot zeker 500 jaar teruggaat in de tijd. Naast het verhaal van mijn voorouders, heb ik de achternaam Hunink verklaard middels een uitgebreide studie en analyse van de naam. De naam Hunink gaat zelfs nog verder terug dan de genealogie van de familie. Het betreft een oude naam uit de regio Achterhoek-Westfalen, die al meer dan 1000 jaar in de regio voorkomt.

Een probleem van genealogie is dat er altijd weer nieuwe puzzelstukjes opduiken, waardoor er nieuwe hoofdstukken kunnen worden toegevoegd aan het inmiddels boekwerk van de familie. Mijn werk is dan ook nog niet voltooid. Daarentegen biedt dit boek een goed begin van de beschrijving van de genealogie van mijn familie en biedt het tevens een uitgangspunt voor anderen om de zoektocht verder door te zetten.

Inkijkexemplaar:

Meer teksten en voorbeelden:

over de schrijver(s)Sander Hunink (1981) is geboren in Zutphen en is opgegroeid in Deventer, de stad waar zijn familie al eeuwenlang woont. Hij heeft Bos- en Natuurbeheer gestudeerd aan de Hogeschool Van Hall Larenstein – VHL University of Applied Sciences, waarna hij is gaan werken als ecoloog, gespecialiseerd in de natuurwetgeving. Al sinds zijn jeugd is hij geïnteresseerd in geschiedenis en cultuur. Dat heeft ervoor gezorgd dat tijdens zijn studie, hij een cursus pre- en protohistorie heeft gevolgd aan de Open Universiteit. Door zijn autodidactisch vermogen en zijn kwaliteiten als digitale en analoge 'boekenworm', is hij naast zijn werk inmiddels jarenlang actief als amateur-genealoog. Dit heeft geresulteerd in het boek over het geslacht Hunink. Eerder verscheen van hem een uitgave van een dagboek uit 1941 van zijn grootmoeder Jo van Lijden, dat hij heeft getranscribeerd en heeft voorzien van een inleiding. inhoudsopgaveInhoudsopgave 5
1 Inleiding 9
2 Het begin 11
3 Hunink: kuipersgeslacht in Deventer 15
3.1 De kuiperij 20
3.2 Het leven en werken rond de kuiperij 35
3.3 Bekende verwanten 40
3.3.1 Anton Hunink 40
3.3.2 H.J. Hunink Rijwielhandel 44
3.3.3 A.L. Hunink IJsfabriek de IJsbeer 48
4 Huninck: een migrant in Amsterdam 51
4.1 Van de Jordaan naar het Centrum 53
4.2 Onduidelijkheid eind 18e eeuw 57
5 Huninck: hofhorige in de Heerlijkheid Lichtenvoorde 61
5.1 Genealogie familie Huninck ‘in den Bosch’ 64
5.2 Leengoed hof Huninck 68
5.3 Ouderdom boerderij 76
5.4 Verwantschap met andere boerderijen 83
5.5 Feodale systeem: leenheren en horigen in het Graafschap 86
5.6 Het boerenbestaan 90
5.6.1 Het leven en werken met de jaargetijden 90
5.6.2 Feesten, tradities en geloof 94
5.6.3 De omgeving van de boerderij 96
5.7 Kenmerken hallenhuisboerderij 99

6 ‘Hunink’, verwijzing naar naam, vorm, stam of functie? 105
6.1 Inleiding 107
6.2 Spelling 109
6.3 Verklaringen volgens woordenboeken en naaminstituten 110
6.4 Nadere beschouwingen 114
6.4.1 Hunink: verwijzing naar moeras? 115
6.4.2 Hunink: een oude naam 116
6.4.3 Hunink: afstammeling van reuzen? 119
6.4.4 Hunink: afstammeling van een Frank, Saks of Hún? 122
6.4.5 Hunink: verwant aan een hoofdman? 128
6.4.6 Aanwijzingen in DNA? 132
6.5 Synthese 136
Bronnen 141
Bijlage 1 – Stamboom (patrilineaire stamreeks) familie Hunink 149
Bijlage 2 – Genealogie eigenaren Boerderij Huinink 249
Bijlage 3 – Overzicht Nederlandse en Duitse boerenplaatsnamen Huninck en afgeleiden 251
toelichtingDit boek beschrijft de afkomst en geschiedenis van de familie van Wilhelmus Arnoldus Hunink (1889-1962) uit Deventer, mijn overgrootvader. Per vestigingsplaats wordt chronologisch teruggekeken op het leven van mijn voorouders. Ik heb hierbij een patrilineaire lijn aangehouden van de familie Hunink. De zoektocht naar de genealogie en herkomst van de familie heeft een schat aan informatie opgeleverd. Ik heb niet alleen de genealogie beschreven, maar ook de plaats waar mijn voorouders woonden, hun beroep, bijzondere gebeurtenissen en hun leefomgeving. Hierdoor hoop ik een goed beeld te hebben geschetst van het leven (en dood) van mijn voorouders, waardoor de namen meer een gezicht hebben gekregen. In de bijlagen is onder meer de volledige stamboom opgenomen, dat tot zeker 500 jaar teruggaat in de tijd. Naast het verhaal van mijn voorouders, heb ik de achternaam Hunink verklaard middels een uitgebreide studie en analyse van de naam. De naam Hunink gaat zelfs nog verder terug dan de genealogie van de familie. Het betreft een oude naam uit de regio Achterhoek-Westfalen, die al meer dan 1000 jaar in de regio voorkomt.

Een probleem van genealogie is dat er altijd weer nieuwe puzzelstukjes opduiken, waardoor er nieuwe hoofdstukken kunnen worden toegevoegd aan het inmiddels boekwerk van de familie. Mijn werk is dan ook nog niet voltooid. Daarentegen biedt dit boek een goed begin van de beschrijving van de genealogie van mijn familie en biedt het tevens een uitgangspunt voor anderen om de zoektocht verder door te zetten.
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.