Toetsen oefenen - voor toetsen van CITO en Anderen - Groep 7|8 Groep 7|8 - versie 1.0 Opgaven en Antwoorden/uitlegboek

O.H.M. Sanders

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Toetsen oefenen - voor toetsen van CITO en Anderen  ...

paperback/ gebrocheerd: € 100.00: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789082495980, geïllustreerd, September 2017
Formaat: 29.7 (h) x 21.1 (b) x 2.1 (d) cm. Gewicht: 990 gram.

Uitgever: SM&C Internet Services B.V.

beschrijving

Met de oefenboeken set, bestaande uit een opgavenboek (373 pag.) en een antwoorden- en uitlegboek (267 pag.) kan uitgebreid geoefend worden voor de LVS-, Entree- en Eindtoets(en) van het CITO en Anderen in groep 7 en 8, voor de vakken Rekenen, Taal en Studievaardigheden*.

* Studievaardigheden is in groep 8 geen apart vak meer in de toetsen. Het is tegenwoordig onderdeel van Taal - Lezen (bijv. opzoeken, samenvatten) en ook Rekenen (tabellen, grafieken, cirkeldiagrammen, kaartlezen).

Deze Boeken set is tevens goed bruikbaar bij het voorbereiden op de Centrale Eindtoets van het Cito of Andere Eindtoetsen, al dan niet in combinatie met online oefenen. Aanvullend online oefenen wordt aangeraden i.v.m. een aantal onderwerpen in de Eindtoetsen van het Cito en Anderen die niet geoefend kunnen worden met deze boeken set maar wel online (o.a. onderdelen van grammatica, onderdelen van meetkunde).

Tijdelijke actie: Gratis aanvullend online oefenen bij aanschaf van deze boeken set! Nadat u de boeken set per post heeft ontvangen, kunt u voor in het opgavenboek lezen hoe u zich kunt aanmelden voor een gratis tijdelijke oefenlicentie. Met deze licentie kunt u kosteloos aanvullend online (laten) leren en oefenen.

In de oefenboeken set komen de volgende vakken en thema's aan de orde:

Rekenen

Vragen over: Breuken, getallen + getalsbenadering, schatten, tabellen, grafieken, cirkels, maten, meten, procenten, tijd en snelheid, verhoudingen, geld etc.

Taal
Begrijpend lezen
Werken met teksten met vragen.

Schrijven
Teksten aanpassen / verbeteren.

Taal/spelling
Allerlei spellingsoefeningen en spelling uitlegdocument.

Studievaardigheden (in de Centrale Eindtoets - Citotoets een onderdeel van taal en rekenen)
Vragen over: Grafieken, tabellen, cirkels, schema's, informatie verwerken, kaart en kaartgebruik, woorden/woordvolgorde.

Inkijkexemplaar:

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.