De volgende stap in opvoeden

balans, thuis en op school

Edith Steijns

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
De volgende stap in opvoeden

paperback/ gebrocheerd: € 29.95: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789082443608, geïllustreerd, 303 blz., January 2016
Formaat: 24.3 (h) x 17.3 (b) x 2.3 (d) cm. Gewicht: 880 gram.

Uitgever: Treen je Breen

redactie: Danielle Geel; Alexander Hartog

fotografie: Ingrid Mol

beschrijving

Veel opvoeders, waaronder ouders en leerkrachten, worstelen op het vlak van opvoeding met het thema; waar begrens ik een kind en waar geef ik het de ruimte. Methodes in opvoeden die
uitgaan van straffen en belonen worden veelal ervaren als niet duurzaam en verliezen vaak na enige tijd hun werking.
Het doel van opvoeden is om een kind te begeleiden naar zelfstandigheid. De verschillende fasen in de ontwikkeling van een kind vragen van de opvoeder om per situatie af te stemmen in het geven van begrenzing en sturing. De zoektocht naar de juiste grens is vaak een bron van frustratie en een uitdaging voor de opvoeder. Wat helpt nu wel blijvend als het om opvoeden en begeleiding van kinderen gaat. Hoe bereik je meer harmonie in het gezin, in de klas en bij jezelf als opvoeder.
“De volgende Stap in Opvoeden” beschrijft de verschillende ontwikkelingen van het kind,alsmede de ruimte en grenzen die het in de verschillende fasen nodig heeft. Het boek beschrijft het belang van de emotionele balans, alsmede de belangrijke rol van opvoeders daarbij. Als een opvoeder zelf niet in balans is, kan dit invloed hebben voor de balans van een kind. Het boek biedt inzichten, geeft voorbeelden en handreikingen waardoor het praktisch toepasbaar is. De auteur stelt het kind en zijn ontwikkeling centraal. Ze benadrukt het belang van samenwerking
van alle opvoeders in de begeleiding van kinderen. Op die wijze kan de potentie van een kind tot
ontwikkeling komen. Dit is in de visie van de auteur een belangrijk onderdeel van de opvoeding.

Het beschreven TOL-model is door Edith
Steijns ontwikkeld op basis van haar inzichten en ervaringen van de afgelopen jaren. Het model beschrijft de ontwikkelzones waar ieder mens, dus ook ieder kind, doorheen gaat in zijn ontwikkeling. Een kind kan ontwikkelen als het emotioneel in balans is. Vanuit die balans komt een kind sociaal,
cognitief en fysiek tot optimale groei.

Edith Steijns (1971) maakte in 2005 de overstap van het bedrijfsleven naar het begeleiden van kinderen. Inmiddels begeleidt ze ruim tien jaar kinderen, ouders, leerkrachten, klassen en
scholen bij opvoedings- en leervraagstukken. Ze heeft haar eigen praktijk en daarnaast een samenwerkingsverband vanuit Treen
je Breen, voor het begeleiden van scholen en het uitdragen van de visie van dit boek middels lezingen, workshops en trainingen in integratief opvoeden.

Meer teksten en voorbeelden:

inhoudsopgave1 De volgende stap in opvoeden
Balans, thuis en op school
6 Dankwoord
8 Voorwoord
10 Inleiding
12 De opbouw van dit boek
Deel I
15 Balans, thuis en op school
16 §1.1 Wat is de volgende stap in opvoeden
18 Wat wordt verstaan onder opvoeden
20 Emotionele balans
20 Sturen en begrenzen
21 Spiegelen
23 Kinderen leren door na te doen
25 Het TOL-model de eerste verkenning
26 Belang van het kind
30 §1.2 Opgroeien In balans
34 §1.2.1 Zones van ontwikkeling
36 De Comfortzone
38 De Ontwikkelzone
40 De Paniekzone
44 §1.2.2 De Tol
47 Positieve emoties of positiviteit
52 Negatieve emoties of negativiteit
56 Fysieke, cognitieve en sociale ontwikkeling
60 §1.2.3 Sturen en spiegelen, thuis en op school
65 Sturing vanuit de cirkel van invloed
66 Afbakenen als vorm van sturing
68 Betekenis geven als vorm van sturing
70 Prikkelen als vorm van sturing
73 Ondersteunen als vorm van sturing
74 Navigeren als vorm van sturing
78 Spiegeling vanuit de cirkel van invloed
83 Spiegelen of contraspiegelen
86 Het nut van spiegelen in de opvoeding
90 De opvoeder is vroeger zelf ook gespiegeld
93 De spiegel die de opvoeder wil zijn
96 §1.2.4 De potentie van het kind herkennen en aanmoedigen
103 Dit is niet wie ik daadwerkelijk ben
106 De potentie van laatbloeiers wordt niet gezien als we focussen op talenten
111 Eigen potentie kan niet tot bloei komen in een opgelegd klimaat
113 Ieder mens wil zijn potentie leven
Deel II
117 De volgende stappen in gebalanceerd opvoeden
Stap voor stap naar zelfstandigheid
118 §2.0 De stappen door je eigen verandering
120 Waarom tips en trucs niet werken
121 Waar wel de verandering zit
124 §2.01 De acht stappen naar verandering in de opvoeding
128 §2.0.2 De vier verdiepingsniveaus
om de stappen te integreren
132 §2.1 De stap van CONTACT
134 Complimenten geven
139 Erkenning geven
141 De kracht van erkenning ervaren
148 §2.2 De stap van AFSTEMMING
151 Afstemmen is een toverwoord
151 Vanuit macht ontstaat geen afstemming
152 Door afstemming en contact maken wordt het kind rustig
155 Reacties zonder afstemming
155 Het kind is de beste pedagoog
157 Afstemmen in onderwijs
159 Afstemmen op de verschillende niveaus van de Tol
168 §2.3 De stap van VEILIGHEID
170 Hechting, de basis van de toekomst
170 Veilige en onveilige hechting
173 Wijsheden voor de stap van Veiligheid
174 Disbalans doordat onveiligheid in stand wordt gehouden
180 §2.4 De stap van ZELFORGANISATIE
182 Relaties tussen opvoeders en kinderen bieden kansen
183 Help jezelf eerst
183 Het verdrag van de rechten van het kind
184 Het belang van het kind
186 Leer de stap van zelforganisatie zetten
188 Jouw eigen Kernkwaliteiten ontdekken
204 §2.5 De stap van VOORLEVEN
207 De invloed van de opvoeding op iemands volwassenleven
209 Onbewust voorleven voelt het kind ook
210 Kinderen hebben een haarscherp geheugen
211 Machteloosheid roept nog meer boosheid op
212 Opvoeden is een co-creatie tussen ouder en kind
213 Emoties worden ook voorgeleefd
216 §2.6 De stap van ONTSCHULDIGEN
218 Schuld en schaamte voelen
219 Het nut van schuld en schaamte
222 Van schuld naar ontschuldigen
223 Straffen en schuldig voelen
228 Als schuld overgaat in schaamte
231 Schuld, schaamte en faalangst
232 De volgende stappen kun je nemen om een kind te ontschuldigen
234 §2.7 De stap van WISSELLEEFTIJDEN
236 De emoties van volwassenen kunnen het kind uit evenwicht brengen
236 Vanuit wisselleeftijden het kind weer in balans brengen
237 Wat zijn wisselleeftijden
239 De worsteling van een kind in zijn ontwikkeling
240 Hoe het kind te begeleiding in zijn ontwikkeling
242 §2.8 De stap naar ONTWIKKELING
244 De facetten van de Tol
244 Afstemming op de ontwikkeling
245 De ontwikkelingsfases van het kind
270 Onderwerpen in Ontwikkeling waar opvoeders vragen over hebben
Deel III
279 Opvoeden is een behoorlijke klus die iedereen kan leren
280 §3.1 Opvoeden in Utopia
284 §3.2 Opvoeding, thuis en op school, nu anders bekeken
288 Noten
292 Bronnen
296 Register over opvoeden
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.