De psychologie van communicatie

van intentie naar effect

Gonda Duivenvoorden; Gerald Morssinkhof

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
De psychologie van communicatie

gebonden: € 32.50: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789082402414, 228 blz., February 2018
Formaat: 23.8 (h) x 18.2 (b) x 2.1 (d) cm. Gewicht: 843 gram.

Uitgever: Academie voor gedragsverandering

trefwoorden: psychologie, communicatie, intentie naar effect

beschrijving

Psychologie van Communicatie focust op de grondhouding van de zender, de leefwereld van de ander en de effect-bevorderende factoren voor het ontwikkelen van effectieve communicatiestrategieën.
Voor effectieve communicatie is het van belang dat niet de intentie van de zender centraal staat, maar de leefwereld van de ontvanger. Wanneer je de leefwereld van de ontvanger centraal zet, is de kans op effectieve communicatie het grootst. 'De Psychologie van Communicatie'reikt handvatten aan om de psychologische opstelling van de zender (grondhouding) en de ontvanger (leefwereld) te analyseren. De effect-bevorderende factoren, die voortkomen uit onder andere filosofie, neurowetenschappen, psychologie en sociobiologie vergroten het raamwerk van de situatie en de interventiemogelijkheden. Dit leidt tot nieuwe uitgangspunten voor effectieve communicatiestrategieën. Inspirerend en praktisch tegelijk.

Meer teksten en voorbeelden:

over de schrijver(s)Gonda Duivenvoorden – Brainwork communicatie coaching training
Op het moment dat je als mens communiceert vormen zich percepties. Hoe mooi is het dat dit van mens tot mens verschillend is. Wanneer we dit weer leren omarmen, kunnen we mensen zelf laten ontdekken wat ze nodig hebben om te stralen. Iedere dag leer ik van wat mensen bindt en in beweging brengt. Hoe fascinerend is de dynamiek tussen een organisatie en haar stakeholders? Wat is op basis van onderzoek voorspelbaar in gedrag? En waar is oprechte nieuwsgierigheid de sleutel tot bouwen en behouden van een relatie?

Gerald Morssinkhof – Niveau M
Al jaren geniet ik van mensen en organisaties. Hoe maken zij contact met elkaar? Met verwondering aanschouw ik de dagelijkse gebeurtenissen, wetende dat er altijd meer is dan je in eerste instantie denkt of ziet. Elke ontmoeting tussen organisaties en mensen bestaat grotendeels uit onzichtbare ingrediënten en emoties. Hoe meer je begrijpt van die ‘onderstroom’, hoe groter de kans om met gerichte interventies het contact betekenisvol voor beide partijen te maken.
inhoudsopgaveo VOORWOORD
o HOOFDSTUK 1 Vertrekpunt
o HOOFDSTUK 2 Effectcommunicatie
o HOOFDSTUK 3 Grondhouding
o HOOFDSTUK 4 Leefwereld van de stakeholder
o HOOFDSTUK 5 Effect-bevorderende factoren
o HOOFDSTUK 6 Effectmodel
o HOOFDSTUK 7 Werkwijze
o HOOFDSTUK 8 Uitgangspunten en Strategieën
o HOOFDSTUK 10 Verder
o DANKWOORD
o INSPIRATIELIJST

toelichtingIntentie is van de zender en het effect van communicatieve handelingen bepaalt de ontvanger in zijn eigen context. Elke entiteit (mens, afdeling, organisatie, netwerk) bezit een eigen psychologische opstelling. Hoe meer je jouw eigen waarheid centraal stelt, hoe minder impact. Want, mensen zijn steeds beter geworden in het negeren en selecteren van informatie. Zij vertrouwen minder op de gevestigde orde zoals overheden, CEO-’s en ronkende reclameteksten. Wel luisteren zij meer naar mensen zoals zijzelf.
Wat betekent dit voor organisaties en overheden? Dat het zendtijdperk echt voorbij is. Dat zij ontdekken hoe cruciaal het is om te achterhalen wat de ander belangrijk vindt; samen optrekken, van elkaar leren, aanpassen en oprecht iets voor elkaar betekenen.
Organisaties en overheden vergroten hun impact door in hun communicatie de ontvanger in zijn leefwereld centraal te zetten, door te reflecteren op hun kijk op de ontvanger, hun dienstverlening en producten en door te zoeken waar zij echt van betekenis voor de ander zijn.
Gevoed door jarenlange praktijkervaringen, gecombineerd met diverse theoretische inzichten en input van velen, beschrijft ‘De Psychologie van Communicatie’ hoe je de overstap maakt van intentionele naar effectcommunicatie. www.psychologievancommunicatie.nl
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.