Beweging in gedrag

bakens en routes bij gedragsverandering

Gerald Morssinkhof; Trijnie Stoker

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Beweging in gedrag

paperback/ gebrocheerd: € 27.50: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789082402407, geïllustreerd, 172 blz., December 2015
Formaat: 22.2 (h) x 17.1 (b) x 1.6 (d) cm. Gewicht: 345 gram.

Uitgever: Brainwork bv

trefwoorden: communicatie gedragsverandering management organisatieverandering verandermanagement

beschrijving

Hoe kun je ervoor zorgen dat mensen gezonder eten of medewerkers beter samenwerken? Gedragsverandering is de uitdaging. Want, hoe doe je dat? Hoe voorkom je het 'kiekeboe-effect' of het impliciete verwijt?
Gedragsverandering begint bij het gedrag. Gedrag heeft bepaalde eigenaardigheden, de gedragsprincipes. Combineer het gedrag en het effect ervan met de ambitie van de organisatie.
Dit boek biedt het Gedrags-effectmodel, een Routekaart gedragsverandering en Bakens bij verandering. Na de theorie en aanpak volgt de uitwerking voor gedragsverandering bij interne stakeholders (medewerkers) en bij externe stakeholders (allerlei groepen buiten de organisatie). De vele voorbeelden laten zien hoe gedragsverandering er in de praktijk uit kan zien.
De auteurs Trijnie Stoker en Gerald Morssinkhof opereren vanuit de Academie voor gedragsverandering. Hun expertise en praktijkervaringen op het gebied van mensen, gedrag, communicatie en verandering hebben zij gebundeld in dit boek. Het resultaat: een boek met een deugdelijk theoretisch fundament en een directe link naar de dagelijkse praktijk van gedragsverandering.

Meer teksten en voorbeelden:

over de schrijver(s)Gerald Morssinkhof is communicatie- en gedragsexpert. Hij ondersteunt mensen en organisaties om meer tot hun recht te komen. Hij is onder andere auteur van het boek ‘Gedraag je! Effectief beïnvloeden van gedrag op de werkvloer.’ Daarin beschrijft hij recente inzichten over
gedrag gecombineerd met onconventionele interventietechnieken.

Trijnie Stoker is communicatiemanager en -trainer. Vanuit haar praktijkervaring zet ze zich in om mensen effectiever in communicatie en gedragsverandering te maken. Samen met Gerald Morssinkhof ontwikkelde zij de training Expert gedragsbeïnvloeding door communicatie.
inhoudsopgaveVoorwoord
Inleiding Gedragsverandering in praktijk

DEEL 1: Succesvolle gedragsverandering
1. Verwondering
1.1 De aftrap
1.2 Verruimen van het perspectief
1.3 Impliciet verwijt
2. Denken vanuit beleid
2.1 Wie staat er centraal?
2.2 Inhoud op de voorgrond
2.3 Opstelling veranderaar
3. Denken vanuit gedrag
3.1 Wie staat er centraal?
3.2 Gedrag op de voorgrond
3.3 Gedragsprincipes
3.4 Opstelling veranderaar
3.5 Gedrag en beleid
4. Denken vanuit de concrete situatie en de tijdgeest
4.1 Concrete situatie
4.2 Tijdgeest
5. Nieuwe interventietechnieken
6. Twee paradigma’s
6.1 Wetenschappelijk denken en kijken
6.2 Systeemwereld versus leefwereld
6.3 Het levend systeem
Samenvatting: vijf bakens van gedragsverandering

DEEL 2: Modellen bij gedragsverandering
1. Het Gedrag-effectmodel
2. De Congruentiescan
3. Routekaart gedragsverandering
3.1 Vertrouwen
3.2 Rechtvaardigheid
Samenvatting: modellen en bakens
DEEL 3: Gedragsverandering bij interne stakeholders
1. Voortdurend veranderen
2. Gedragsverandering binnen organisaties
3. Achtergronden gedrag in organisaties
3.1 Identiteit
3.2 Cultuur
3.3 Congruentie
3.4 Gedragsprincipes (intern)
3.5 Veranderproces
4. Virale verandering
5. Routekaart gedragsverandering (intern)
5.1 Instrumenten
5.2 Vertrouwen en rechtvaardigheid
Samenvatting gedragsverandering in organisaties

DEEL 4: Gedragsverandering bij externe stakeholders
1. Diverse vraagstukken
2. Onoverzichtelijke wereld
2.1 Metaforen
2.2 Systeem
2.3 Trends
3. De publieke opinie
3.1 De zandloper, een model van de werkelijkheid
3.2 Het zandlopermodel en de gedragsprincipes
3.3 Kapstokken voor gedragsverandering
4. Contextsturing
4.1 Keuzearchitectuur
4.2 Sociale herkenning
4.3 Ingrepen in de fysieke omgeving
5. Routekaart gedragsverandering (extern)
5.1 Rollen en instrumenten
5.2 Vertrouwen en rechtvaardigheid
Samenvatting gedragsverandering bij externe stakeholders
Succes- en faalfactoren
Geraadpleegde literatuur
toelichting'Beweging in gedrag' reikt de basis aan voor mensen die werken aan gedragsverandering bij zowel medewerkers (intern) als groepen buiten de organisatie (extern). Vijf bakens en acht succesfactoren geven houvast bij de verandering. Succesvolle gedragsverandering start met inzicht in het gedrag van de ander en zijn context. Een gedrag-effectmodel en de gedragsprincipes helpen hierbij. De routekaart levert (onverwachte) strategieën en interventies op. De congruentiescan checkt of de aanpak past bij de gewenste richting.
Gerald Morssinkhof en Trijnie Stoker schreven dit boek. Naast achtergrondinformatie, theorie en praktijkvoorbeelden zijn enkele modellen opgenomen die kunnen helpen om effectief te werken aan gedragsverandering.
Het boek is geschreven voor:
- Stafmedewerkers van P&O, sales, juridische zaken, kwaliteitzorg, financiën, P&C
- Senior communicatieadviseurs, communicatiemanagers
- Projectleiders die in een complexe omgeving werken
- (Middle) managers
- Veranderaars van gedrag bij groepen mensen op terreinen als financiën, gezondheid, sport, veiligheid en milieu
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.