Brief aan een narcist

Karina van Dreemel

 
 

€ -1.00

ISBN: 9789082389104, 152 blz., August 2015 UITVERKOCHT!

Uitgever: Karina van Dreemel

beschrijving

In deze autobiografie beschrijft Karina van Dreemel de persoonlijke ervaringen tijdens haar relatie met een narcist.

Vanaf hun eerste ontmoeting tot het bizarre einde vertelt ze over de turbulente tijden die ze heeft meegemaakt. In de brief aan haar ex-partner spreekt ze hem aan op zijn gedrag en laat ze alle gebeurtenissen nog eens de revue passeren.

Tijdens haar zoektocht naar meer informatie bleek hoe weinig er nog maar bekend is over deze persoonlijkheidsstoornis. Ze sloot zich aan bij een hulpgroep van slachtoffers van narcisme en al snel bleek dat haar verhaal slechts één van de velen was.

Dit was de reden voor haar om met haar verhaal naar buiten te treden. In de hoop op meer (h)erkenning en betere hulp voor de slachtoffers en hun omgeving. En niet te vergeten om de ogen te doen openen van diegenen die nog midden in een dergelijke relatie zitten.


www.karinavandreemel.nl
ISBN 978-90-823891-0-4
Nur code 402

Meer teksten en voorbeelden:

inhoudsopgaveVoorwoord 11
Voorgeschiedenis 17
De praktijk 19
Neurofeedback 25
Nieuw leven 29
Alleenstaand getrouwd 33
Twee banen 35
Punt erachter 37
Brief aan een narcist 39
Killer 41
Vruchtbare bodem 43
Voetstuk 45
L.O.M.L. 47
Manipuleren 51
Ziek vogeltje 55
Tennisbal 59
Het is maar geld 63
Stoeien 67
Mijn eigen huis 73
Trouwen? 79
Dip 83
Camera’s 87
Kleuter 93
Ontmaskerd 97
Lafbek 105
Dank je wel 113
Brief aan het nieuwe slachtoffer 117
Beste nieuwe slachtoffer 119
Narcisme en NPS 125
Narcistische PersoonlijkheidsStoornis 127
Hoe ontstaat narcisme? 131
De tactieken van een narcist 133
De vicieuze cirkel van de narcist en zijn relaties 139
Is narcisme/NPS behandelbaar? 141
Zit je in een relatie met een narcist? 143
Nawoord 147
Dankwoord 149
Meer informatie over Neurofeedbacktraining 151
toelichtingDit boek gaat over mijn relatie met een narcist. Hoe hij te werk is gegaan en welke tactieken hij heeft toegepast. Door middel van een brief vertel ik mijn verhaal en spreek ik hem aan op zijn gedrag.

De behoefte om dit boek uit te geven zit in het feit dat ik ervaren heb dat er nog zo ontzettend weinig bekend is over narcisme.

Tijdens mijn onderzoek ontdekte ik dat veel slachtoffers van narcistisch misbruik dagelijks te kampen hebben met ongeloof en onbegrip vanuit hun omgeving. En dat ze door hulpverlenende instanties en tijdens juridische procedures niet of nauwelijks worden gehoord. Simpelweg omdat er te weinig kennis en ervaring is om deze complexe geestesziekte en de gevolgen ervan te herkennen en hierop adequaat te handelen.

In het kader van "alle kleine beetjes helpen" probeer ik met dit boek meer (h)erkenning te krijgen zodat slachtoffers van narcistisch misbruik de juiste hulp krijgen en daardoor weer de regie over hun eigen leven kunnen nemen.
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.