Heel de dokter

leven en werken met zin

Angèle van de Ven; Lodewijk Schmit Jongbloed

Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
 
Heel de dokter

paperback/ gebrocheerd: € 14.95

ISBN: 9789082364804, geïllustreerd, 104 blz., June 2015 UITVERKOCHT!

Uitgever: LSJ uitgeverij

NB: Er zijn meer uitvoeringen van dit boek.

beschrijving

'HEEL de dokter' is een boek vol ideeën voor artsen die verdieping zoeken in hun werk en leven. Het stelt prikkelende vragen over je professionele en persoonlijke ontwikkeling. Het geeft je herkenbare beschrijvingen van de verschillende loopbaan- en levensfasen. Het daagt je uit, raakt je, zet je in beweging en aan het denken. Met humor, in woord en beeld, is het een kleurrijke ontdekkingsreis naar mogelijk minder bekende gebieden van jezelf. Reflectie is het sleutelwoord maar dan op onorthodoxe wijze gepresenteerd.

Verwacht in dit boek geen strakke inhoudsopgave. Angèle van de Ven en Lodewijk Schmit Jongbloed dagen je uit een route te vinden die jou op het lijf geschreven is. Zodat jij de beste arts wordt die je kunt zijn.

'HEEL de dokter' is een inspirerend boek voor medici van alle leeftijden en specialisaties die hun zin in het werk willen (her)vinden, behouden of versterken.

Inkijkexemplaar:

Meer teksten en voorbeelden:

over de schrijver(s)Angèle van de Ven (1969) is een ervaren trainer/coach voor medische professionals en hun teams. Ze studeerde bedrijfscommunicatie- en opleidingen aan de Radboud Universiteit Nijmegen vanuit haar interesse voor ‘een leven lang leren’. Sinds 2000 werkt zij als onafhankelijke trainer en procesbegeleider vanuit haar eigen bureau. Haar aandachtsgebieden zijn kwaliteitsverbetering, effectieve communicatie, samenwerking en professioneel functioneren in de gezondheidszorg. Zij richt zich op individuen, teams of de organisatie als geheel en werkt waar nodig samen met zelfstandige professionals uit haar netwerk: (huis)artsen, trainers, acteurs, coaches, wetenschappers, grafisch vormgevers en auteurs.
Zij verbindt graag wat mens en werk raakt. Voor de Voortgezette Opleiding tot Huisarts (VOHA) in Nijmegen geeft zij regelmatig de meerdaagse training ‘Persoon en Beroep’ voor eerstejaars huisartsen-in-opleiding gericht op de ontwikkeling van professionele reflectie- en begeleidingsvaardigheden.
Sinds 2010 organiseert Angèle met ‘Zin in Huisartsenzorg’ verdiepende nascholing en (inter)visiebijeenkomsten op inspirerende lokaties. Daarbij ligt de focus op de professionele ontwikkeling van huisartsen op het snijvlak van persoon en beroep. Jaarlijks staat in mei en oktober een bijzondere nascholingscursus op de Griekse Peloponnesos op het programma (www.zininhuisartsenzorg.nl).
Als blogger levert zij een bijdrage aan de community Compassion for Care (www.compassionforcare.nl), om daarmee de aandacht voor persoonlijk leiderschap, behoud van passie, compassie en zelfcompassie in de zorg te verstevigen.
Angèle combineert haar gedegen theoretische kennis over hoe volwassenen leren met een goed ontwikkelde intuïtie. Die combinatie helpt artsen om (verouderde) kennis, aannames en gedachten te herkaderen of overboord te gooien, zodat er ruimte ontstaat voor iets nieuws. Inspiratie haalt Angèle uit de verhalen die artsen met haar delen over hoe zij met zin aan het werk zijn. Met 'HEEL de dokter' brengt Angèle haar praktische kennis en inzichten hierover onder woorden en in beeld.
www.heeldedokter.nl

Angèle van de Ven leeft, woont en werkt in Nederland en Griekenland.

Lees meer over Angèle’s werk
www.angelevandeven.nlLodewijk Schmit Jongbloed (1956) studeerde geneeskunde en bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn MBA-scriptie over de ontwikkelingen in de Amerikaanse gezondheidszorg is bekroond met de KPMG prijs.
Na functies bij Zilveren Kruis/Achmea, het Erasmus Medisch Centrum en de Nederlandse Federatie van UMC's start hij in 1996 LSJ Medisch Projectbureau. Samen met zijn vennoot Duco Duchatteau werkt hij op het grensvlak van zorg, management en beleid binnen de zorg, zowel op instellings- als landelijk niveau. Lodewijk Schmit Jongbloed spreekt de taal van behandelaars en management, en slaat zo een brug tussen beide werelden. Hij denkt breed en creatief, en is voortdurend op zoek naar nieuwe kennis en onbekende gebieden. Sinds 2008 doet hij bij het Centrum Innovatie en Onderzoek Medisch Onderwijs van de Rijksuniversiteit Groningen promotieonderzoek naar ‘arbeidstevredenheid bij artsen’.
Hij vraagt zich af of er echt meer onvrede is over het werk onder de huidige generatie artsen dan onder vorige generaties. Zo ja, wat zijn de oorzaken en wat kunnen artsen daar zelf aan doen?
In de snel veranderende omgeving zullen artsen zich regelmatig moeten afvragen of de manier waarop zij hun beroep uitoefenen nog goed aansluit op die veranderingen. Dat maakt reflectie op je werk en eigen functioneren noodzakelijk. Niet alle artsen hebben dat in hun opleiding geleerd. Ook kost het (schaarse) tijd en energie. Toch is het onontbeerlijk voor de arts als mens en de mens als arts.
Sinds zijn opleiding tot (team)coach bij de Baak traint Lodewijk regelmatig artsen die nadenken over veranderingen in hun werk. Voor dat doel ontwikkelde hij een op de Canmeds rollen gebaseerd assessment voor artsen (www.artsenassessment.nl).
Voor de begeleiding van vakgroepen ontwikkelde hij een op zijn promotieonderzoek gebaseerde vragenlijst waarmee bijvoorbeeld vakgroepen snel en eenvoudig kunnen nagaan hoe het gaat met individuele specialisten en het team als geheel (www.baromed.nl).
Met ‘HEEL de dokter' biedt Lodewijk artsen een handreiking om vragen te stellen die kunnen helpen om als arts én mens tevreden te zijn, worden en blijven.
www.heeldedokter.nl

Lees meer over Lodewijks werk
www.lsj.nl


De foto van Angèle van de Ven en Lodewijk Schmit Jongbloed is van Bernhard Rodenburg.
toelichting'HEEL de dokter' is een boek vol ideeën voor artsen die verdieping zoeken in hun werk en leven. Het stelt prikkelende vragen over hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Het geeft herkenbare beschrijvingen van de verschillende loopbaan- en levensfasen. ‘HEEL de dokter’ daagt uit, raakt, zet in beweging en aan het denken. Met humor, in woord en beeld, biedt het artsen een kleurrijke ontdekkingsreis naar mogelijk minder bekende gebieden in henzelf. Reflectie is het sleutelwoord, op onorthodoxe wijze gepresenteerd door Angèle van de Ven en Lodewijk Schmit Jongbloed.

‘HEEL de dokter’ is een inspirerend boek voor medici van alle leeftijden en specialisaties die hun zin in het werk willen (her)vinden, behouden of versterken. Maar ook voor teams, maatschappen, organisaties, supervisoren, opleiders en coaches die artsen hierbij willen ondersteunen en verder helpen.
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Vergelijkbare uitvoeringen van dit boek:

Heel de dokter

paperback/ gebrocheerd: € 14.95
'HEEL de dokter' is een inspirerend, onorthodox boek voor medici van alle leeftijden en specialisaties die hun zin in het werk willen (her)vinden, ...

Meer boekennieuws op Facebook.