Doorbreken van organisatiepatronen

Odette Moeskops

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Doorbreken van organisatiepatronen

gebonden: € 39.95: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789082207705, geïllustreerd, 264 blz., June 2014
Formaat: 24.8 (h) x 17.6 (b) x 3.1 (d) cm. Gewicht: 778 gram.

Uitgever: Pumbo.nl B.V.

beschrijving

Iedere organisatie heeft een herkenbare rationele logica. Maar in iedere organisatie komt daarnaast een veel minder zichtbare emotionele logica voor. Een onderstroom met geheel eigen wetmatigheden. Hierin kunnen zich patronen vormen die het organisatieleven productief maken, maar die organisaties ook gevangen kunnen houden in gedrag dat door (bijna) niemand wordt gewenst. Concepten uit de psychoanalyse en de systeemtheorie bieden een 'systeempsychodynamisch' perspectief. Ze vormen een kader dat behulpzaam is bij het identificeren van deze patronen, bij het diagnosticeren van de organisatiesituaties waarin ze voorkomen en (niet in het minst) bij interventies om gewenste situaties te bestendigen en ongewenste te helpen voorkomen of beëindigen.

Organisatieadviseur Odette Moeskops heeft in dit boek haar kennis en ervaring gebundeld. In een tiental hoofdstukken wordt de lezer vertrouwd gemaakt met de wetenschappelijke traditie waaruit het systeempsychodynamisch perspectief voortkomt en worden theoretische kernconcepten toegelicht. Daarnaast bespreekt zij veel voorkomende patronen in praktijksituaties. Daarmee is 'Doorbreken van organisatiepatronen' een uniek boek in het Nederlands taalgebied. Extra aantrekkelijk in een tijd waarin de neuropsychologie steeds meer wetenschappelijke evidentie aanlevert over processen die weliswaar vaak onbewust verlopen maar desalniettemin van groot sturend belang blijken.

Door de opzet die Moeskops heeft gekozen - en door het feit dat elk hoofdstuk ook op zichzelf kan worden gelezen - is dit boek voor verschillende doelgroepen interessant: voor wetenschappers, voor organisatieadviseurs, voor managers, voor deelnemers aan (professional) masteropleidingen en niet in de laatste plaats voor ieder ander die geboeid is door het fenomeen van (ogenschijnlijk) ongrijpbare onderstromen in organisaties.

Inkijkexemplaar:

Meer teksten en voorbeelden:

inhoudsopgaveHoofdstuk 1.
Doorbreken van organisatiepatronen
Over de onderstroom in organisaties

Hoofdstuk 2.
Zich herhalende patronen in organisaties
Over systemische patronen

Hoofdstuk 3.
Het vermogen om te verdragen
Over jezelf als instrument

Hoofdstuk 4.
De veerkracht van groepen
Over holding en containment

Hoofdstuk 5.
Wegvluchten van een reorganisatie
Over afstand en nabijheid

Hoofdstuk 6.
De sandwichpositie van de middenmanager
Over het terugkrijgen van invloed

Hoofdstuk 7.
Vanzelfzwijgend
Over veel voorkomende patronen in teams

Hoofdstuk 8.
Het vanzelfsprekende bespreekbaar maken
Over de invloed van voorbeeldgedrag

Hoofdstuk 9.
Kwetsbaarheid en afhankelijkheid
Over de relatie tussen bestuur en toezicht

Hoofdstuk 10.
Breekbare idealen
Over illusie en desillusie van bestuurders en directeuren

Index
Bronvermelding
Over de auteur
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.