De Didache

het onderwijs van de apostelen

Arjan de Kok

 
 

paperback/ gebrocheerd: € 12.45

ISBN: 9789082186925, geïllustreerd, 97 blz., May 2014
Formaat: 21.0 (h) x 15.0 (b) x 0.7 (d) cm. Gewicht: 172 gram.

Uitgever: Stad op een berg

trefwoorden: apostolische vaders de leer didache kerkgeschiedenis onderwijs van de twaalf apostelen vroege kerk

beschrijving

'Bewaar wat u is toevertrouwd, let op uzelf en de leer' (1 Tim. 4:16, 6:20)

Bij de bestudering van het leven van de eerste gemeente stuitte ik op een mij onbekend geschrift: de leer der apostelen, kortweg 'de leer', of de Didache genoemd. Deze 'leer' komt in de bijbel zoals wij die hebben niet voor, maar zij werd in de tijd dat het Nieuwe Testament 'in wording' was door veel christenen en bijvoorbeeld Clemens (Bisschop) van Alexandrië wel als 'schrift' ofwel deel van de bijbel erkend.

De Didache is heel oud en wordt gedateerd rond de eerste eeuw. Wanneer in ongeveer 400 na Chr. de lijst met canonieke en apocriefe boeken wordt vastgesteld, zit de Didache daar niet bij. De Didache raakt vervolgens in de vergetelheid en verdwijnt zelfs volledig uit de geschiedenis.

Pas in 1873 wordt er in Constantinopel (Istanbul, Turkije) een oud geschrift gevonden dat dateert uit 1056, waarin de Didache opnieuw wordt aangetroffen. Tien jaar later, in 1883, wordt de Didache opnieuw uitgegeven, maar zij blijft hierna een relatief onbekend geschrift. Vanwege zijn ouderdom en authenticiteit verdient dit waardevolle geschift het om opnieuw onder de aandacht te worden gebracht.

Inkijkexemplaar:

Meer teksten en voorbeelden:

inhoudsopgaveInhoudsopgave:

- Voorwoord

- Inleiding

- Indeling

- De Didache hoofdstukken 1–16

- Notities bij het voorwoord en de inleiding

- Notities bij de Didache

- Griekse tekst van de Didache

- Over de auteur
toelichtingDe Didache zoals u die nu voor u ziet is een nieuwe concordante (zo letterlijk mogelijke) vertaling in het Nederlands, gemaakt door Arjan de Kok. Door de toevoeging van de originele Griekse tekst kan dit boekje goed dienen voor onderzoek en als naslagwerk. Door de uitgebreide eindnoten met commentaren en bijbelverwijzingen, is er een veelheid aan context en achtergrond beschikbaar. Dit maakt het boekje bijzonder geschikt voor studie van de vroege kerk en haar leer.

Deze uitgave van de Didache is zowel geschikt voor gebruik op theologische opleidingen, als voor persoonlijke verdieping van het geloof en het verbreden van kennis over het vroege christendom. Hiernaast kan het gebruikt worden voor persoonlijke studie, of als achtergrondinformatie voor catechisatie lessen, bijbelstudiegroepen, of godsdienstonderwijs.
recensie citaatDe Didachè, kortweg de leer of het onderwijs van de apostelen, is een van de oudste documenten uit de vroegchristelijke kerk. Ze wordt gedateerd rond de eerste eeuw.

Het was de tijd van het Nieuwe Testament in wording. Onder veel christenen was de Didachè populair, maar ze haalde echter niet de canon en werd ook niet opgenomen in de apocriefen. Eeuwenlang was het geschrift vergeten. Pas in 1873 werd het in Constantinopel (het huidige Istanbul, Turkije) weer aangetroffen. Tien jaar later, in 1883, werd de Didachè opnieuw uitgegeven, maar het bleef een relatief onbekend geschrift.

Ten onrechte, want de Didachè geeft in kort bestek scherp de hoofdlijnen van de Bijbel weer. De nadruk ligt op een heilig leven, wervend naar de wereld toe. Duidelijk verwoordt het werkje de twee wegen. Ook staat er een befaamde passage in over de doop, een van de oudste getuigenissen over dit onderwerp. „Indien u geen stromend water hebt, doop dan met ander water. Indien het niet met koud water kan, dan met warm water. Indien u geen van beide ter beschikking hebt, giet dan driemaal water over het hoofd in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.” De wijn en het gebroken brood zijn alleen voor de gedoopten. Vasten en belijden van zonden zijn er nauw mee verbonden.

De Didachè is opnieuw vertaald door Arjan de Kok, met toevoeging van de originele Griekse tekst, voorzien van uitgebreide eindnoten met commentaren en Bijbelverwijzingen. Een aanwinst uit de Vroege Kerk.
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.