Beter Zieken

Een gezonde kijk op ziek leven

Tien van Vliet

 
 

€ -1.00

ISBN: 9789082177602, April 2014 UITVERKOCHT!

Uitgever: Courdo

serienaam/reeks: Chronisch Genezen

beschrijving

Niet zelden zien we chronisch zieken dingen doen die er onlogisch of zelfs hilarisch uitzien. Vaak hebben zij nauwelijks keus; met name onbekende en onbegrepen ziekte kan dwingen tot gedrag dat vraagtekens oproept bij anderen.

Wat begrijpen we eigenlijk van chronisch ziek zijn? Hoe kunnen we hier beter mee omgaan? In welke mate mogen we ons met elkaar bemoeien? Wat vinden we nog redelijk, en wat niet meer? En wie zou zich aan wie moeten aanpassen? Hoeveel moeite kunnen we daarvoor doen? Kortom, hoe kunnen we ‘beter zieken’?

Voor zowel lotgenoten als hun helpers is het zaak om de nuance te blijven zien, ook in heikele kwesties. Daartoe werpt Tien licht op onder andere diagnostiek, onbegrepen aandoeningen, relaties, werk, de band met ons lichaam, en dodelijk ziek zijn. Met kennis, gezond verstand en her en der een vleugje zelfspot.

Meer teksten en voorbeelden:

inhoudsopgaveTen geleide 7
1 Ziek zijn hoeft niet ziek te zijn 11
2 De diagnose, en dan? 24
3 Geen diagnose, wat nu? 38
4 Etiketinflatie 50
5 Niets is vanzelfsprekend 67
6 “Fukkepuk, mijn lijf is stuk’” 86
7 ‘Prettig gehandicapt‘ 104
8 Wat levert ziek zijn ons op? 121
9 Futiliteiten 138
10 Brevet van onvermogen? 159
11 Kostbare misverstanden 178
12 Collegiaal ziek zijn 195
13 ‘Fyzieke’ zorg 214
14 Doodgaan of nog niet 236
Woord van dank 259
Over de auteur 261
toelichtingBeter Zieken geeft een realistisch overzicht van de alledaagse doch vaak onbekende problematiek waarmee veel chronisch zieken worden geconfronteerd.

Het doel is het bevorderen van begrip voor zowel de zieken zelf als hun sociale omgeving. Doordat er ook ruimte is voor ironie en luchthartige humor, is dit ondanks de ernst van het onderwerp een prettig leesbaar boek.
recensie citaatIn dit eerste boek van de serie Chronisch Genezen, beschrijft de auteur op een vernieuwende en veelzijdige wijze de problematiek rondom chronisch ziek zijn. Zij legt op een weloverwogen manier uit dat bij de vraag of er wel of niet een officiële diagnose gesteld dient te worden, verschillende participanten in de maatschappij zijn die hierover een mening hebben. De vragen en gevoelens omtrent wel/niet diagnosticeren van een chronische aandoening zijn complex. De persoon zit hierbij niet te wachten op een pasklaar antwoord van zijn toehoorder (vriend(in) en/of hulpverlener).
Mede vanuit deze optiek is voor de chronisch zieke mensen niets vanzelfsprekend. Tevens worden zij op een ingrijpende manier geconfronteerd met een veranderend zelfbeeld waarbij de sociale omgeving een belangrijke rol speelt.
Komt daarbij het (dis)functioneren van het fysieke lichaam om de hoek kijken, dan heeft de chronisch zieke zowel op mentaal (in de breedste betekenis) als op fysiek niveau veel te verwerken. In al deze vraagstukken zet de auteur helder uiteen dat de chronisch zieke veelal te maken heeft met schaamte en schuldgevoel en dat terwijl hij lange tijd liever een “normaal leven” wilde leiden. In de dimensie van acceptatie worstelen veel chronisch zieken ook met de zogenaamde “futiliteiten” – dingen die er volgens anderen niet toe doen – en er zijn “kostbare misverstanden”.
Daarbij komt ook, zo beschrijft de auteur op fascinerende wijze, dat de chronisch zieke geconfronteerd wordt door zichzelf en zijn omgeving, met allerlei paradoxale gevoelens. Met een treffend voorbeeld beschrijft de auteur dit fenomeen: “En zo zijn wij met velen, die met name tijdens hun fysieke dalen worden afgerekend op de incidentele pieken waarop ze nu juist zo graag trots zouden zijn.” (blz. 231) Met als gevolg dat een niet-empathische toehoorder zijn mogelijke vooroordelen en misverstane woorden gerechtvaardigd acht.

De auteur beschrijft in het aangrijpende laatste hoofdstuk het vraagstuk over de dood. De kracht en de diepgang van een mogelijk voortijdig overlijden zijn voor veel chronisch zieken werkelijk van betekenis voor hun leven, in velerlei opzichten. Dit is niet iets wat je op een universiteit of hogeschool kan leren, hetgeen iedere ervaringsdeskundige kan beamen.
“Beter Zieken” is een doorleefd en goed gedocumenteerd boek dat de aandacht vraagt van zowel lotgenoten als hulpverleners (in iedere hoedanigheid). Het gaat tenslotte om de kwaliteit van leven, net zoals het bij dit boek gaat om “kwaliteit van lezen”.
De auteur is namelijk in staat om op zeer deskundige wijze de belangen van chronisch zieken, maar ook van zijn omgeving/maatschappij in een bijzonder daglicht te plaatsen. De veelzijdigheid en integriteit waarmee de auteur dit in dit boek heeft kunnen beschrijven, vraagt meer dan de “kwaliteit van lezen”. Het vraagt een “open mind en een open heart”.

Drs. A.G.M. Langenberg

Pluspunten:
Toegankelijk, Inspirerend, Praktisch, Verrassend, Vernieuwend
recensie citaatAls ik dit boek beschrijf als 'een feest van herkenning' zullen veel mensen hun wenkbrauwen optrekken. Want hoe kan een boek over ziek zijn (en dood gaan) nou een feest zijn?
Toch is deze beschrijving op z'n plaats. Tien vertelt over het gevecht dat mensen hebben te leveren wanneer hun lijf hen in de steek laat, maar doet dat op een onnavolgbaar nuchtere en humoristische wijze. Veel lotgenoten komen aan het woord die zonder uitzondering op hun eigen manier laten zien dat ook een leven met ziekte waard is om geleefd te worden. Zij kiezen hun medische koers en blijven trouw aan hun eigen gevoel. Met wat zelfspot hou je je benen eronder, al wordt de diepgang ook zeker niet geschuwd.

Zoals ik al schreef: zeer herkenbaar voor lotgenoten. Maar een 'must' voor partners, familie en vrienden. Het kweekt begrip, maar geeft ook verfrissende inzichten in allerlei processen die met ziek zijn gepaard gaan.
Mijn pet heel diep af voor Tien (en haar zoon) die ondanks de vele tegenslagen van de afgelopen jaren een in mijn ogen baanbrekend werk heeft afgeleverd. Dit boek heeft blijvende waarde, ik wacht in spanning op het vervolg.
recensie citaatDoor het lezen van dit boek heb ik een idee gekregen van wat het betekent om chronisch (dat is dus : heel lang..) ziek te zijn. De auteur laat ons deze situatie van binnenuit bekijken. Het vervult mij af en toe met schaamte over mijn opstelling tegenover de ander en mijn eigen letsel. Ik prijs mezelf nu gelukkig met een aandoening die duidelijk zichtbaar is op een röntgenfoto en bovendien grotendeels van voorbijgaande aard.
Als we dan toch naar een participatiemaatschappij gaan, waarin mantelzorg een grote rol gaat spelen, dan is dit boek verplichte kost.
recensie citaatFantastisch boek dat verplichte kost zou moeten zijn voor iedereen die professioneel of privé te maken heeft met iemand die chronisch ziek is. Leest makkelijk weg, scherp en met de nodige humor geschreven, een (schater)lach en een traan. Misverstanden tussen beide 'partijen' worden aan de kaak gesteld, maar bovenal is t doel om begrip te kweken tussen de chronisch zieke en de gezonde mens. Het boek geeft een goede kijk in hoe het leven eruit ziet als je chronisch ziek bent. Echt niet de focus op ellende, maar wel hoe diep chronische aandoeningen ingrijpen in elk aspect van je leven.
Als chronisch zieke sprekend...wat zou het schelen als de mensen om 'ons' heen zich eens verdiepen hierin. Niet dat ze altijd maar stil hoeven staan bij 'ons' leven, maar af en toe zou wel heel fijn zijn!
Begrip voor elkaar maakt het leven toch alleen maar mooier!!
Kortom, absolute aanrader. Fantastisch gedaan Tien van Vliet!!
recensie citaatDe auteur geeft inzicht in de fasen van een chronische ziekte, vergelijkbaar met het rouwproces na een sterfgeval. Ook bespreekt zij de reacties op en vooroordelen over chronische ziekte, zowel van mensen die gezond zijn alswel zelf chronisch ziek zijn. De auteur, zelf chronisch ziek en al jaren counselor voor chronisch zieken, schrijft over haar eigen ervaringen en overwegingen, de inzichten die zij door de jaren heen heeft opgedaan en het gedrag en de instelling die zij heeft moeten ontwikkelen om met een positieve instelling haar leven te kunnen leiden. Omdat dit boek door een ‘zieke’ geschreven is, krijgt men een helder beeld van de belevingswereld van specifiek deze chronisch zieke. Vastgeroeste aannames kunnen hierdoor onverwacht op hun kop gezet worden. Het boek is vlot, met humor, soms wat sarcastisch maar ook met blijmoedige levensdrang geschreven en met interessante uitgangspunten en conclusies. Geelbruine omslag, daarop een witte bril van plasticine met een gebroken en bepleisterd brilleglas. Bevat voetnoten.recensie citaatHet boek ‘Beter Zieken’ heeft mij, als betrekkelijk gezond en bèta georiënteerd mens, meer inzicht gegeven in het leven met chronische ziekte. Hoewel geen mens in de Nederlandse maatschappij anno nu volledig autonoom kan zijn, blijft het voor de gezonden veelal onzichtbaar dat een chronische ziekte onvoorwaardelijk extra veel, of zelfs alle autonomie ontneemt. Zonder deze abstractie op autonomie nog zelf te doorleven, wordt die voor mij beter te begrijpen vanuit de alledaagse details, zoals die in ‘Beter Zieken’ op serieuze of op humorvolle wijze worden geschetst. De auteur doorbreekt de door haar duidelijk benoemde ‘intimiteit van het lijden’ en slecht daarbij op respectvolle wijze de barrière tussen het lijden van zieken en de alledaagse onbekommerdheid van gezonden. Een gevecht tegen chronische ziekte blijkt onlosmakelijk verbonden met een strijd tegen de omgeving. Het betreft dan vooral de empathie tussen mensen, die verloren dreigt te gaan in alledaagse stress, in goedbedoelde onwetendheid, of zelfs in de domme botheid van een ‘gezond bestaan’. ‘Beter Zieken’ is een aanrader voor hen die zich gezond achten, om eens te reflecteren op het grote goed van de eigen gezondheid èn op begrip van en empathie voor de chronisch zieken voor wie dat grote goed niet zo vanzelfsprekend aanwezig is. ‘Beter Zieken’ lijkt me ook een aanrader voor chronisch zieken, ten minste om de strijd tegen de omgeving te beteugelen.

Zolang we gezondheid moeten definiëren als ‘afwezigheid van ziekte’ kan er in de thematiek van ‘Beter Zieken’ niet genoeg verkend worden.
recensie citaatMet het boek 'Beter Zieken' vertelt de auteur over haar zoektocht naar een antwoord in de medische jungle. Het diepe gat waarin ze dreigt te vallen als er maar geen diagnose komt. De artsen herkennen de symptomen niet en dan ben je dus niet ziek. Ze schrijft niet alleen over haar eigen belevenissen maar ook over de ervaringen en aanvaringen van vele andere. Ze houdt zowel de artsen alsook de patiënten een spiegel voor. Een indrukwekkend, vlot geschreven boek over vallen en vooral weer opstaan. Over verdriet en wanhoop maar zeker ook met de nodige humor en zelfspot.recensie citaatHet is verbazend wat een chronisch zieke bij professionals in de zorg soms aan onbegrip en arrogantie tegenkomt. Van laag tot - vooral - hoog. Zodat van de chronisch zieke een forse dosis vechtlust wordt verlangd. Ondanks een verlaagd energieniveau. Dit boek neemt een diepe duik in hun belevingswereld. Niet wat hun ziekte voor hen betekent. Nee, anders, eerder hoe de buitenwereld op hen reageert, op hun ziekte reageert. En hoe zij reageren op de anderen. Dat zijn dus de twee richtingen van de wereld waar de chronisch zieke in leeft. De auteur is ervaringsdeskundig, maar ook professioneel deskundig. Zij is zelf chronisch ziek en weet (en voelt) dus wat dat betekent. Daarnaast is zij professioneel therapeut en counselor. De teksten getuigen dan ook van begrip en inlevingsvermogen, zowel voor de zieke als voor de 'omstanders'. Voor de al te menselijke maar soms toch wel erg botte reacties die patienten op momenten moeten verdragen. Toch worden daarbij de onredelijke kanten van het gedrag van de zieke beslist niet weggemoffeld. Het boek is geschreven in een vlotte stijl, mij kostte het geen moeite om het binnen twee dagen uit te lezen. Een aanrader. Voor allen die chronisch zieken in hun omgeving kennen. Zowel familie, vrienden als kennissen. Maar zoals gezegd niet in de laatste plaats voor gespecialiseerde professionals in de zorg. Het zou een goed ding zijn als deze uitgave verplicht onderdeel wordt van de leeslijst van de opleiding van verplegenden, artsen en (vooral) specialisten. Dat geldt ook voor de nog komende uitgaven in deze reeks.
  1. Leg in mijn winkelwwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.