Cito toets en andere eindtoetsen Groep 8; Versie 1.0 opgavenboek met antwoorden/uitlegboek

Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
 
Cito toets en andere eindtoetsen Groep 8; Versie 1.0  ...

paperback/ gebrocheerd: € 100.00: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789082166965, geïllustreerd, April 2015 UITVERKOCHT!

Uitgever: SM&C Internet Services B.V.

redactie: O.H.M. Sanders

beschrijving

Deze boeken set kan gebruikt worden bij de voorbereidingen op een van de eindtoetsen in het basisonderwijs. Dit zijn de Centrale Eindtoets van het CITO maar ook andere door de overheid toegelaten Eindtoetsen.

De set bestaat uit een uitgebreid opgavenboek (329 pag.) en een bijbehorend antwoorden/uitlegboek (303 pag.). Met de set wordt niet alleen geoefend, maar omdat er veel lesstof verwerkt is in deze boeken set wordt er veel (bij)geleerd. Een ideale combinatie voor een zo goed mogelijk toets resultaat.

Deze oefenen set is bij voorkeur te gebruiken in combinatie met aanvullend online oefenen.

Tijdelijke actie: Gratis aanvullend online oefenen bij aanschaf van deze boeken set! Nadat u de boeken set per post heeft ontvangen, kunt u voor in het opgavenboek lezen hoe u zich kunt aanmelden voor een gratis tijdelijke oefenlicentie. Met deze licentie kunt u kosteloos aanvullend online (laten) leren en oefenen.

Zie hierna voor meer info.

Er wordt voor taal geoefend op de vereiste referentieniveaus 1f en 2f.
Voor rekenen wordt geoefend op de vereiste referentieniveaus 1f en 1s.

Vakken waarvoor geoefend kan worden
Taal: lezen, woordbetekenis, schrijven, begrippenlijst - grammatica, taalverzorging - spelling en leestekens (interpunctie) en
Rekenen: getallen, verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden.

Taal
De belangrijkste subonderdelen zijn:
Taal - Lezen: begrijpend lezen, interpreteren, samenvatten.
Taal - Woordbetekenis
Taal – Schrijven
Taal - Grammatica - redekundig en taalkundig ontleden.
Taal - Taalverzorging: spelling (uitgebreid), spelling-categorieën, interpunctie.

Rekenen
Rekenen - Getallen: afronden, breuken, decimalen, getallenlijn, schatten en schattend rekenen, combinatiebewerkingen.
Rekenen - Verhoudingen: schaal en ruimtelijk inzicht, verhoudingen (w.o. procenten)
Rekenen - Meten en meetkunde: datums, geld, tijd en snelheid, maten en gewichten, meten, omtrek, meetkunde.
Rekenen - Verbanden: grafieken, tabellen, diagrammen.

Inkijkexemplaar:

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.