Uit Moestuin en Vuronger

recepten uit heden en verleden van Bunschoten, Spakenburg, Eemdijk en Zevenhuizen

Winnifred de Vos - Bladergroen; Anne Asselbergs - Damen

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 

gebonden: € -1.00

ISBN: 9789082018523, May 2015 UITVERKOCHT!

Uitgever: WK Creatieve Communicatie

redactie: Bort Zwaan

illustrator: Pieter de Vos

beschrijving

Colofon
‘Uit Moestuin en Vuronger’
Uitgave: WK Creatieve Communicatie BV, Bunschoten

Tekst en interviews: Winnifred de Vos-Bladergroen

Styling en receptuur: Anne Asselbergs-Damen

Fotografie en ontwerp: Pieter de Vos

Lay-out: Pieter de Vos en Winnifred de Vos-Bladergroen

1e Druk - April 2015

ISBN:978-90-820185-2-3

NUR: 422

Voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden wordt door de uitgever geen aansprakelijkheid aanvaard.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, elektronisch
databestand of op welka andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Meer teksten en voorbeelden:

inhoudsopgave- INHOUD Blz.

Inleiding 5.
Receptenoverzicht 7.
Contactgegevens 207.

- HOOFDSTUKKEN Blz.

1 Appels en Peren 9.
2 De Boer op 23.
3 De Moestuin 37.
4 Vergeten Groenten 51.
5 Kruiderijen 63.
6 Gejaagd door de Wind 77.
7 Warme Bakkers 89.
8 Van Verse Vis 103.
9 Rokers 117.
toelichtingUit Moestuin en Vuronger is een boek dat verschillende facetten van het leven in een dorp-met-een
verhaal combineert. Dat ‘dorp’ is de gemeente Bunschoten, waar zowel met landbouw, veehouderij
en visserij, als met toerisme en grootschalige ambulante handel een bijzonder karakter aan de
grote veranderingen en zo zijn bijvoorbeeld eetgewoonten in een totaal ander daglicht komen te
staan.

Reden voor een bijzondere uitgave, onder de titel ‘Uit Moestuin en Vuronger’, waarin naast vroegere
en hedendaagse manieren van koken - van boerenkeuken en scheepsvooronder tot hoogwaardig
restaurant - ook plaatselijke bedrijvigheid, cultuur en historie aandacht krijgen.
Het boek bevat 208 pagina’s en wordt uitgebracht in full colour, met hard back cover en leeslint. Pieter
Winnifred de Vos voor de teksten en interviews. WK Creatieve Communicatie nam de uitgave, druk,
technische realisatie en marketing op zich.

‘Uit Moestuin en Vuronger’ bevat recepten uit de culinaire historie van Bunschoten, Spakenburg,
Eemdijk en de buurtschap Zevenhuizen, maar vooral tal van inspirerende nieuwe gerechten, op
basis van soortgelijke ingrediënten. Daarnaast vertelt het boek verhalen en anekdotes uit heden en
verleden van de ooit zo gesloten gemeenschap, die een toekomst vond in handelsgeest en innovatie
en letterlijk ‘de markt’ veroverde met nationale en internationale ondernemingen.
Chef-koks van plaatselijke restaurants, bakkers, tuinders, brood-, vis- en boerenbedrijven, jagers,
molenaars en talloze inwoners stelden voor dit unieke kookboek hun favoriete recepten beschikbaar.
De maaksters van het boek vulden ‘de gaatjes’ met eigen kooksuccessen en legden hun oor te
luisteren bij historici en bevolking. Zo ontstond een soort gezamenlijk dorpsproject, met een - in
eerdere opzichten - kleurrijk resultaat.
‘Uit Moestuin en Vuronger’ geeft zowel een smaakmakend als cultureel beeld van een samenleving,
die ooit bestond uit boeren en vissers. Van een dorp met stadsrechten, dat de kool en de geit letterlijk
lang spaarde, maar zich opwerkte tot een centrum van ultramoderne bedrijvigheid en technologie.
Een plaats die - met recht - ‘de smaak’ te pakken kreeg!
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.