Hoe dan wel?

Zorginnovatie in de praktijk, de winst van levensbrede begeleiding

Herman de Neef

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Hoe dan wel?

paperback/ gebrocheerd: € 29.50: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789081965934, geïllustreerd, December 2017
Formaat: 24.0 (h) x 17.0 (b) x 1.4 (d) cm. Gewicht: 600 gram.

Uitgever: Inspired Quality Publishers

beschrijving

Zorginnovatie, het kan wel
In 2016 is de begeleiding en ondersteuning van mensen met een psychische kwetsbaarheid overgeheveld van landelijke overheid naar gemeentes. Sindsdien valt dit onder de Wet Maatschappelijke Voorzieningen (WMO).

Als je je verdiept in deze wet liggen hier grote kansen op modernisering van de zorg. Deze kan mensgericht vorm krijgen. Zorg op maat wordt mogelijk. De cliënt wordt betrokken om op basis van gelijkwaardigheid tijdens een keukentafelgesprek de mogelijkheden voor begeleiding te onderzoeken.

Helaas vertelt de praktijk een weerbarstiger verhaal en zijn vele gemeentes zoekende. Mits goed toegepast echter is het wel degelijk mogelijk om met de WMO meer mensen te helpen zonder dat dit extra geld kost of op termijn zelf de kosten afnemen.

Herman de Neef is auteur, filosoof en ondernemer

Het boek bestaat uit twee delen:
Deel 1: zorginnovatie in de praktijk
Deel 2: de winst van levensbrede begeleiding

Deel 1. Zorginnovatie in de praktijk
De auteur laat in deel 1 zien dat het mogelijk is om vanuit de onderliggende intentie van de WMO de zorg, ondersteuning en begeleiding aan psychisch kwetsbare mensen te organiseren. Ze betaalbaar te houden, met beter resultaat, tegen minder kosten.

* Hij maakt inzichtelijk waarom mensen met een psychische kwetsbaarheid ondersteuning nodig hebben.
* Hij laat het belang zien om van een medisch georiënteerd manier van denken over mensen, over te stappen naar een mens- en levensgerichte benadering.
* Hij laat zien hoe hierdoor talenten vrij komen.
* Hij maakt een analyse van de obstakels en belemmeringen op het gebied van visie, beleid, organisatie en inrichting van de zorg en geeft oplossingsrichtingen.
* Hij beschrijft de PILLAR Methodiek. Met deze methodiek kun je WMO proof werken.

Door te putten uit zijn eigen ervaring als levenscoach en jobcoach verlevendigt hij zijn betoog met vele voorbeelden. Hij laat zo zien dat cliënten geen abstracte figuren of 'casussen' zijn, maar mensen die iets met hun leven willen.

In het laatste hoofdstuk van deel 1 komt hij met een aanzet tot een ethisch en existentieel fundament voor de zorg. Waarden zoals vertrouwen, integriteit, verbinding, betrokkenheid en autonomie zijn pijlers van dit fundament.

Deel 2. De winst van levensbrede begeleiding
In deel 2 staan zes levensverhalen van cliënten. Geschreven door coaches die verspreid over Nederland werken op basis van levensbrede begeleiding. Aan het eind van elk verhaal staat de winst van levensbrede begeleiding beschreven in persoonlijk, maatschappelijk en economisch opzicht.

Inkijkexemplaar:

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.