De gids voor het nieuwe arbotijdperk

hoe bedrijven kunnen inspelen op veranderingen die de arbowet in 2005 mogelijk heeft gemaakt, in de contextvan marktontwikkelingen, economische en demografische omstandigheden en het dienstverleningsaanbod

R.J. Pille; D.M. van der Putte

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
De gids voor het nieuwe arbotijdperk

paperback/ gebrocheerd: € 19.50: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789081940504, geïllustreerd, 80 blz., July 2012 UITVERKOCHT!

Uitgever: Falke en Verbaan Groep

beschrijving

Deze gids biedt inzicht in de veranderende situatie in vraag en aanbod op de markt van arbodienstverlening. Tevens geven wij u in de voor u liggende gids de visie van de Falke & Verbaan Groep op de toekomst van ons sociale zekerheidsstelsel in relatie tot arbodienstverlening. In deze Gids voor het Nieuwe Arbotijdperk komen zowel theorie als praktijk aan bod. In het theoretische deel rondom arbodienstverlening belichten wij het wettelijk kader, de ontwikkelingen op de arbomarkt in de afgelopen jaren en discussiepunten rondom de vormgeving van arbodienstverlening. In het tweede deel van deze gids gaan we in op de praktijk: hoe kunt u als organisatie uw arbodienstverlening vormgeven? Aan de hand van een concreet stappenplan komt u tot een keuze voor een type dienstverlening. Daarnaast bieden wij u tips voor het invullen van de benodigde randvoorwaarden om de nieuwe werkwijze ook tot een succes te maken.


Over de schrijvers
Omschrijving auteurs: Reijer Pille is directeur/eigenaar van Falke & Verbaan Groep. Reijer Pille heeft geneeskunde gestudeerd, zich later gespecialiseerd in de Sociale Geneeskunde en heeft diverse management- en adviesfuncties gehad in de sociale zekerheid en de arbodienstverlening. Reijer Pille is medeauteur van de eerste ministeriële regeling Wet Verbetering Poortwachter in 2001 en heeft diverse publicaties op zijn naam staan op het gebied van arbodienstverlening en verzuim.

Dianne van der Putte: Sinds 2009 is Dianne van der Putte directeur/aandeelhouder van Immediator, intermediair voor zelfstandige bedrijfsartsen werkend in het eigen-regiemodel en onderdeel van de Falke & Verbaan Groep. Met een achtergrond als arbeids- en organisatiepsycholoog en veel ervaring in consultancy op het gebied van verzuim en arbodienstverlening heeft zij het doel om de klanten van Immediator optimaal te adviseren en ondersteunen in de groei naar eigen regie.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.