Analyse + Meetkunde

op de lijn en in het vlak

Rinse Poortinga

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Analyse + Meetkunde

paperback/ gebrocheerd: € 32.50: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789081813549, geïllustreerd, 475 blz., March 2019
Formaat: 24.4 (h) x 17.3 (b) x 3.2 (d) cm. Gewicht: 780 gram.

Uitgever: Rinse Poortinga

trefwoorden: analyse meetkunde wiskunde

beschrijving

Dit boek behandelt de belangrijkste begrippen en methoden uit de analyse van 'functies van één variabele' en de analytische vlakke meetkunde als een samenhangend geheel. Begrippen en methoden, waarmee we op school op min of meer intuïtieve wijze kennis hebben gemaakt, worden in dit boek op een wiskundig verantwoorde manier opnieuw onder de loep genomen. De focus is hier meer op de theoretische structuur van genoemde wiskundegebieden gericht dan op praktisch rekenwerk en concrete toepassingen. Elementaire rekenvaardigheid m.b.t. algebraïsche formules, exponentiële, logaritmische en goniometrische functies, differentiëren en integreren en enige kennis van de schoolmeetkunde wordt bekend verondersteld. Hoofdstuk 1 geeft een korte samenvatting van de begrippen en notaties die niet tot de schoolstof behoren, maar die wel nodig zijn voor een goed begrip van de volgende hoofdstukken. Bij de namen van bekende wiskundigen, die in het boek genoemd genoemd worden, geven we geen biografische informatie, die is via het internet eenvoudig te vinden. We richten ons tot lezers die plezier beleven aan wiskunde en zich niet laten afschrikken, wanneer het af en toe wat moeilijker wordt. Als voorkennis is in principe wiskunde B op vwo-niveau voldoende.

Het betreft hier een herziene en uitgebreide editie van de eerste uitgave uit 2011.

Rinse Poortinga (1944) was docent wiskunde aan de RSG Magister Alvinus in Sneek. Van zijn hand verschenen 'Meetkunde en Algebra' en 'Elementaire Meetkunde', die direct aansluiten op de vwo-wiskunde, en 'Lineaire Algebra en Voortgezette Analyse', dat gezien kan worden als een vervolg op 'Analyse + Meetkunde'.

Inkijkexemplaar:

Meer teksten en voorbeelden:

over de schrijver(s)Rinse Poortinga (1944) was docent wiskunde aan de RSG Magister Alvinus in Sneek.inhoudsopgaveHOOFDSTUKKEN

1 Basisbegrippen
2 De getallenlijn en andere lineaire ruimten
3 Limieten, continuïteit en afgeleide
4 Integralen
5 De eenheidscirkel en goniometrie
6 Meetkunde in R2
7 Cirkels, driehoeken en meer in R2
8 Primitieven en Riemannsommen
9 Hogere afgeleiden
10 Krommen
11 Oppervlakte en complexe afgeleide
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.