Bedrijf kopen? Bedrijf verkopen?

een praktische handleiding voor de mkb-ondernemer

Berrie Abelen

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Bedrijf kopen? Bedrijf verkopen?

paperback/ gebrocheerd: € 39.50: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789081755870, 164 blz., November 2015 UITVERKOCHT!

Uitgever: TenPages.com

beschrijving

'Bedrijf kopen? Bedrijf verkopen?' is een praktische handleiding voor ondernemers die een bedrijf willen kopen of verkopen.
Op een prettig leesbare manier komen alle aspecten aan de orde die te maken hebben met het kopen of verkopen van een bedrijf.

UNIEK: TWEEDELIG OMSLAGBOEK
Je kunt beginnen te lezen in het voor jou relevante deel. Draai je het boek om dan kun je lezen met welke zaken de andere partij te maken krijgt en welke overwegingen deze maakt. Hierdoor kan het traject van het kopen of verkopen van een bedrijf efficiënter worden doorlopen.

Niet geheel toevallig is het boek dan ook dusdanig opgebouwd dat je als lezer in beide delen eindigt bij hetzelfde punt. De basis voor een gedegen bedrijfsoverdracht en tevreden partijen is hiermee gelegd.

KOPEN VAN EEN BEDRIJF
We beginnen met de manieren waarop je een geschikt bedrijf kunt vinden om over te nemen. Hierna staan we stil bij de juridische vormgeving van de overdracht. Moet je alleen de bezittingen van een bedrijf kopen of is het beter de aandelen en daarmee het gehele bedrijf te kopen?

De waarde van een bedrijf is een belangrijke factor bij het verkrijgen van financiering. Daarom geven we je inzage in de methoden die er bestaan om een bedrijf te waarderen en vertellen je waar je specifiek op moet letten om de aankoopsom binnen een redelijke termijn terug te verdienen. Ook besteden we aandacht aan de financiering van de overname en de mogelijke financieringsalternatieven.

Tenslotte besteden we in dit deel aandacht aan het onderhandelen, due diligence onderzoek en het opstellen van een intentieovereenkomst en verkoopovereenkomst.

VERKOPEN VAN EEN BEDRIJF
In dit deel komen de diverse onderdelen van het verkoopproces aan de orde. We richten ons op de verschillende opties die je hebt bij de keuze aan wie je het bedrijf wilt verkopen. Verder wordt ingegaan op de wijze waarop je kopers kunt vinden en binden en staan we stil bij het verkoopgereed maken van het bedrijf. Dat laatste aspect is nauw verbonden met de financiële privépositie van de verkoper.

Naast de materiële zijde van de verkoop besteden we ook aandacht aan de minstens zo belangrijke immateriële zijde zoals de kunst van het loslaten, het managen van emoties en het succesvol onderhandelen met een koper.

Kortom, dit deel is een steun in de rug bij wat voor veel ondernemers de meest ingrijpende gebeurtenis is in hun leven: afscheid nemen van je ziel en zaligheid.

OVER DE AUTEUR
Berrie Abelen (1978) is mede-eigenaar van Adcorporate International dat zich sinds 2002 in meerdere Europese landen bezighoudt met het thema bedrijfsoverdracht.
In Nederland kenmerkt dit zich met Bedrijventekoop.nl als grootste platform waarop bedrijven te koop worden aangeboden dan wel te koop worden gevraagd. Daarnaast worden vanuit Adcorporate dergelijke aan- en verkooptrajecten inhoudelijk begeleidt.

Als auteur/publicist heeft Abelen meerdere artikelen geschreven over het waarderen van ondernemingen en aanverwante zaken bij bedrijfsoverdrachten. Tevens is hij co-auteur van het in 2008 verschenen boek 'Vraagprijs of prijsvraag?!', dat ingaat op de specifieke benadering van bedrijfswaardering voor bedrijven in het MKB.

Zowel als adviseur als ondernemer heeft Abelen ruime ervaring opgedaan met het kopen en verkopen van bedrijven.

INHOUDSOPGAVE

DEEL 1: BEDRIJF KOPEN

INLEIDING
Kopen van een onderneming
Twee delen

HOOFDSTUK 1: DOEL EN DROOM
Zelfkennis
Succesvol ondernemerschap
Wat wil ik
Zoekprofiel
Hoe vind ik het juiste bedrijf
Overnameadviseurs
Adviseurs bij het kopen van bedrijven
Een geschikt bedrijf in zicht?
Denken als een verkoper
Denken als een koper

HOOFDSTUK 2: JURIDISCHE VORMGEVING VAN DE OVERDRACHT
Activa-passiva transacties
Aandelentransactie
Welke transactie?
De kosten van een overname

HOOFDSTUK 3: WAARDERING VAN EEN ONDERNEMING
Wanneer waarderen
Meer dan de som van de activa
Waarde en prijs
Verband tussen koopsom en financiering
Economische waarde
Waarderingsmethoden
Liquidatiewaarde
Intrinsieke waarde
Rentabiliteitswaarde
Discounted Cashflowwaarde
Immateriële activa
Waar moet u als koper op letten?

HOOFDSTUK 4: FINANCIERING
Financieringsalternatieven
Eigen vermogen
Externe investeerders
Rol van de verkoper bij de financiering
Bancair krediet
Earn-out

HOOFDTUK 5: ONDERHANDELINGEN EN DOCUMENTEN
Onderhandelingen
Informatiememorandum
Geheimhoudingsverklaring
Intentieovereenkomst
Due diligence
(Ver)koopovereenkomst

Tot besluit
Over de auteur

DEEL 2: BEDRIJF VERKOPEN

INLEIDING
Verkopen van een bedrijf

HOOFDSTUK 1: DOEL, VISIE EN EMOTIES
Persoonlijke doelen
De kunst van het loslaten
Het managen van emoties

HOOFDTUK 2: STRATEGISCHE OPTIES
Verschillende processen
Verschillende mogelijkheden
Familieopvolging
Management buy-out
Management buy-in
Strategische overname
Hoe vind ik een koper?
Hoe vind ik de juiste koper?
Het eigen netwerk
Welke adviseurs kunnen mij helpen?

HOOFDSTUK 3: VOORBEREIDING VAN DE OVERDRACHT
Invalshoeken
Verkoopklaar maken van de onderneming
Checklist
Financiële planning
Balansmanagement
Bedrijfspanden
Lenen aan en lenen van de BV
Lenen van de vennootschap
Pensioenstructuren voor de DGA
Pensioen in eigen beheer versus extern verzekeren

HOOFDSTUK 4: WAARDE VAN EEN ONDERNEMING
Wanneer waarderen?
Meer dan de som van de activa
Waarde en prijs
Waarde, winst en eigen vermogen
Economische waarde
Immateriële waarde
Waardemanagement
Waardecreatie of waardevernietiging?
Zo doet u aan waardevermeerdering

HOOFDSTUK 5: VORMGEVING VAN DE VERKOOP
Activa-passiva versus aandelen
Activa-passivatransacties
Fiscaliteit
Activa-passiva of aandelen?
Rol van de verkoper bij de financiering
Achtergestelde lening
Earn-out

HOOFDSTUK 6: ONDERHANDELEN EN PROCESMANAGEMENT
Onderhandelen
Informatiememorandum
Geheimhoudingsverklaring
Intentieovereenkomst
Due diligence
(Ver)koopovereenkomst

Tot besluit
Een rol als manager
Een rol als financier
Over de Auteur

Meer teksten en voorbeelden:

over de schrijver(s)Berrie Abelen (1978) is mede-eigenaar van Adcorporate International dat zich sinds 2002 in meerdere Europese landen bezighoudt met het thema bedrijfsoverdracht.

In Nederland kenmerkt dit zich met Bedrijventekoop.nl als grootste platform waarop bedrijven te koop worden aangeboden dan wel te koop worden gevraagd. Daarnaast worden vanuit Adcorporate dergelijke aan- en verkooptrajecten inhoudelijk begeleidt.

Als auteur/publicist heeft Abelen meerdere artikelen geschreven over het waarderen van ondernemingen en aanverwante zaken bij bedrijfsoverdrachten. Tevens is hij co-auteur van het in 2008 verschenen boek ‘Vraagprijs of prijsvraag?!’, dat ingaat op de specifieke benadering van bedrijfswaardering voor bedrijven in het MKB.

Zowel als adviseur als ondernemer heeft Abelen ruime ervaring opgedaan met het kopen en verkopen van bedrijven.
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.