De gouden Weken

groepsvorming en ouderbetrokkenheid

B. Bijleveld

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
De gouden Weken

paperback/ gebrocheerd: € 22.95: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789081712019, 76 blz., April 2011
Formaat: 23.8 (h) x 16.0 (b) x 0.6 (d) cm. Gewicht: 193 gram.

Uitgever: Eduforce

beschrijving

De Gouden Weken worden ingezet om het goud dat je in handen hebt, je leerlingen, in korte tijd te smeden en te kneden zodat er een fijne sfeer in je groep heerst, een heel schooljaar lang.

De Gouden Weken zijn de eerste weken van het schooljaar. Ze zijn bij uitstek geschikt om een fundament neer te zetten voor een goede groepsvorming. Dit boek laat zien hoe het werkt en waarom het werkt. Daarnaast vormt het een handzaam en overzichtelijk geheel vol instrumenten om de groepsvorming en het oudercontact goed te laten verlopen. Je kunt het zien als de basis voor het werken met groepen leerlingen.

Bij de Gouden Weken ligt het accent op groepsvormende activiteiten en oudercontact. Leerkrachten krijgen een stappenplan aangereikt hoe ze deze gouden weken vorm kunnen geven. Het stappenplan omvat naast suggesties voor de inzet van groepsvormende activiteiten, ook suggesties voor de regelgeving, de indeling van het lokaal en de indeling van een dag.

De dynamische driehoek tussen leerkracht, kind en ouder staat centraal in onze aanpak. Inzichten vanuit het Groepsontwikkelingsmodel van Tuckman en de behoeftepiramide van Maslow spelen een voorname rol bij de fases van groepsvorming. Deze inzichten worden op een praktische en concrete manier vertaald naar de onderwijspraktijk, waarbij energizers en coöperatieve leervormen een belangrijke rol spelen.

Daarnaast wordt er veel aandacht besteedt aan effectief klassenmanagement, waarbij onder andere inzichten van Marzano's meta-analyse benut worden.
Wat betreft de oudercommunicatie krijgt Mehrabian's theorie over de effecten van verbale en non-verbale communicatie de nodige aandacht. Ook besteden we aandacht aan de basishouding bij oudercommunicatie en maken we gebruik van oplossingsgerichte gespreksprincipes.

Ouderbetrokkenheid:

In het boekje 'De Gouden Weken' wordt aandacht besteed aan groepsvorming en ouderbetrokkenheid. Ten aanzien van ouderbetrokkenheid wordt met name ingegaan op het voeren van gesprekken met ouders en de typen ouders die wij tegenkomen op de school. Beide onderdelen zijn aspecten van ouderbetrokkenheid op school.

Over de auteur:

Boaz Bijleveld heeft ruime ervaring in het begeleiden van leerlingen, leerkrachten en ouders bij het stimuleren van een positieve groepsvorming. Hij wordt zowel preventief als curatief ingezet. Ook verzorgt hij diverse trainingen en cursussen, variërend van weerbaarheidtrainingen met leerlingen tot teamcursussen over oplossingsgericht werken en groepsvorming met leerkrachten of ouders. Naast het verzorgen van groepsbijeenkomsten werkt hij ook op individuele basis met leerlingen. Binnen de leerlingenzorg wordt hij ingezet bij het uitvoeren van psychologisch, didactisch en diagnostisch onderzoek.

Uitvoering: boek, 80 pagina's
Auteur: Boaz Bijleveld

Meer teksten en voorbeelden:

recensie citaatEen boek over groepsvorming in het basisonderwijs en het belang van oudercontacten. De auteur is van mening dat tijdens de eerste vier weken de manier waarop de groep leerlingen zich vormt van cruciaal belang is en dat het contact tussen ouder en leerkracht hierin erg belangrijk is. Hij maakt duidelijk dat de wisselwerking tussen leerkracht en ouder medebepalend is voor de prestaties en het welbevinden van het kind. De auteur presenteert een stappenplan waarmee leerkrachten de eerste vier weken - 'de gouden weken' - vorm kunnen geven. Het bestaat uit suggesties voor groepsvormende activiteiten, voor regelgeving, de indeling van het lokaal en de indeling van een dag. Ook staan in het boek handvatten voor het voeren van gesprekken met ouders (door het hele jaar heen): hij beschrijft de basishouding en geeft aan hoe je ouders kunt communiceren om ze te bereiken en het contact op te bouwen. De auteur is psycholoog en onderwijsadviseur bij Cedin, een bedrijf dat trainingen en advies biedt aan het onderwijsveld. Het boek is geschreven voor leerkrachten en andere functionarissen binnen het onderwijs. Met bronmelding. Recensent: Biblion
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.