De Transhumane Mens

over een evolutionaire sprong voorwaarts

Harry Ansems

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
De Transhumane Mens

paperback/ gebrocheerd: € 20.00: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789081676328, 114 blz., February 2013
Formaat: 21.0 (h) x 14.5 (b) x 1.3 (d) cm. Gewicht: 205 gram.

Uitgever: Pumbo.nl B.V.

beschrijving

Eerder in de geschiedenis van het bewustzijn op aarde maakten de hominiden een belangrijke evolutionaire sprong voorwaarts door de gebruikmaking van abstracte taalsymbolen. Gelijktijdig met de verbeterde communicatie tussen soortgenoten ontwikkelde zich het reflexieve denken van het menselijk individu. Tegenwoordig leven we in een tijd waarin een steeds krachtiger wordend wereldwijd reikend communicatienetwerk de aarde omhult. Er ontstaat een nieuw wereldbeeld en een nieuw universeel bewustzijn. Individuele percepties van de werkelijkheid komen onder druk te staan. De menselijke samenleving verandert in hoog tempo en dit is ook van invloed op het reflexieve denken.
Dit boek gaat over de nieuwe mens, de mens van de toekomst. De verdere computerisering van de samenleving speelt hierbij een beslissende rol. Er ontstaat een collectief, menselijk geheugen en een collectieve identiteit.
Dit zal niet ten koste gaan van humane verworvenheden als empathie, vrijheid en zelfverwerkelijking. Immers het kenmerk van de evolutie is dat de echt nuttige en waardevolle eigenschappen altijd behouden blijven.
In een nieuwe transhumane samenleving overstijgt de mens zichzelf. Het bewustzijn heeft bij de transhumane mens een hogere dimensie bereikt, waarbij beperkingen van ruimte en tijd nog maar een ondergeschikte rol spelen. De nieuwe mensheid kent een uiterst sterke psychische verbondenheid; zij voelt en denkt niet langer op individuele basis maar veel meer met de perceptie van een totale, menselijke collectiviteit. Dit boek bevat geen science-fiction. Er is gebruik gemaakt van objectieve gegevens uit onder meer biologie, neurologie, psychologie en informatietechnologie.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.