Financieel management voor de niet-financiele manager 3 Financiele-beheeraspecten

Gijs Hiltermann; Michel Verhoeven

Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
 
Financieel management voor de niet-financiele manager  ...

paperback/ gebrocheerd: € 20.00: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789081348201, geïllustreerd, 125 blz., March 2012 UITVERKOCHT!

Uitgever: Uitgeverij H & G

beschrijving

De behoefte aan een overzicht over het vakgebied van financieel management dat voor leken helder en begrijpelijk is, is duidelijk aanwezig. Soms zijn er managers die besloten hebben zich verder te bekwamen in bedrijfskundige vakken, bijvoorbeeld door een MBA-studie te volgen; maar zij worden direct geconfronteerd met diepgaande financiële boeken. Voor hen is dit boek een inleiding op basaal niveau, waardoor vakliteratuur gemakkelijker te volgen is. Er zijn ook managers die eenvoudigweg behoefte hebben aan achtergrondkennis om daarmee gemakkelijker een gesprek met controller of accountant te kunnen voeren of zich zekerder te voelen in een managementteamvergadering. Dit boek helpt hen met de meest gebruikte termen en financiële beginselen. Daarbij komen veel voorbeelden uit profitorganisaties aan de orde, maar waar nodig zal ook worden gereflecteerd aan not-for-profitorganisaties.

Deze serie bestaat uit drie delen, die afzonderlijk van elkaar kunnen worden bestudeerd. Het eerste deel behandelt de jaarverslaggeving, met daarbij de grondbeginselen van de drie financiële overzichten waarmee mensen met elkaar financiële informatie uitwisselen: de balans, de winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht. Ook de regelgeving rond het jaarverslag komt aan bod, evenals de analyse van cijfers.
Deel 2 (Management accounting & control) behandelt de onderwerpen die betrekking hebben op de interne sturing in organisaties en de rol van financiële informatie daarbij. Beslissen op basis van kasstromen, kosten en kostprijs, budgettering, interne verrekening en resultaatverantwoordelijkheid zijn onderwerpen die daarbij aan de orde worden gesteld.
Financiële-beheeraspecten is de titel van het derde deel. Dat behandelt een aantal min of meer losstaande onderwerpen die verschillende aspecten van financieel beheer behandelen, zoals valutamanagement, financiële fraude, interne-beheersingssystemen, werkkapitaalbeheer en 'value based management'.

De drie delen samen geven een goed totaalbeeld van het hele financiële werkveld in een organisatie. De bestudering ervan zal hopelijk leiden tot een beter begrip van het financiële denken en wellicht tot een verdere verdieping in de vorm van vervolgliteratuur.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.