PsychoSociale BasisKennis voor het CAM-Domein

Nico Smits

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
PsychoSociale BasisKennis voor het CAM-Domein

paperback/ gebrocheerd: € 58.83: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789080976375, geïllustreerd, 219 blz., February 2015
Formaat: 29.7 (h) x 21.0 (b) x 1.1 (d) cm. Gewicht: 763 gram.

Uitgever: Centrum CAM

serienaam/reeks: Boeken in het kader van de CPION geaccrediteerde opleidingen

redactie: Gerda Perenboom

beschrijving

Dit boekwerk is specifiek samengesteld boek voor gebruik tijdens de lessen PsychoSociale BasisKennis (PSBK) ten behoeve van opleidingen voor beroepen in het CAM-domein (paramedische beroepen).
Het was de bedoeling van de samenstellers om een boek te verzorgen, dat past bij de lessen PSBK binnen het CAM-domein maar gelijktijdig, in tegenstelling tot zo veel boeken binnen de reguliere gezondheidszorg, betaalbaar bleef. Om dat te kunnen bereiken wordt het boek op de meest eenvoudige wijze gedrukt en niet voorzien van zware gebonden kaften.


De informatie/inhoud is beperkt tot die informatie, die van belang is (wordt vooronderstelt) voor (aanstaande) beroepsbeoefenaren in de diverse CAM-behandelwijzen (therapeuten), om daarmee te voldoen aan de eisen die gesteld zijn/worden door de zorgverzekeraars en beroepsverenigingen. Er is dan ook bij de samenstelling gestuurd op de onderwerpen zoals die voorkomen in de rapportage/adviezen van PLATO die, in opdracht van de zorgverzekeraars, een advies hebben geschreven rond de benodigde PSBK waarvan verwacht mag worden dat zelfstandig werkende therapeuten hierover beschikken om hun beroep verantwoord en veilig uit te oefenen.


Dit boek werd origineel samengsteld ten behoeve van het PSBK-onderwijs binnen PAVO Hogeschool, meer specifiek binnen het Johan Borgman College (JBC).
PAVO Hogeschool richt zich op onderwijs voor paramedische beroepen. Dit doet zij vanuit de wens om CAM een volwaardige plaats in de gezondheidszorg te geven.
Gezien de inhoud is het, uiteraard, voor meer opleidingen bruikbaar. Om deze reden wordt dit boek, in twee uitvoeringsvormen, beschikbaar gesteld.

Meer teksten en voorbeelden:

inhoudsopgaveVoorwoord 3
Inhoudsopgave 5
1. MBK binnen PSBK 9
1.1 Algemene basiskennis/begrippen, consultvoering en elementaire leer 9
1.1.1. Gezondheid en ziekte 9
1.1.2. Basiselementen van het menselijk lichaam 10
1.1.3. Consultvoering 26
1.1.4. Elementaire leer 52
1.2 Farmacologie 68
1.3 Ademhalingsstelsel 85
1.3.1. Anatomie 85
1.3.2. Fysiologie 87
1.3.3. Symptomatologie 90
1.3.4. Onderzoek 91
1.3.5. Pathologie 92
1.4 Zenuwstelsel 101
1.4.1. Antomie 101
1.4.2. Fysiologie 106
1.4.3. Symptomatologie 113
1.4.4. Onderzoek 114
1.4.5. Pathologie 114
1.4.6. Therapie 126
1.5 Hormoonstelsel 127
1.5.1. Anatomie 127
1.5.2. Fysiologie 128
1.5.3. Symptomatologie 134
1.5.4. Onderzoek 134
1.5.5. Pathologie 135
1.5.6. Therapie 143
1.6 Genitaal stelsel 145
1.6.1. Anatomie 145
1.6.2. Fysiologie 147
1.6.3. Symptomatologie 151
1.6.4. Onderzoek 151
1.6.5. Pathologie 152
1.6.6. Therapie 159
2. Basiskennis Psychologie 160
2.1 Biologische Psychologie 160
2.1.1 Biologische benadering 160
2.1.2 Invalshoeken van de biologische psychologie 160
2.2 Leer theoretische / cognitieve benadering 161
2.2.1 Cognitieve psychologie 161
2.2.2 Geschiedenis 161
2.2.3 Cognitieve psychologie en linguïstiek 162
2.2.4 Cognitieve therapie en neurowetenschap 162
2.3 Psycho-analytische benadering 162
2.3.1 Ontstaan van psycho-analytische benadering 163
2.3.2 Fundamentele begrippen van de psychoanalyse 163
2.3.3 Structuur van de psyche 163
3. Ontwikkelingen binnen de psychoanalyse 166
3.1 Ontwikkelingen van Freuds ideeën 166
3.1.1 Psychoanalytische vereniging 166
3.1.2 Navolgers van Freud 167
3.1.3 Psychoanalyse in Nederland 167
3.1.4 Kritiek op de psychoanalyse 167
3.2. Humanistische benadering 169
3.2.1 Humanistische psychologie 169
3.2.2 Ontwikkelingen 169
3.2.3 Behandeling en training 170
3.2.4 Belangrijke vertegenwoordigers van de Humanistische psychologie 170
3.3 Systeem theoretische benadering 170
3.3.1 Ontwikkeling en tijdlijn 170
3.3.2 Vormen van systeemtherorie 171
4. Ontwikkelingspsychologie (Veroudering/Sterven) 174
4.1 Persoonlijkheidsontwikkeling 174
4.2 Psychoanalytische benadering Freud 174
4.3. Persoonlijkheidstypen van Jung 175
4.3.1 Dispositionele benadering 175
4.3.2 Big Five 176
4.3.3 Neuroticisme-Extraversie 176
4.3.4 BIS/BAS theorie 177
4.3.5 Persoonlijke Constructtheorie 178
4.3.6 REP-Test 178
4.3.7 Beheersingsoriëntatie 178
4.4 Leeftijdsfasen bijbehorende ontwikkelingstaken 179
4.4.1 Vertrouwen tegenover fundamenteel wantrouwen 179
4.4.2. Zelfstandigheid tegenover schaamte en twijfel 179
4.4.3. Initiatief tegenover schuldgevoel 179
4.4.4. Vlijt tegenover minderwaardigheid 179
4.4.5. Identiteit tegenover rolverwarring 180
4.4.6. Intimiteit tegenover isolement 180
4.4.7. Openstaan voor verandering tegenover stagnatie 180
4.4.8. Ego-integriteit tegenover wanhoop 180
4.5 Sociale Ontwikkelingsfasen van het Kind 180
4.5.1 Sociale Ontwikkeling 1 tot en met 12 maanden 181
4.5.2 Sociale Ontwikkeling van 1 tot 1,5 jaar 182
4.5.3 Sociale Ontwikkeling van 1,5 tot 2 jaar 182
4.5.4 Sociale Ontwikkeling van 2 tot 2,5 jaar 182
4.5.5 Sociale Ontwikkeling van 2,5 tot 3 jaar 183
4.5.6 Ontwikkeling van 3 tot 4 jaar 183
4.5.7 Sociale Ontwikkeling van 4 tot 5 jaar 183
4.5.8 Sociale Ontwikkeling van 5 tot 6 jaar 183
4.5.9 Sociale Ontwikkeling van 6 tot 7 jaar 183
4.5.10 Sociale Ontwikkeling van 7 tot 8 jaar 184
4.6 Veroudering/Sterven/ Dementie 184
4.6.1 Veroudering 184
4.6.2 Sterven 185
4.6.3 Takenmodel Herman De Monnink 186
4.6.4 Palliatieve sedatie 187
4.7 ouderdomsproblematiek 188
4.7.1 Dementie 188
4.8 rouwproblematiek 189
4.8.1 Rouw bij Chronische ziekte 189
4.8.2 Rouwreacties 189
4.8.3 Terminale cliënten 190
4.9 Rouw 191
4.9.1 Rouw na overlijden 191
4.9.2 Rouwtakenmodel ( William Worden: Amerikaans psycholoog) 191
4.9.3 Aanvaarden werkelijkheid van het verlies 191
4.9.4 Ervaren van de pijn van het verlies 191
4.9.5 Aanpassen aan een leven waarin de overledene ontbreekt 191
4.9.6 Belemmeringen voltooien van deze derde rouwtaak 192
4.9.7 Hulp aan rouwenden 192
4.9.8 Belemmeringen voltooien van deze vierde rouwtaak 192
4.9.9 Kenmerken van normale rouw: gevoelens 192
4.9.10 Verschil in rouw bij bepaalde verwantschapsrelaties 194
4.9.11 Onderscheid normale rouw en gecompliceerde rouw 194
4.9.12 Begeleiding bij verliesverwerking 195
4.9.13 Zes vormen van gecompliceerde rouw 195
5. Psychopathologie 200
6. Informatie-, gespreks- en therapeutische vaardigheden 202
6.1 Test en testconstructies 202
6.2 Inleiding 202
6.3 Praktisch testgebruik 202
6.3.1 Testgebruik 203
6.3 2 Het creëren van een optimale betrokkenheid van de cliënt 203
6.3.3 Bezwaren bij testgebruik 203
6.4 Capaciteiten 204
6.4.1 BNT, Basis Nivo Test, 1993 A. Evers 204
6.4.2 Voorbeeldvragen 204
6.4.3 Doelgroep 205
6.4.4 DAT '83, Differentiële Aanleg Testserie, 1983 205
6.4.5 Voorbeeldvragen 206
6.4.6 Doelgroep 206
6.5 Informatie complementaire geneeswijze 208
6.5.1 Stichting IOCOB als bron van complementaire geneeswijze 208
6.5.2 Medische literatuur zoeken op internet 208
6.5.3 Review, Systematische review 208
7. Gezondheidszorg en Ethiek 212
7.1 Nulde lijn 212
7.2 Eerste lijn 212
7.3 Tweede lijn 213
7.3.1 Plaats van de zorg 213
7. 4 Opzet brief huisarts 214
8. Extra: Omgaan met een chronische ziekte 216
8.1 Inleiding 216
8.2 Vaak voorkomende gevoelens en gedachten 216
8.2.1 Ongeloof en ontkenning 216
8.2.2 Woede en onmacht 216
8.2.3 Verdriet 217
8.2.4 Onzekerheid en angst 217
8.2.5 Hopeloosheid, schuldgevoel, depressie 217
8.2.6 Opluchting 218
8.3 Rouwreacties 218
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.