Medische BasisKennis voor het CAM-Domein

Nico Smits

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Medische BasisKennis voor het CAM-Domein

paperback/ gebrocheerd: € 68.78: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789080976351, geïllustreerd, 288 blz., February 2015
Formaat: 29.7 (h) x 21.0 (b) x 1.3 (d) cm. Gewicht: 982 gram.

Uitgever: Centrum CAM

serienaam/reeks: Boeken in het kader van de CPION geaccrediteerde opleidingen

beschrijving

Dit boekwerk is specifiek samengesteld boek voor gebruik tijdens de lessen Medische BasisKennis (MBK) ten behoeve van opleidingen voor beroepen in het CAM-domein (paramedische beroepen).
Het was de bedoeling van de samenstellers om een boek te verzorgen, dat past bij de lessen MBK binnen het CAM-domein maar gelijktijdig, in tegenstelling tot zo veel boeken binnen de reguliere gezondheidszorg, betaalbaar bleef. Om dat te kunnen bereiken wordt het boek op de meest eenvoudige wijze gedrukt en niet voorzien van zware gebonden kaften.


De informatie/inhoud is beperkt tot die informatie, die van belang is (wordt vooronderstelt) voor (aanstaande) beroepsbeoefenaren in de diverse CAM-behandelwijzen (therapeuten), om daarmee te voldoen aan de eisen die gesteld zijn/worden door de zorgverzekeraars en beroepsverenigingen. Er is dan ook bij de samenstelling gestuurd op de onderwerpen zoals die voorkomen in de rapportage/adviezen van PLATO die, in opdracht van de zorgverzekeraars, een advies hebben geschreven rond de benodigde MBK waarvan verwacht mag worden dat zelfstandig werkende therapeuten hierover beschikken om hun beroep verantwoord en veilig uit te oefenen.


Dit boek werd origineel samengsteld ten behoeve van het MBK-onderwijs binnen PAVO Hogeschool, meer specifiek binnen het Johan Borgman College (JBC).
PAVO Hogeschool richt zich op onderwijs voor paramedische beroepen. Dit doet zij vanuit de wens om CAM een volwaardige plaats in de gezondheidszorg te geven.
Gezien de inhoud is het, uiteraard, voor meer opleidingen bruikbaar. Om deze reden wordt dit boek, in twee uitvoeringsvormen, beschikbaar gesteld.

Meer teksten en voorbeelden:

inhoudsopgaveVoorwoord 3
1. Inleiding 11
2. Gezondheid en ziekte 13
2.1. Preventie 14
2.2. Curatie 14
2.3. Palliatie 14
3. Basiselementen van het menselijk lichaam 15
3.1. Niveaus 15
3.1.1. Macro-niveau 15
3.1.2. Meso-niveau 15
3.1.3. Micro-niveau 15
3.2. Cel 16
3.3. Celdeling 17
3.3.1. Deling 17
3.4. Celdifferentiatie 20
3.5. Orgaan 27
4. Consultvoering 31
4.1. Anamnese 31
4.1.1. Definitie 31
4.1.2. Symptomen 32
4.2. Onderzoek 32
4.2.1. Definitie 32
4.2.2. Lichamelijk onderzoek 32
4.2.3. Aanvullend onderzoek 33
4.3. Differentiaal diagnose 37
4.3.1. Definitie 37
4.3.2. Oorzaken 37
4.4. Therapie 44
4.4.1. Definitie 44
4.4.2. Soorten 44
5. Elementaire leer 57
5.1. Anatomie 57
5.2. Fysiologie 58
5.3 Voeding 59
5.3.1. Kwalitatieve samenstelling 60
5.3.2. Kwantitatieve samenstelling 62
5.4. Symptomatologie 64
5.5 Onderzoek 64
5.5.1. Lichamelijk 64
5.5.2. Aanvullend 65
5.6. Pathologie 65
5.6.1. Alcoholisme 67
5.6.2. Allergie 68
5.6.3. Anorexia Nervosa 68
5.6.4. Obesitas 69
5.6.5. Verslavingen 70
6. Bloed en lymfestelsel 73
6.1. Anatomie 73
6.1.1. Bloed 73
6.1.2. Lymfatisch systeem 73
6.2. Fysiologie 76
6.2.1. Bloed 76
6.2.2 Lymfatisch systeem 77
6.3. Symptomatologie 79
6.4. Onderzoek 79
6.4.1. Lichamelijk 79
6.4.2. Aanvullend 80
6.5. Pathologie 80
6.5.1. AIDS 81
6.5.2. Anemie 81
6.5.3. Diep veneuze trombose 82
6.5.4. Embolie 83
6.5.5. Genetisch afwijkende erytrocyten 83
6.5.6. Hemofilie 83
6.5.7. Hodgkin-lymfoom 84
6.5.8. Leukemie 84
6.5.9. Morbus pfeiffer 85
6.5.10. Pancytopenie 85
6.5.11. Polycytemie 86
6.5.12. Shock 86
6.5.13. Thrombocytopenische purpura 87
7. Bewegingsstelsel 89
7.1. Anatomie 89
7.1.1. Gewrichten 89
7.1.2. Skelet 89
7.1.3. Spieren 94
7.2. Fysiologie 94
7.2.1. Gewrichten 94
7.2.2. Skelet 95
7.2.3. Spieren 95
7.3. Symptomatologie 96
7.4. Onderzoek 97
7.4.1. Lichamelijk 97
7.4.2. Aanvullend 97
7.5. Pathologie 97
7.5.1. Artrose 99
7.5.2. Artritis 100
7.5.3. Bekkeninstabiliteit 100
7.5.4. Fibromyalgie 101
7.5.5. Hernia 101
7.5.6. HNP 102
7.5.7. Jicht 102
7.5.8. Osteoporose 103
7.5.9. Reumatoïde artritis 103
7.5.1 0. Rugpijn 104
7.5.11. SLE 105
7.6.Therapie 105
8. Hart en vaatstelsel 107
8.1. Anatomie 107
8.1.1. Hart 107
8.1.2. Vaatstelsel 108
8.2. Fysiologie 109
8.2.1. Hart 109
8.2.2. Vaatstelsel 111
8.3. Symptomatologie 112
8.4. Onderzoek 112
8.4.1. Lichamelijk 112
8.4.2. Aanvullend 112
8.5. Pathologie 113
8.5.1. Angina Pectoris 114
8.5.2. Atherosclerose 115
8.5.3. Bradycardie 116
8.5.4. Decompensatio Cordis 116
8.5.5. Endocarditis 117
8.5.6. Hartinfarct 118
8.5.7. Hypertensie 118
8.5.8. Tachycardie 120
8.5.9. Varices 121
8.6. Therapie 122
9. Ademhalingsstelsel 123
9.1. Anatomie 123
9.2. Fysiologie 125
9.3. Symptomatologie 128
9.4. Onderzoek 129
9.4.1. Lichamelijk 129
9.4.2. Aanvullend 129
9.5. Pathologie 130
9.5.1. Allergie 131
9.5.2. Astma 132
9.5.3. Bacteriële bovensteluchtweginfecties 133
9.5.4. Bronchitis 133
9.5.5. Bronchuscarcinoom 133
9.5.6. OORD 134
9.5.7. Cystic Fibrosis 134
9.5.8. Koolmonoxide intoxicatie 135
9.5.9. Larynxcarcinoom 135
9.5.1 0. Pneumonie 135
9.5.11. Pneumotorax 136
9.5.12. Rhinitis 136
9.5.13. Roken 137
9.5.14. Sarcoïdose 138
10. Spijsverteringsstelsel 139
10.1. Anatomie 139
10.2. Fysiologie 141
10.2.1. Mondholte 142
10.2.2. Keelholte 143
10.2.3. Oesophagus 144
10.2.4. Gaster 144
10.2.5. Duodenum 146
10.2.6. Pancreas 146
10.2.7. Hepar 146
10.2.8. Galblaas 147
10.2.9. Dunne darm 148
10.2.10. Colon 148
10.2.11. Rectum 149
10.3. Symptomatologie 149
10.4. Onderzoek 149
10.4.1. Lichamelijk 149
10.4.2. Aanvullend 149
10.5. Pathologie 150
10.5.1. Cholelithiasis 152
10.5.2. Colitis Ulcerosa 152
10.5.3. Colobcarcinoom 152
10.5.4. Diverticulose 153
10.5.5. Gastro-Enteritis 154
10.5.6. Hepatitis 154
10.5.7. IBS 155
10.5.8. Levercirrose 156
10.5.9. Maagcarcinoom 156
10.5.10. Morbus Crohn 157
10.5.11. Pancreatitis 158
10.5.12. Refluxoesophagitis 158
10.5.13. Ulcus Pepticum 159
10.6. Therapie 160
10.6.1. Leververvangende therapie 160
10.6.2. Stoma 160
11. Nierstelsel 161
11.1. Anatomie 161
11.2. Fysiologie 162
11.3. Symptomatologie 164
11.4. Onderzoek 164
13.4.1. Lichamelijk 164
11.4.2. Aanvullend 164
11.5. Pathologie 165
11.5.1. Blaascarcinoom 166
11.5.2. Blaaspapilloom 166
11.5.3. Cyste-nieren 167
11.5.4. Cystitis 167
11.5.5. Glomerulonefritis 168
11.5.6. Nefrotisch syndroom 169
11.5.7. Nefrolithiasis 169
11.5.8. Niercarcinoom 169
11.5.9. Niercontusie 170
11.5.10. Obstructie van de urinewegen 170
11.5.11. Pyelonefritis 171
11.5.12. Tubulo Interstitiële Nefritis 171
11.6. Therapie 172
13.6.1. Niervervangende therapie 172
11.6.2. Urostoma 173
12. Zintuigen 175
12.1. Huid 176
12.1.1. Anatomie 176
12.1.2. Fysiologie 177
12.1.3. Symptomatologie 178
12.1.4. Onderzoek 178
12.1.5. Pathologie 179
12.2. Mond 182
12.2.1. Anatomie 182
12.2.2. Fysiologie 183
12.2.3. Symptomatologie 183
12.2.4. Onderzoek 183
12.2.5. Pathologie 184
12.3. Neus 184
12.3.1. Anatomie 184
12.3.2. Fysiologie 185
12.3.3. Symptomatologie 185
12.3.4. Onderzoek 185
12.3.5. Pathologie 185
12.4. Oog 185
12.4.1. Anatomie 185
12.4.2. Fysiologie 187
12.4.3. Symtomatologie 187
12.4.4. Onderzoek 188
12.4.5. Pathologie 188
12.5. Oor 190
12.5.1. Anatomie 190
12.5.2. Fysiologie 191
12.5.3. Symptomatologie 192
12.5.4. Onderzoek 193
12.5.5. Pathologie 194
12.6. Verspreide receptoren 196
12.6.1. Anatomie 196
12.6.2. Fysiologie 196
12.6.3. Symptomatologie 196
12.6.4. Onderzoek 196
12.6.5. Pathologie 196
12.6.6. Therapie 199
13. Zenuwstelsel 201
13.1. Antomie 201
13.1.1. Centraal zenuwstelsel 201
13.1.2. Perifeer zenuwstelsel 205
13.2. Fysiologie 206
13.2.1. Anatomische indeling 206
13.2.2. Fysiologische indeling 211
13.3. Symptomatologie 213
13.4. Onderzoek 214
13.4.1. Lichamelijk 214
13.4.2. Aanvullend 214
13.5. Pathologie 214
13.5.1. Cerebro Vasculair Accident (CVA) 216
13.5.2. Chronisch VermoeidheidsSyndroom (CVS) 218
13.5.3. Dementie 219
13.5.4. Epilepsie 220
13.5.5. Hersentumor 221
13.5.6. Morbus Parkinson 222
13.5.7. Multiple Sclerose (MS) 222
13.5.8. Myastenia Gravis 223
13.5.9. Polyneuropathie 223
13.5.10. Whiplash 225
13.6. Therapie 226
14. Hormoonstelsel 227
14.1. Anatomie 227
14.2. Fysiologie 228
14.2.1. Bijnier 228
14.2.2. Bijschildklier 229
14.2.3. Duodenum 229
14.2.4. Epifyse 229
14.2.5. Hypofyse 230
14.2.6. Maag 230
14.2.7. Nieren 231
14.2.8. Ovarium 231
14.2.9. Pancreas 231
14.2.10. Schildklier 232
14.2.11. Testes 232
14.3. Symptomatologie 234
14.4. Onderzoek 234
14.4.1. Lichamelijk 234
14.4.2. Aanvullend 234
14.5. Pathologie 235
14.5.1. Diabetes Insipidus 235
14.5.2. Diabetes Mellitus 236
14.5.3. Hyperparathyroïdie 237
14.5.4. Hyperthyreoïdie 237
14.5.5. Hypoglycaemie 238
14.5.6. Hypopituïtarisme 239
14.5.7. Hyperthyreoïdie 240
14.5.8. Morbus Cushing 241
14.5.9. Morbus Addison 242
14.6. Therapie 243
15. Genitaalstelsel 245
15.1. Anatomie 245
15.2. Fysiologie 247
15.3. Symptomatologie 251
15.4. Onderzoek 251
15.4.1. Lichamelijk 251
15.4.2. Aanvullend 251
15.5. Pathologie 252
15.5.1. Cervixcarcinoom 253
15.5.2. Cystes 253
15.5.3. Endometriose 254
15.5.4. Infertiliteit 254
15.5.5. Mammacarcinoom 256
15.5.6. Menstruatiestoornissen 256
15.5.7. Myoom 257
15.5.8. Prolaps 257
15.5.9. Prostaatcarcinoom 258
15.5.10. Prostaathypertrofie 258
15.5.11. Testiscarcinoom 258
15.6. Therapie 259
15.6.1. Infertiliteit 259
15.6.2. Transseksualiteit 259
16. Levensfase 261
16.1. Zwangerschap 261
16.1.1. Anatomie 261
16.1.2. Fysiologie 262
16.1.3. Symptomatologie 263
16.1.4. Onderzoek 263
16.1.5. Pathologie 264
16.2. Bevalling en geboorte 268
16.2.1. Anatomie 268
16.2.2. Fysiologie 269
16.2.3. Symptomatologie 270
16.2.4. Onderzoek 270
16.2.5. Pathologie 270
16.2.6. Therapie 273
16.3. Kindfase 275
16.3.1. Anatomie 275
16.3.2. Fysiologie 275
16.3.3. Symptomatologie 279
16.3.4. Onderzoek 279
16.3.5. Pathologie 280
16.3.6. Therapie 285
16.4. Evenwichtsfase 285
16.5. Veroudering 286
16.5.1. Fysiologie 286
16.5.2. Symptomatologie 286
16.5.3. Onderzoek 287
16.5.4. Pathologie 287
16.5.5. Therapie 288
16.6. Sterven en dood 288
16.6.1. Anatomie 288
16.6.2. Fysiologie 288
16.6.3. Symptomatologie 289
16.6.4. Onderzoek 289
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.