Leef-tijd

tijd = illusie

Arie Aalders

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Leef-tijd

paperback/ gebrocheerd: € 17.95

ISBN: 9789080649194, 154 blz., December 2014
Formaat: 20.8 (h) x 14.7 (b) x 1.1 (d) cm. Gewicht: 256 gram.

Uitgever: Bureau Somar B.V.

beschrijving

L e e f - T ij d - T ij d = I l l u s i e Wanneer we doordenken over de Tijd wordt het als vanzelf een zodanig fascinerend thema dat het je niet meer loslaat. Dit was althans de ervaring van de auteur die door een mystieke belevenis tot ontdekking kwam dat tijd een illusie binnen ons stoffelijk bestaan is. Hoe langer hij erover nadacht hoe meer zekerheid hij kreeg dat Tijd binnen onze Kosmos niet bestaat. Door de auteur wordt Tijd op boeiende wijze onder de loupe genomen, resulterend in een opzienbarende visie, die het fundament van de natuurwetenschap zal doen schudden. Schoorvoetend zal de wetenschap inzien dat haar koers drastisch verlegd moet worden door o.a. als axioma aan te nemen dat ons Universum, onze Kosmos geen tijd kent. Let wel tijd is er wel, maar is inherent aan de mens en is voor de mens een illusie. De mens kent het begrip tijd alleen door verstandelijke begrenzingen die de gebeurtenissen in opvolging aan ons voordoen en waarmede ons denken geprogrammeerd is. De auteur neemt u, niet alleen mee op reis in de geschiedenis van de Tijd - de kalendersystemen - maar ook op zijn mystieke reis waardoor het steeds duidelijker wordt dat wanneer er geen tijd is er ook geen materie is, maar alleen energie, Universele Geest
De waarheid - het geheim - wordt verduisterd door de Tijd. Van deze opzienbarende onthulling moet u kennis nemen om te komen tot een levenshouding van
Vrijheid - Zelfbeheersing - Tolerantie - Liefde
Welnu, gaat u met de auteur mee op reis? Onderweg wordt het Geheim onthuld.

Meer teksten en voorbeelden:

over de schrijver(s) L e e f - T ij d T ij d = I l l u s i e
A u t e u r Nauticus van oorsprong, gespecialiseerd in HRM, Arbo, Coaching, Mediation en het Schouwen van de persoonlijkheid.
Opgroeiend aan de toegangspoort van de wereldhaven Rotterdam lag de keuze van een nautisch beroep voor de hand. Na de middelbare school voltooide hij aan de Hogere Zeevaartschool te Rotterdam in 1961 zijn studie met het diploma 1ste Stuurman voor de Grote Handelsvaart. Daarna ontwikkelde hij zich op de afdeling Bemanningszaken - in dienst van dezelfde rederij - tot een allrounder op het gebied van P&O. Hij introduceerde binnen het Personeelsbeleid HRM als: Human Relations Management. De confrontatie met het fenomeen Mens - in de ruimste zin van het woord - boeide hem zodanig dat de Zee vaarwel werd gezegd.
De étude van het mens-zijn, getoetst aan de dagelijkse praktijk binnen P&O - ARBO en MILIEU - van het Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO BV) - verscherpte zijn visie en intuïtie bij selectie, aanstelling, coaching en organisatie-ontwikkeling. Op zijn levensreis zoekende naar Waarheid was een innerlijke drang aanleiding om zijn visie te beschrijven en zagen diverse boeken het Licht. Het is de mens die nog steeds zoekende is naar zijn oorsprong, naar het In den Beginne, naar zijn Schepper, waarmede de holistische mens naar ziel, geest en lichaam, als geschapen zijnde naar Zijn beeld en gelijkenis, in de geest verbonden is! Jawel, ook nu in de huidige tijd is het mensdom en hiermede de wetenschap, nog steeds zoekende naar waarheid. Een opzienbarende visie die u de toekomst anders zal doen inzien, maar wel met vertrouwen, vrijmoedig blij en met respect voor uw medemens.
E e r d e r v e r s c h e n e n t i t e l s - Behouden Vaart. - Koninklijke Kunst; de Hoogste Levenskunst.
- De Mens, de zoekende Mens.
- Herta - Een trouwe mensenvriend.  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.