Profeten en Profeteerders

Henk de Cock

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Profeten en Profeteerders

paperback/ gebrocheerd: € 14.95

ISBN: 9789079859924, 228 blz., May 2018
Formaat: 20.0 (h) x 14.5 (b) x 2.0 (d) cm. Gewicht: 328 gram.

Uitgever: Scholten Uitgeverij B.V.

trefwoorden: bijbelse boodschap in heldere taal grondige studie over profetie tot steun en bemoediging

beschrijving

‘Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn
knechten, de profeten.’ (Amos 3:7) Altijd al heeft God tot ons gesproken door
middel van profeten. Om die reden moet een interpretatie van de gave van
profetie vandaag, overeenkomen met wat de Bijbel van kaft tot kaft openbaart.
Waar profeten zijn, zullen echter ook ‘profeteerders’ opstaan en zij zullen velen
misleiden. Vanwege dit feit zijn we ertoe gedwongen de Schrift te onderzoeken,
om niet in velerlei leugens verstrikt te geraken.
‘Profeten en profeteerders’ is een grondige studie over de gave van profetie. Het
omvat een uitgebreid onderzoek van de gehele Schrift. Het doel van dit boek
is enerzijds om de gave van profetie te beschermen tegen onbijbels gebruik;
anderzijds wil de auteur benadrukken hoe groot ons voorrecht is om te mogen
wandelen in de voetsporen van Gods profeten, die ondanks alle tegenspraak,
trouw gebleven zijn aan de boodschap die God hen gegeven heeft.

Meer teksten en voorbeelden:

over de schrijver(s)HENK DE COCK
Henk de Cock is geboren in een gerenommeerd Pinkstergezin
uit Haarlem. De zendingsopdracht van de
Heer heeft diepe sporen getrokken in zijn leven. Sinds
1963 is hij samen met zijn vrouw Connie werkzaam
als zendeling in Brazilië. Hij richtte de Pinkster Bijbelschool
op in Bras Cubas, een voorstad van São Paulo.
Jarenlang is hij voorganger van een lokale gemeente
in Bras Cubas. Vlak voor de eeuwwisseling droeg
hij zijn taken over aan zijn schoonzoon en dochter
Nathanael en Corrie Flach. Momenteel legt hij zich
toe op het uitbrengen van het bijbelstudiemateriaal
dat hij door de jaren heeft ontwikkeld, waarin hij op
een eenvoudige en duidelijke manier het evangelie
wil vertellen.
inhoudsopgaveVoorwoord 9
Opgedragen aan… 13
Inleiding 15
1. Het beoordelen van profetieën 19
Een wettelijke verplichting 19
De vrees om gecensureerd te worden 25
Hoe beoordeel je een profeet? 30
Zoeken naar bevestiging 34
2. Hoe bereidt een profeet zich voor op zijn bediening? 41
De profeet die door God gebruikt wordt 41
De noodzaak van zelfdiscipline 46
1 | Duidelijkheid 47
2 | Zelfbeheersing 51
Het begeleiden van profeten 56
3. Is het juist om profeten te raadplegen? 65
Beperkingen in het Oude en Nieuwe Testament 65
Het falen van menselijke middelaars 71
Profeteren betekent niet: commanderen 73
4. De misère van de valse profeten 81
Het geestelijk verval van de profeten van Israël 81
1 | Profeteerders van illusies 83
2 | Profetieën zonder nut 84
3 | Geldzucht 86
De schuld van het volk 89
INHOUD
6 7
5. De grootheid van Gods profeten 93
Zij veroordeelden de zonde 93
1 | Onoprechte eredienst 94
2 | Afgoderij 96
3 | Toverij 97
4 | Politieke verbonden 98
5 | Wetticisme 99
6 | Corruptie 102
7 | Sociaal onrecht 104
8 | Morele decadentie 105
9 | Hoogmoed 106
De veroordeling van Israëls vijanden 108
Het overblijfsel 111
De Messiaanse beloften 113
De invoeging van de heidenen in het heilsplan 115
Profetieën over de eindtijd 118
6. Het doel van profetie 127
De ogen gericht houden op het onzichtbare 127
Verder zien dan het stoffelijke 130
De geestelijke factoren die de geschiedenis bepalen 133
7. De eredienst 143
Profetie en lofprijs 143
Worden we bevrijd door de lofprijs? 150
Geestelijk leiderschap 153
8. De boodschap van Johannes de Doper 157
De geest en de kracht van Elia 157
Hoe kunnen wij het Koninkrijk Gods ontvangen? 161
De pre-existentie van Jezus 166
Jezus is het Lam Gods 168
Jezus is de Doper met Geest en met vuur 171
9. Profetie vandaag 175
Jezus spreekt door zijn profeten 175
Jezus is de grote Profeet van het nieuwe verbond 181
Profetie bouwt ons geloof op 184
Profetie en de wet 187
Profetie in harmonie met de andere 190
bedieningen en functies
10. Verlossing in eindtijdprofetie 199
Het eeuwige evangelie 199
Openbaring, het boek van de overwinnaars 209
Satan overwonnen 216
Wanneer zal het einde komen? 218
Over Henk de Cock en Stichting PBB 225
Eerder verschenen van Henk de Cock 227
toelichting✓ Grondige studie
over profetie
✓ Bijbelse boodschap
in heldere taal
✓ Tot steun en bemoediging
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.