De wereld en de waarheid

Alfred Voorrips

 
 

paperback/ gebrocheerd: € 14.95

ISBN: 9789079859887, 368 blz., January 2018
Formaat: 24.0 (h) x 17.0 (b) x 2.0 (d) cm. Gewicht: 704 gram.

Uitgever: Scholten Uitgeverij B.V.

redactie: Jan Meints

beschrijving

‘De Wereld en de Waarheid’ vertelt over het ontstaan van het geloof in God. De
auteur laat zien dat het christelijk geloof voor iedereen, ongeacht achtergrond,
afkomst of maatschappelijke positie, de enige en betrouwbare weg is om
werkelijk gelukkig op deze aarde te kunnen leven.
In het boek worden een aantal traditionele denkpatronen binnen de kerk
vergeleken met de informatie, die de Bijbel daarover aanreikt. Ook het zicht
op de toekomst van de mensheid wordt verduidelijkt aan de hand van Bijbelse
informatie.
Hoewel het lichaam van elk mens eindig is, zal zijn ziel nooit sterven. Die ziel
heeft altijd een eeuwig leven, naar eigen keuze in het Koninkrijk van God of in
het rijk van de satan.
De kracht van het boek is dat elke gedachte wordt onderbouwd met één of
meer Bijbelteksten. De lezer kan zelf afwegen wat waar of wat niet waar is.
Men wordt vrijgelaten om die beslissingen te nemen, die hij of zij voor zichzelf
verkiest.

Meer teksten en voorbeelden:

over de schrijver(s)Alfred Voorrips groeide op in een doorsnee refor-
matorisch gezin. Jarenlang was hij op zoek naar de

waarheid van het christelijk geloof in zowel reforma-
torische als niet-reformatorische kringen. Hij leerde

de God van de Bijbel beter kennen. Tijdens zijn zoek-
tocht heeft hij een aantal conclusies op papier gezet.

Vanuit een nieuw gevonden geloofszekerheid kon de

auteur een boek schrijven waarin hij tal van zaken die
onbewust altijd voor juist werden gehouden, toetst

aan Gods woord. De auteur wil mensen aanmoedi-
gen zelfstandig na te denken over God en de Bijbel,

los van welke kerkelijke leer of doctrine dan ook.
Twee maanden voor het verschijnen van zijn boek is
Alfred Voorrips plotseling overleden.
inhoudsopgaveInhoud

Voorwoord 7
Algemene informatie 9
Nadenkertje 11

Eerste deel
1. De oorsprong van de Bijbel 13
2. De ontdekking van de waarheid in de Bijbel 20
3. De komst van de mens op de aarde 23
4. Het ontstaan van het volk en het land Israël 31
5. De mensheid in het heden 37
6. De strijd om de wereldmacht 45
7. Het christendom versus de islam 58
Vergelijkend woordonderzoek 70
8 De toekomst van het volk en het land Israël 71
9. De keuzevrijheid van ieder mens 76
10. De wederkomst voorzegd door de tekenen der tijden 89
11. Het reddingsplan van God voor iedereen 100
12. Het einde van de mensheid 103
13. Het komende Koninkrijk van God 107

Tweede deel
Inleiding 111
14. De vervangingstheologie 113
15. Van vloek naar bekering 126

6

16. Grieks of Hebreeuws denken 139
17. De verwantschap met Israël 161
18. Wet of genade 171
19. Gezonde leefregels 189
20. Zondagsrust of Sabbatheiliging 202
21. De geboorte van Jezus 221
22. De feesten van God 235
23. Wedergeboorte 253
24. Kinderbesprenkeling of gelovigendoop 261
25. De Geest van God 271
26. Satan en zijn rijk nader bekeken 287
27. Een gewaarschuwd mens telt voor twee! 297
28. Van bekering naar zegen 317
29. Als een dief in de nacht? 333
30. Zicht op de toekomst 341
Slotwoord 359
Nadenkertje 363
Aanbevolen literatuur 365
toelichting✓ Grondige Bijbelstudie
✓ Resultaat van
jarenlange studie
  1. Leg in mijn winkelwwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.