Kurt Baschwitz

Peetvader van journalistiek en communicatie

Jaap van Ginneken

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Kurt Baschwitz

paperback/ gebrocheerd: € 24.75: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789079700912, geïllustreerd, 267 blz., January 2018
Formaat: 22.7 (h) x 15.3 (b) x 2.7 (d) cm. Gewicht: 448 gram.

Uitgever: AMB Uitgeverij

trefwoorden: kurt baschwitz, biografie, massacommunicatie,

beschrijving

Kurt Baschwitz is één van de grote pioniers van de psychosociale wetenschap. Hij stichtte de eerste naoorlogse van de journalistenopleiding, legde de basis voor ‘communicatiewetenschap & mediastudies’ aan de Universiteit van Amsterdam, en was medeoprichter van de roemruchte ‘7e’ faculteit voor Politieke en Sociale Wetenschappen aan de universiteit van Amsterdam.
In het begin van de 20e eeuw werkte hij als journalist in Hamburg en vanaf 1916 vanuit het neutrale Rotterdam. Na WO I werd hij hoofdredacteur van een gezaghebbende weekblad in Duitsland. Na de machtsovername door Hitler vluchtte hij naar Amsterdam. Hij werd medewerker van het nieuwe Internationale Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) en ‘privaatdocent’ aan de universiteit. In de oorlog werd hij bij een razzia opgepakt, gedeporteerd naar Westerbork, maar kwam weer vrij. Na de oorlog werd hij de eerste hoogleraar Perswetenschap.
Hij is de auteur van boeken over fascinerende onderwerpen als ‘de massa’ en de 4P’s: Pers, Propaganda, Politiek en ‘Persecuties’ (vervolgingen), die stuk voor stuk geïnspireerd waren door zijn eigen dramatische ervaringen.
Maar de ‘aartsvader’ dreigt ten onrechte te worden vergeten. Jaap van Ginneken vult deze leemte met de plaatsing van de unieke betekenis van het wetenschappelijk werk van Baschwitz in de geschiedschrijving van de sociale wetenschappen ingebed in een boeiend beschreven historische context.
Het boek biedt daardoor een nieuw en zeer verhelderend inzicht in leven en werk van de wetenschappelijke pionier Kurt Baschwitz.

Inkijkexemplaar:

Meer teksten en voorbeelden:

over de schrijver(s)Dr. Jaap van Ginneken studeerde sociale psychologie, met ‘massapsychologie’ en ‘massacommunicatie’ als keuzevakken, aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde later cum laude op een studie over het ontstaan van de politieke en massapsychologie. Hij was destijds wetenschappelijk medewerker aan ‘Het Baschwitz Instituut’ in de ‘zevende’ politieke en sociale faculteit, later ‘associate professor’ aan de International School en de afdeling Communicatiewetenschap.
Tegelijk volgde hij een parallelle loopbaan als zelfstandig onderzoeker, schrijver, spreker en adviseur (o.a. inzake wetenschapsvoorlichting, voor tentoon-stellingen, musea en televisie). Hij publiceerde twee dozijn ‘single author/ full length’ boeken: vele vertaald in het Engels en in andere talen. Ongeveer de helft daarvan waren zuiver wetenschappelijke studies, de andere helft was tevens voor een breder publiek.
Ze gingen voornamelijk over twee domeinen. Enerzijds ‘media en beelden van andere culturen’: in het wereldnieuws, in Hollywood succesfilms, in strips en in het dagelijks leven. Anderzijds ‘politieke en massapsychologie’: hun oorsprong, verschillende vormen van collectief gedrag, snelle omslagen in de publieke opinie, stemmingsbesmetting, beïnvloedingstechnieken, en recentelijk ook leiderschap.

inhoudsopgaveInhoudsopgave
..Voorwoord 1 ..
.. Inleiding 3 ..
.. 1886-1914 : Jeugd & journalistiek 13 ..
.. 1914-1918 : Oorlog en massapropaganda 39 ..
.. Eerste boek: Over massapropaganda en vijandbeelden 70 ..
.. 1919-1933 : Weimar en de massapers 87 ..
.. Tweede boek: Over de massapers en het publiek 116 ..
.. 1934-1939 : Ballingschap en massapolitiek 129 ..
.. Derde boek: Over massapolitiek en de rechtsstaat 149 ..
.. 1940-1945 : Onderduik voor massavervolging 159 ..
.. Vierde boek en verder: Over massavervolging en uitroeiing 186 ..
.. 1946-1957 : Oprichter van het vak 205 ..
.. 1958-1968 : Pensioenjaren 241 ..
.. Epiloog 253 ..
.. Dankwoord 256 ..
.. Referenties 259 ..
.. Index (personen) 265 ..
.. Over de auteur 268 ..
toelichtingeen nieuw en zeer verhelderend inzicht in leven en werk van de wetenschappelijke pionier Kurt Baschwitz.
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.