Ik en de ander

solidair zijn in een ik-tijdperk

Henk Vroom

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Ik en de ander

paperback/ gebrocheerd: € 23.90: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789079578665, 250 blz., January 2014
Formaat: 21.0 (h) x 16.0 (b) x 2.0 (d) cm. Gewicht: 527 gram.

Uitgever: Parthenon

beschrijving

Willen we een solidaire samenleving of is dat een illusie?
In onze samenleving moet iedereen zelf zijn weg zoeken. Vrijheid, zelfontplooiing en eigen geweten krijgen vandaag de dag veel nadruk. Maar wat is dan 'mijn' vrijheid? De zieke mag zelf de behandeling bepalen, maar de dokter
weet wat goed voor ons is. De leerling mag zichzelf ontplooien maar de eindtermen staan vast. Zijn we niet veel meer bepaald door de anderen dan we willen toegeven? En wat zouden we zonder anderen kunnen bereiken? Aan onze kwetsbaarheid en beperkingen zien we vaak voorbij. Onderlinge hulp en solidariteit zijn onmisbaar, maar dit zijn deugden die je niet kunt afdwingen. Zijn de 'participatiesamenleving' en 'solidariteit bij wet' geen innerlijke
tegenspraken?
Dit boek beschrijft de achtergronden van het 'liberale' mensbeeld en bespreekt mogelijke alternatieven - naturalistisch, hindoeïstisch, boeddhistisch en christelijk. Deze zien de mens ingebed in een grotere werkelijkheid. Mensen zijn ook innerlijk met elkaar verbonden. De vraag is: hoe verbinden we kwetsbaarheid met verantwoordelijkheid, 'jezelf zijn' met altruïsme?
Henk Vroom is emeritus-hoogleraar godsdienstwijsbegeerte aan de Vrije Universteit. Hij is expert op het gebied van religieuze diversiteit en interreligieuze dialoog.

Meer teksten en voorbeelden:

recensie citaatWat houdt eigenlijk het in de Westerse samenleving dominante 'liberale' mensbeeld in, op samenleving? Welke andere mensbeelden bestaan er en hoe verhouden deze zich tot wat we weten over wat de mens in zijn totaliteit en in al zijn aspecten?
De auteur - oud-hoogleraar godsdienstwijsbegeerte aan de Vrije Universiteit met een grote interesse voor religieuze diversiteit en interreligieuze dialoog - analyseert de uitgangspunten, de zwakheden en sterkte van het libertaire, het transcendente en het - volgens hem best passende - relationele mensbeeld. Daarnaast gaat hij in op fundamentele vragen over de mogelijkheden en wezenlijke beperkingen van solidariteit, gelet op werkelijke vrijheid tot naastenliefde. De auteur biedt met dit boek een uiterst relevante, zeer verhelderende en analyserende blik op misschien wel de meest wezenlijke - en nooit voor honderd procent 'oplosbare' - vraagstukken van menszijn, samenleven en maatschappelijke orde.
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.