Naming and shaming

een onderzoek naar de juridische mogelijkheden en beperkingen voor de Arbeidsinspectie om op het terrein van de Arbeidsomstandighedenwet, de Arbeidstijdenwet, de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag haar inspectiegegevens te openbaren en haar boetebeschikkingen te

A.M.P.J.H. Sauvé

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Naming and shaming

paperback/ gebrocheerd: € 36.50: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789077320938, 150 blz., June 2010
Formaat: 24.2 (h) x 15.8 (b) x 1.0 (d) cm. Gewicht: 307 gram.

Uitgever: Uitgeverij Paris B.V.

beschrijving

NAMING AND SHAMING is in korte tijd erg populair geworden en steeds meer instanties maken inmiddels, in verschillende varianten, gebruik van dit instrument. Het instrument kan bijzonder effectief zijn en lijkt eenvoudig te hanteren: men publiceert reeds verzamelde inspectiegegevens op het internet of opgelegde boetes in de Staatscourant. Maar zo eenvoudig als het lijkt, is het evenwel niet.

In dit boek wordt een onderzoek gedaan naar de juridische mogelijkheden en beperkingen van naming and shaming, in het bijzonder het publiceren van inspectiegegevens en boetebeschikkingen.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere: wat is het rechtskarakter van de publicatie, welke waarborgen dienen in acht te worden genomen, is een wettelijke grondslag vereist, welke risico's zijn aan publicatie verbonden, welke rol speelt de onschuldpresumptie etc. Speciale aandacht zal uit gaan naar het publiceren van inspectiegegevens en boetebeschikkingen door de Arbeidsinspectie.

Over de auteur
Mevrouw mr. A.M.P.J.H. Sauvé heeft in juni 2009 haar Master Nederlands recht met de afstudeerrichtingen sociaal recht & staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van Tilburg cum laude afgerond en is thans werkzaam als advocaat bij Dirkzwager advocaten & notarissen te Nijmegen op de sectie arbeidsrecht.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.