Jurisprudentie en regelgeving Aanbesteding; Aanbesteding opdracht geschillenregeling opdracht (gunning), geschillenregeling

M.A. van Wijngaarden; M.A.B. Chao-Duivis

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Jurisprudentie en regelgeving Aanbesteding; Aanbesteding  ...

paperback/ gebrocheerd: € 98.50: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789077320884, 456 blz., February 2010
Formaat: 24.2 (h) x 15.8 (b) x 3.0 (d) cm. Gewicht: 894 gram.

Uitgever: Uitgeverij Paris B.V.

serienaam/reeks: Bouw- en aanbestedingsrecht

beschrijving

In de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht geeft de auteur een op de praktijk gerichte behandeling van de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht. Centraal staat de behandeling van de verschillende standaardvoorwaarden in de bouw, waarvan de plaats steeds belangrijker blijft te worden

Het commentaar van de schrijver op elk van deze standaardvoorwaarden is voorzien van veel jurisprudentie, ook die welke niet elders is gepubliceerd, met name van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland en het Arbitrage-Instituut Bouwkunst.

Op deze wijze worden de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht in deeltjes van beperkte omvang, doch tamelijk uitputtend, behandeld. Daarbij komen in de eerste plaats die onderwerpen aan de orde, die in de praktijk het meest aanleiding tot conflicten geven.


Deel 18 behandelt:

Hoofdstuk 44: de eigenlijke aanbesteding
Hoofdstuk 45: de daaruit voortvloeiende opdracht (gunning)
Hoofdstuk 46: de bij een aanbesteding gebruikelijke geschillenregeling en enkele daaraan verbonden processuele aspecten

Bij de zesde druk

Sinds de verschijning van de vijfde druk van de delen 16 tot en met 18 in 2008 is de jurisprudentie op het gebied van het aanbestedingsrecht wederom enorm toegenomen. De toename betrof - eveneens wederom - met name de meer formele kanten van het aanbestedingsrecht en minder de vragen naar de selectie- en gunningscriteria. De toename heeft dan ook vooral geleid tot een uitbreiding van de delen 16 tot en met 18, hetgeen conform de voorzichtige voorspelling in het voorwoord van de vijfde druk van de delen 16 tot en met 18 Hoofdstukken Bouwrecht was. De opgenomen jurisprudentie is relevant voor alle overheidsaanbestedingen en uitdrukkelijk niet alleen voor bouwgerelateerde opdrachten.

Over de auteurs
Mr. M.A. van Wijngaarden: in leven emeritus hoogleraar bouwrecht aan de Rijksuniversiteit Leiden

Prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis: hoogleraar bouwrecht aan de Technische Universiteit Delft

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.