Interne flexibiliteit in de arbeidsorganisatie

juridische en organisatorische ontwikkelingen en randvoorwaarden

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Interne flexibiliteit in de arbeidsorganisatie

paperback/ gebrocheerd: € 29.50: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789077320242, 140 blz., May 2006
Formaat: 24.2 (h) x 15.8 (b) x 0.9 (d) cm. Gewicht: 288 gram.

Uitgever: Uitgeverij Paris B.V.

serienaam/reeks: Arbeid&Recht Thema's

redactie: Alexandra Nagelkerke; W. Plessen; T. Wilthagen

beschrijving

Interne flexibilisering is tot op heden betrekkelijk weinig aandacht ten deel gevallen in de juridische en sociaal-wetenschappelijke literatuur. In ieder geval kan de geringe aandacht niet worden toegeschreven aan het belang dat bedrijven en instellingen inmiddels bij interne flexibilisering hebben.

Interne flexibilisering heeft zich, naast externe flexibilisering, ontwikkeld tot een strategie die cruciaal is voor bedrijven en instellingen bij het zich aanpassen aan veranderende (markt)situaties en omstandigheden. Een tweede prominent aspect van interne flexibilisering heeft betrekking op het

aanpassingsvermogen en de inzetbaarheid van werknemers. Hier raakt interne flexibilisering sterk aan employability - een zeer actueel thema in CAO's, het sociaal recht en het HRM-beleid.

Hoever de werkgever kan gaan met interne flexibilisering is geen uitgemaakte zaak. Is het voor de werknemer kiezen of delen of kan hij of zij grenzen stellen aan zijn of haar inzetbaarheid?

Dit boek is het eerste boek in het Nederlandse taalgebied dat ingaat op de juridische en organisatorische aspecten van interne flexibilisering binnen arbeidsorganisaties. In de diverse bijdragen aan dit boek wordt nagegaan binnen welke randvoorwaarden interne flexibilisering haalbaar en wenselijk is. In de praktijk komt deze vraag steeds vaker aan de orde en blijken er diverse knelpunten te bestaan. Naast praktijkvoorbeelden en dilemma's van interne flexibilisering komen ook de heersende doctrine en de rechtspraak terzake uitgebreid aan de orde. Bovendien bevat het boek een praktische 'checklist' voor de wijziging van arbeidsovereenkomsten en een uitgebreide inleiding en epiloog.


Over de auteurs
Dr. A.G. (Ad) Nagelkerke is verbonden aan het Department of Economics van de Universiteit van Tilburg waar hij onderwijs en onderzoek verricht op de studieterreinen arbeidsverhoudingen, arbeidsmarkt en sociale zekerheid.Mr. dr. W.G.M. (Willem) Plessen is verbonden aan het Departement Sociaal recht en Sociale Politiek van de Universiteit van Tilburg.

Prof. dr. A.C.J.M. (Ton) Wilthagen is hoofd van de afdeling Algemeen Beleidsgericht Onderzoek van de Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (OSA) en hoogleraar institutionele en juridische aspecten van de arbeidsmarkt aan de Universiteit van Tilburg.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.