De gouden sleutel

tot het opplossen van de levensproblemen

Omraam Mikhael Aivanhov

Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
 
De gouden sleutel

gebonden: € 24.95: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789076916347, 250 blz., October 2014
Formaat: 21.3 (h) x 15.7 (b) x 2.9 (d) cm. Gewicht: 649 gram.

Uitgever: Stichting Prosveta Nederland

serienaam/reeks: Verzameld werk

beschrijving

De mens heeft altijd gezocht naar de zin van het bestaan. De vele ­filosofieën en religies die in de wereld zijn verkondigd, zijn daarvan het bewijs. Het probleem was en is nog steeds hoe deze leringen in het ­dagelijks leven toe te passen.
De auteur van dit boek, Omraam Mikhaël Aïvanhov, noemde zich dan ook 'pedagoog', omdat het hem erom ging zijn unieke benadering van deze universele kennis voor ieder mens toegankelijk en direct bruikbaar te maken, zowel praktisch als spiritueel.
De 'gouden sleutel' die hij daarbij hanteert, is het onderscheiden van twee naturen in de mens: de ­persoonlijkheid en de individualiteit, ­oftewel de lagere en de hogere natuur.
'Alle ervaringen, gelukkige en ongelukkige, die ons in het leven over­komen, hebben enkel en alleen die ontmoeting tussen ons ­men­s­e­lijke zelf en ons goddelijke Zelf tot doel. Op het moment dat deze twee partijen zover zijn dat ze samensmelten, verenigen zich de Hemel en de aarde in ons om de ­overvloed en de vreugde te scheppen.'
Het juiste begrip van deze twee naturen stelt ons in staat een dieper ­inzicht te krijgen in typisch ­psychologische, pedagogische en sociale ­vraag­stukken. Inzichten die het ons mogelijk maken ­fundamenteel te ­veranderen. Het ziet er echter naar uit dat de huidige wetenschap en de als 'hoog ­ontwikkeld' omschreven samenleving ons deze fundamen­tele verandering niet kunnen bieden; de mens heeft bruikbare, eigentijdse ­aanwijzingen nodig om innerlijk te evolueren.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.