Scheppende overgave

naar een levenskunst van dienstbaarheid en creativiteit

Ria Weyens; Diet van Borselen

Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
 
Scheppende overgave

paperback/ gebrocheerd: € 14.95

ISBN: 9789076671857, geïllustreerd, March 2013
Formaat: 23.3 (h) x 16.3 (b) x 1.4 (d) cm. Gewicht: 364 gram.

Uitgever: De Karmelieten

beschrijving

De zoektocht van beide auteurs naar deze verbinding begon jaren geleden.
Diet van Borselen werkte toen in Nederland bij de veiligheidsdienst binnen
de directie voor terrorismebestrijding. Ria Weyens was mede oprichtster
van een christelijk klooster in Zuid-India. In deze verschillende leefwerelden
groeide een gelijksoortig verlangen. Voor Diet was het een verlangen naar
eenvoud, een zoeken naar iets wat blijvend en verbindend is in deze complexe
en gefragmenteerde wereld. Voor Ria was het een verlangen om de
rust en de kracht van het innerlijk leven ook buiten de kloostermuren te
beleven en door te geven.

Toen zij elkaar voor het eerst ontmoetten, was er meteen herkenning, alsof
ze naar hetzelfde keken maar vanuit twee verschillende richtingen. Terwijl
Diet zich afvroeg: 'Hoe kan ik in de hectiek van de wereld verbinding leggen
met de Essentie?', vroeg Ria zich af: 'Hoe kan ik vanuit de Essentie in de hectiek van de wereld staan?'

Over hun zoektocht en de visie die daaruit ontstaan is, gaat dit boek.
Het is een hoopvolle en uitdagende visie waarin de scheppende
overgave beschreven wordt als bron van creativiteit en maatschappelijke
dienstbaarheid. In dit boek worden universele inzichten uit religieuze
tradities aangereikt in combinatie met persoonlijke ervaringen en praktische
handreikingen.

Vanuit hun centrum, het Minnehof in het Begijnhof van Brugge, zetten de
auteurs nu hun zoektocht voort, samen met anderen. Naast het aanbieden
van workshops, trainingen en coaching, faciliteren zij een netwerk van
maatschappelijke pioniers. In dit netwerk inspireren tochtgenoten elkaar om
vanuit de kracht van de Essentie maatschappelijk betrokken te zijn.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.